Madenlerde Kişisel Koruyucu Donanımlar

Report
MADENLERDE KİŞİSEL KORUYUCU
DONANIMLAR
KORAY DAVER
3M Teknik Müdürü
İş Kazası Sayısı
İŞ KAZALARI ANALİZİ
Teknik İyileştirme
(Makina, Ekipman, Malzeme vb.)
Proses ve prosedür
(iş yapış şekli)
İnsan faktörü
RİSKLERDEN KORUNMA
GÜVENLİ İŞYERİ
 Tehlikeyi ortadan
kaldırma
 Riski düşürme
 İnsanları tehlikeden
ayırma
 Maruziyeti azaltma
 KKD
GÜVENLİ İNSAN
 Ödül ve ceza sistemi
SOLUNUM RİSKLERİ
SOLUNUM RİSKLERİ

Madenci Akciğeri
SOLUNUM KORUMA




Toz/Partikül Maskeleri
Kaynak Maskeleri
Yarım Yüz/Tam Yüz
Maskeler
Motorlu/Hava Beslemeli
Sistemler
SOLUNUM KORUMADA ZORLUKLAR
1.
Riskler hakkında farkındalık
2.
Tam uyumun önemi (fit)
3.
Konfor
4.
Doğru seçim
İŞİTME KORUMA
Kulak zarı
Kulak
kanalı
Koklea
İŞİTME KORUMA
Sağlıklı bir kulak
salyangozu kesiti
Gürültü nedeniyle zarar
görmüş bir kulak
salyangozu kesiti
İŞİTME KORUMA

Kulak Tıkaçları

Manşonlu Kulaklıklar
İŞİTME KORUMA


Doğru seçim
Doğru kullanım
Farklı
ürün
17%
Sıfır
koru-ma
1%
%44 tam korunmuyor

Kullanım süreleri
%100
Tam Koruma
26%
Eğitim
Gerekli
%99
Etkinlik düşüşü
Doğru
Takılan
56%
%90
Koruma sıfıra yakın
GÖZ KORUMA
Radyasyon
Mekanik
Kimyasal
GÖZ KORUMA
BAŞ VE YÜZ KORUMA




Başa cisim düşmesi
Baş çarpma
Elektriksel yalıtkanlık
Su vb. sıvı dökülmeleri
BAŞ VE YÜZ KORUMA
Sağlıklı Çalışmalar Dilerim....
Koray Daver

similar documents