Medikososyal Merkezi

Report
MEDİKOSOSYAL MERKEZİ
Medikososyal Merkezi
Üniversitemizdeki Medikososyal Merkezi, sağlık ya da psikolojik ve
sosyal sorunlarınız konusunda yardım alabileceğiniz bir birimdir.
Medikososyal Merkezi








4 Uzman hekim
(1 Halk Sağlığı, 1 Psikiyatrist, 1 Üroloji Uzmanı, 1 Göz
Hastalıkları Uzmanı)
4 Pratisyen hekim,
3 Diş hekimi,
1 Diyetisyen
3 Uzman Psikolojik danışman,
1 Sosyal hizmet uzmanı,
9 Hemşire,
ve 13 yardımcı sağlık personeli olmak üzere 38 kişilik kadro ile
hizmet vermektedir.
Başhekim
Prof. Dr. Elçin YOLDAŞCAN
Medikososyal Merkezi Personeli
Merkezde verilen hizmetler :

Sağlık Hizmetleri (Tedavi Edici ve Koruyucu)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri
SAĞLIK HİZMETLERİ







Aile Hekimliği Polikliniği Hizmetleri
Diş Polikliniği Hizmetleri
Göz Sağlığı Hizmetleri
Tedavi Odası ve İlk Yardım Polikliniği
Laboratuar Hizmetleri
Diyet ve Sağlıklı Beslenme Hizmetleri
Aşı Hizmetleri
SAĞLIK HİZMETLERİ
Tedavi edici sağlık hizmetleri: Her yıl yaklaşık 55.000 başvuru
yapılmakta ve bu kişilere gerekli teşhis ve tedavi olanakları
sağlanmaktadır.
1. Aile Hekimliği Polikliniği Hizmetleri


Yetkilendirilmiş aile hekimliği kapsamında ünitemizde dört pratisyen
hekim görev yapmaktadır
Ünitemizde, 4 ayrı poliklinik mevcut olup her hekim hastasına birinci
basamak sağlık hizmeti vermektedir.
Poliklinik Sorumlu Hekimleri
Dr. Taşkın TURGUT
Dr. Nuray KAYA
Dr. Murat KALACI
Dr. Derya KOYUNCU
2. Göz Sağlığı Hizmetleri
•
Birimimizde göz hastalıkları uzmanı Dr. Gül ÖZDEMİR görev yapmaktadır.
3. Diş Polikliniği Hizmetleri



Dört Diş Ünitesi mevcut olup protez
dışında diğer diş tedavileri ve röntgen
hizmetleri iki diş hekimimiz ve diş
teknisyenlerimiz tarafından
yapılmaktadır.
Gerektiğinde hastalar sevk edilmektedir.
Diş ünitemiz randevu sistemi ile
çalışmaktadır.
Poliklinik Sorumlu Hekimleri
Dt. Cihangir ŞAHİN
Dt. Yusuf. F. ÖNAL
Diş Tekn. Nadim AKGÜNEŞ
Sağ. Tekn. Mahmut GÜNEŞ
4. Diyet ve Sağlıklı Beslenme Hizmetleri

Beslenme ve diyet
uzmanımız , beslenme ve
besinlerle ilgili bilimsel
ilkelerin, sağlığın korunması,
hastalıkların iyileştirilmesi ve
sağlıklı yaşamın
sürdürülmesi amacıyla
beslenme ve diyet
konularında danışmanlık ve
izleme hizmeti vermektedir.
Poliklinik Sorumlusu
Diyetisyen Nihal AKARCA
5.Laboratuar Hizmetleri

Biyokimya laboratuarımızda
tam kan sayımı, tam idrar
analizi, periferik yayma,
kanda şeker, üre, kolesterol
(HDL, SGOT,SGPT), total
protein, albümin, dışkıda
gizli kan, dışkıda parazit
tetkikleri yapılmaktadır.
Laboratuar Sorumlusu
Tekn. Hiba AYDOĞDU
6.Tedavi Odası ve İlk Yardım Polikliniği

Acil serviste küçük cerrahi
müdahaleler steril şartlarda
yapılmaktadır. Gerekli
durumlarda serum
takılmakta, enjeksiyonlar
yapılmaktadır.
Poliklinik Sorumlusu
 Hemş. Aynur DÜZGÜN
 Hemş. İmran ARSLAN
 Hemş. Naime AKSOY
7. AŞI HİZMETLERİ

Merkezimizde risk grubunda
olan tıp fakültesi ve diş
hekimliği fakültesi
öğrencilerine Hepatit-B
aşıları yapılmaktadır.
KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ





Sigarayı Bıraktırma Birimi
Gençlik Danışma Merkezi
Psikolojik Danışma Birimi
Engelli Öğrenci Danışma Birimi
Eğitici Seminerler
KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
Sigarayı Bıraktırma Birimi:
Merkezimizde hekimler ve
psikolojik danışmanlar tarafından,
sigara bağımlılarına eğitim
semineri verilmekte ve grup
terapileri uygulanmaktadır.
KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
Gençlik Danışma Merkezi: Merkezimizde üreme sağlığı,
istenmeyen gebelikler, gebelikten korunma yöntemleri,cinsel
sağlık, beslenme, kişisel hijyen, madde bağımlılığı, cinsel istismar
ve şiddet gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.
GDB Personeli
Dr. Derya KOYUNCU
Uz.Psk.Dan. Sabit AKBAŞ
Hem. Nazlı ÖZEL
Hem. Bilge POÇULU
KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi: Merkezimizden psikolojik
sorunlarınızın yanında; kendini tanıma ve geliştirme, insanlarla daha iyi
iletişim kurabilme, üniversiteye uyum ve eğitim ile ilgili sorunlarınızın
çözümü için de yardım alabilirsiniz.
●
●
●
●
●
Dr. Psk.Dan. Semra AKSARAY
Uz. Psk. Dan. Sabit AKBAŞ
Uz. Psk. Dan. Serdal GÖKAYAZ
SHU. Ramazan ALTUNÖZ
Sekreter Bilgin DALLI
PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK
BİRİMİ
PSİKOLOJİK DANIŞMA ve
REHBERLİK HİZMETLERİ
Bireysel psikolojik danışma
Grupla psikolojik danışma
Psikolojik testler
Konferans, seminer, söyleşi vb. eğitim çalışmaları şeklinde
yürütülmektedir.
KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
Engelli Öğrenciler Danışma
Birimi, engelli öğrencilerimizi
sosyal, kültürel, akademik
ekonomik, ve ulaşım konularında
desteklemek ve yaşadıkları
sınırlılıkları kolaylaştırmak
amacıyla hizmet vermektedir.
KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
Eğitici Seminerler:
● Madde Bağımlılığı ve Korunma Yolları
● Cinsel Sağlık ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
● Gebelik Ve Gebeliği Önleme Yöntemleri
● Psikolojik destek
● Kişisel Hijyen
● Beslenme
● Diş Sağlığı, konularında her yıl üniversitemize yeni kayıt
yaptıran öğrenciler ile bir araya gelinerek seminerler
düzenlenmektedir.
Medikososyal Merkezine Nasıl
Merkezimize
Nasıl ?Başvurabilirsiniz ?
Başvurabilirsiniz
A girişinde kayıt odasında ilgili
kişiye başvurulur
Kayıt işlemi yaptırılarak sağlık
giderlerine katkı payı olan 1 lira
makbuz karşılığında ödenir
Hasta kartı alınarak ilgili doktora
başvurulur
Bunun dışında muayene ve
laboratuar incelemeleri için ücret
ödenmez
Reçete Bedellerinin Ödenmesi

Ailesi Emekli sandığı, SSK, Bağkur gibi herhangi bir sosyal
güvenlik kuruluşuna bağlı olan öğrencilerin tedavi giderleri o
kuruluşça karşılanmaktadır.

Bu kişiler muayene, laboratuar, diş müdahaleleri,
psikoterapi, ve benzeri hizmetlerden yararlanabilecek ancak
reçete bedelleri üniversitemizce karşılanmayacaktır.
Ç.Ü MEDİKOSOSYAL MERKEZİ KROKİSİ
TARGET
CAFE
→
ZIRAAT
BANKASI
KÜLTÜR
MÜDÜRLÜĞÜ

similar documents