Sunum dosyası indir

Report
CPM Master ERP Kurumsal Satın Alma
Kurumsal Satın Alma Nedir ?
Kapsam
1
İşletmeler tarafından belirlenen
hedeflere ve şartlara uygun
olarak, öngörülen ya da
öngörülemeyen
ihtiyaç
ve
taleplerin
karşılanması
esnasında
yapılan
yada
yapılacak olan satın alma ve
masraf işlemlerinin, işletme
politikalarına uygunluğu ile
yetki
ve
sorumlulukların
sınırlarını
belirleyerek
sürdürülebilirliğini sağlamak.
Amaç
2
İşletme tarafından belirlenen
hedeflere
ulaşılması için,
yapılan satın alma işlemlerinin
işletme politikası ve bütçe
kapsamında tüm birimleri
kontrol altına alarak, yapılan
tüm işlemlerin analiz ve
raporlanabilirliğini sağlamak.
Referans
3
tSarbanes–Oxley Yasası 2002
4 eyes (4 göz) prensibi
Kapsamı
•Kurumsal Satın Alma süreci, işletmelerin yaşamsal fonksiyonlarını devam
ettirebilmesi için gerekli olan faaliyet giderlerini oluşturan kalemleri, ilk
aşamadan son aşamaya kadar, geçen tüm süreçlerde akışın kontrol altında
yönetilmesine ve izlenebilmesine olanak sağlar.




Bütçe Onayı
Masraf Çeşidi Onayı
Yönetici Onayı
Dönem Onayı
Kontrol Noktaları
1
2
Bütçe Kontrolü (Masraf,Departman ve Özel Alan Bazında)
Onay Kontrolü (Hiyerarşik ya da spesifik onaylayıcı bazında)
3
Dönem Kontrolü (Yıl , Ay, Dönem Bazında)
4
Masraf ve Alım Faturası Kontrolü
5
Evrak Şekli Kontrolü (Gerçekleşen Gider, Talepten Gelen , Sözleşmeye Bağlı,Promosyon
Talep vb.)
Erişim Noktaları
SQL
Server
VPN
Web
CPM Master işletme faaliyetlerini
kesintisiz sürdürülebilirliği adına
internet bulunan her noktadan
online olarak VPN seçeneklerini
kullanarak güvenli erişim ile
anlık onay ve değerlendirmeye
imkan sağlamaktadır. Web onay
yapısı ile onay verici yöneticiler
için mobil kullanımına imkan
vererek zaman yönetimine katkı
sağlar.
Satın Alma Süreçleri
Kurumsal Satın Alma, firma bünyesindeki departmanların gerçekleştireceği masraf, ürün veya
hizmet satın almalarının organize kontrolünün yapıldığı 2 ana süreçten oluşmaktadır.
Masraf Süreçleri
Alım Süreçleri
Firma için yapılmış olan, ödemesinin
personele yapıldığı; otopark, temsil, yemek
gibi… giderlerin girildiği süreçtir, Her masraf
sahibi firma tarafından, talep edilen bilgilerin
ışığında sisteme masraflar bilgilerinin girişini
gerçekleştirir. Firma talebine göre dizayn
edilen bir ya da birden fazla onay süreçleri ile
akış devam eder.
Girilmiş masraflar bütçe ve yönetim onayı
sonrası defter kayıtlarının
otomatik oluşması
Zayn edilen
için muhasebe departmanına teslim edilir.
Onaylanmış ve ödeme planına alınmış olan
masraflar istenilmesi durumunda otomatik
mail ile bilgilendirmesi yapılabilmektedir
Süreç masraf girişinden daha detaylı
olarak;
 İhale Açılması
 Teklif Toplanması
 Teklif Onaylanması
 Onaylanan teklifin siparişe
dönüştürülmesi
 Ürün veya hizmetin teslim alınması
 Teslim alınan ürün veya hizmetin
muhasebeleşmesi (otomatik
entegrasyon)
 Alınan mal sonradan dağıtılacaksa
(örn;promosyon malzemesi) stoklardan
çıkıp giderleştirilmesi
İhale Oluşturma
Ürün, demirbaş veya hizmet satın alma taleplerinin,
satın alma sürecine başlanabilmesi için gerekli olan ilk
adımdır.
Amaç; Tüm departmanların taleplerinin sistem
üzerinde kayıt altına alınması ve taleplerin satın alma
biriminde toplanarak tek noktadan yönetilmesidir.
Teklif Toplama
Tüm departmanların gerçekleştirdiği talepler,
satın alma biriminin ilgili firmalardan teklifleri
toplaması ve en uygun tekliflerin belirlenerek
satın alma onaylaması için, Satın Alma
Yöneticisine onayına gönderildiği ikinci
adımdır.
Teklif Onaylama
Teklifleri toplanan ve Satın Alma Yöneticisinin , talep
edilen hizmet yada ürünü onaylandığı süreçtir.
Amaç; Firma için talep edilen ürün veya hizmetin birçok
kişi tarafından incelenmesi, bir kişi ile başlayan sürecin,
4-eyes (4 göz) prensibine göre kontrolü sonrası alım
sürecinin başlamasıdır
Sözleşme Oluşturma
Optimum faydayı sağlayan teklifin, Satın Alma yöneticisi tarafından sonraki süreçtir. Onaylanan satın
alma teklifi siparişe dönüştürülerek akış işleminin devamı sağlanır.
Amaç; Talep ve ihtiyaçların hangi firmadan ve hangi şartlar ile karşılanmasının kararı sonucu tüm
siparişlerin sistem üzerinden takibi nin gerçekleştirilmesidir.
Bütçe Hedefleri bu aşamada eş zamanlı olarak kontrol edilerek bütçe aşımları ek onaya tabi tutulurken,
işletme talepleri doğrultusunda verilecek olan siparişlerin, talep eden departmanlara onay çıkarılması
şekilnde esnak onay aşamaları gerçekleştirilebilmektedir.
İstenilmesi durumunda onay sonrası ilgili firmaya sipariş formu e-mail ile otomatik olarak bilgilendirilmesi
yapılabilir.
Mal veya Hizmetin Teslim Alınması
İlgili departman tarafından talebi oluşturulan ve satın alma yöneticisi, ilgili departman yöneticisi ve
onay süreci sonrasında (bütçe dahil) tedarikçi firmaya talep edilen ürün ya da hizmetin teslim
alınmasının yapıldığı 5 nci süreç adımıdır.
Bu sürecin en önemli etkisi teslim alınmamış hiç bir ürün ya da hizmetin faturasının kabul
edilmediğinin teyit edildiği alandır. Sistem içerisinde teslim alınmayan hiç bir ürün veya hizmet
faturası muhasebeleşemez. Eğer ki teslim alınan ürün veya hizmette adet veya birim fiyat farkı
var ile teslim alınma işlemi gerçekleştirilmek isteniyorsa Satın alma ve ilgili departman müdürü
onayı için sistem tekrardan onay sürecini başlatır.
Amaç; Siparişi verilen ürün ve hizmet satın almalarının, teslim alınacak olan ürün ve hizmetler ile
tutarlılığının sağlanması ve doğru satın almanın gerçekleştirilmesi.
CPM
Master Kurumsal Satın(Online
Alma Alım Entegrasyon)
Süreçleri
Muhasebeleştirme
Kurumsal Satın Almanın 6 . süreç adımı, oluşacak olan
hareketlerin yasal mevzuata uygun defter kayıtlarının
gerçekleştirilmesi aşamasıdır. Süreç başlangıcından
itibaren Muhasebe ve Cari kayıtların ilgili aşamada
kontrolleri sağlanarak, bilgi eksikliği durumunda kayıt
işlemlerinin durdurulması, uyarı verilmesi, yönlendirme
yapılması vb. işlemler sistem tarafından takip altında
tutulur.
Avantajları
✓
1
Firma politikası ve değişen organizasyon yapısına göre esnek alt yapı sayesinde ek kontroller
eklenebilir, değişiklik yapılabilir.
✓
2
E-Fatura ile gelen fatura entegrasyonu sağlanabilir.
✓
3
Talep, Sipariş, firma yetkilisi olmayan eylemler sonuçlandırılamaz.
✓
4
Bütçe kontörlü ile öngörülmemiş giderlerin kontrolü sağlanır.
✓
5
Yıllık, aylık yada dönemsellik ilkeleri göz önünde bulundurularak bütçe kontrollerinin
gerçekleştirilebilmesi sağlanabilir.
✓
6
Sözleşme ile alınan bilanço kalemine giden alımlar bağlantılı evrak mantığı ile otomatik
giderleştirilir.
✓
7
Mobil onay süreçleri ile yönetim ve kontrol süreçlerinin takibinin geçekleştirilmesi.
✓
8
Açık sipariş kontrolü, beklenen fatura takibi, dönem sonları yada belirlenen dönemlerde karşılık
ayrılması ve muhasebe kayıtlarının gerçekleştirilmesi
9
Sözleşme takibi ile sabit birim fiyatı veya tutarı olan sözleşmeli giderler (aylık oto kiralama vb.)
kapama mantığı ile çalışarak eksik yada fazla faturalama riskleri ortadan kaldırılırken, sözleşmeler ile
ilgili sistem üzerinden takip ve bilgilendirmeler gerçekeleştirilir.
✓
Referanslarımızdan…
ING BANK
NOVARTIS CIBAVISION
MEDA PHARMA
Teşekkür Ederiz…

similar documents