Didactor

Report

Didactor är en lärmiljö på nätet.

Utan lokala installationer.

På datorn, surfplattan eller telefonen.

Du behöver bara en internetanslutning.



Läraren kan skapa eller köpa material snabbt
och enkelt.
Didactor Open kan användas helt gratis
Du kan enkelt pröva Didactor Premium
genom att skapa ett demo-konto.

Solklart är ett grundmaterial som följer den
nationella läroplanen.

Ger läraren möjlighet att lätt anpassa
materialet till enskilda elever eller grupper.

Består av kopieringsunderlag i pärmar, pdfformat och Publisher 2003 dokument.

Materialet går även att köpa via
Didactorplatformen.



Snabbt och enkelt att skapa utgående från
Didactors uppgiftsgeneratorer.
Du kan ha ett obegränsat antal uppgifter och
kompendier i ditt bibliotek.
Du kan när som helst ändra innehållet i dina
uppgifter och kompendier, även i köpt
material.
Skriv in
bokstäverna i
rätt ordning
krusbär
lök

Uppgifterna är lätta att editera.
Uppgiftens rubrik och
anvisningar
I Didactor Store kan köpa D-books.
D-books är digitala läromedel bestående av både texter och
lärospel samt innehåller ofta video, ljud och bilder.
Didactor Store erbjuder material av både enskilda lärare och traditionella
förlag.
Om du har upphovsrätten till ett bra material, kan du sälja det i D-store
Du bestämmer själv hur många licenser du köper.
Licenserna är inte tidsbundna.
När de tilldelats till en studerande har han eller hon tillgång till
produkten under hela sin tid i den skolan.
Du kan själv ändra och anpassa innehållet i dina köpta D-books för att
skräddarsy det till dina elevers behov.
Produkter som köps från D-Store används i Didactor och allting sparas
automatiskt i ditt uppgiftsbibliotek

similar documents