Alpské země

Report
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Hodonín
ALPSKÉ ZEMĚ
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0266
Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_KvK_HOZ_2E_19
Autor
Mgr. Kateřina Kočvarová
Tematický celek
Evropa
Ročník
2. ročník
Datum tvorby
24. 8. 2013
Anotace
Prezentace o Alpských zemích
Metodický pokyn
Prezentace seznámí žáky se základními fakty o Alpských zemích.
Studenti používají Školní atlas světa. Prezentace obsahuje aktivní
odkazy.
ALPSKÉ ZEMĚ
• RAKOUSKO, ŠVÝCARSKO, LICHTENŠTEJNSKO
1.
RAKOUSKO
• Vídeň
• 9 spolkových zemí – státní zřízení _____ republika
• prezident Heinz Fischer
• společná historie s Českem (vysvětlete)
• členství: EU (1995, Euro), OSN
• Které spolkové země hraničí s Českou republikou?
Video Rakousko – Evropské pexeso (2 min.)
2.
3.
spolkové země Rakouska
4.
Přírodní podmínky
•
•
•
•
•
•
Zvažte výhody a nevýhody polohy Rakouska
Výhoda:
poloha na hlavních evropských trasách
Nevýhoda:
vnitrozemská poloha, hornatá země (70% povrchu Alpy)
Zjistěte, jak se jmenuje nejvyšší vrchol Rakouska a najděte
v atlase jméno alespoň 1 horského ledovce
• Grossglockner, Pasterský ledovec
• Nerostné zdroje:
• Kamenná sůl (solná komora Salzburg), ropa, zemní plyn
(Vídeňská pánev)
Obyvatelstvo a sídla
• Jednotné - 93 % Rakušané, Němci, Turci, Češi
• Katolíci 80 %
• Přirozený úbytek obyvatel
• Malý podíl městského obyvatelstva – 55%
• Vyjmenujte hlavní města spolkových zemí
• Největší Vídeň
5.
• 1,6 mil. ob., 20 % všech obyv.
• kulturní a politické centrum (sídlo OSN, OPEC)
• Graz, Linec, Salzburg
6.
Hospodářství
• nejaderná země (kaskáda hydroelektráren na Dunaji)
• Převažují malé a střední podniky
• Důležitý je spotřební průmysl a dřevozpracující průmysl
• Společnosti Völkl, Atomic, Fischer, Dachstein
• potravinářství (Rauch, Billa, Spar)
• Petrochemie – ÖMV
• Zemědělství - velmi málo zemědělské půdy, proto alpský chov skotu
• Doprava - Alpské tunely, Brennerský průsmyk
• Cestovní ruch – vyjmenujte nejdůležitější destinace
Zajímavosti
• Vídeň – město valčíku, operety (Strauss), rohlíků, Hofburk, zámek
Schönbrunn - UNESCO
• Salzburk – UNESCO
• Mozart, těžba soli
• Grossglockner – ledovce, jezera
• Tyrolsko – Innsbruck (ZOH) – jódlování, kroj
• Prater ve Vídni
• Malíř Gustav Klimt, císařovna Sisi
7.
ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE
• Bern
• Administrativně 26 kantonů,
federativní republika
• Proč se říká Švýcarsku „neutrální stát“?
• nevstoupil do 1. ani do 2. SV, není
členem OSN, EU
• nevýhodná poloha, vnitrozemí, hory 70
%
8.
Matterhorn
9.
Obyvatelstvo
• Švýcaři 90 %
• 4 úřední jazyky
• němčina 65 %, italština 12 %,
francouzština 18 %, rétorománština
1%
• vysoká imigrace
• koncentrace obyv. kolem Ženevy, a
na S a Z země
10.
HOSPODÁŘSTVÍ
•
•
•
•
•
surovinově nenáročná odvětví a služby
HDP patří k nejvyšším na světě
banky, pojišťovny (Credit Suisse, UBS)
přesné strojírenství, hodinářství (Swatch, Omega)
věda a výzkum – CERN (jaderný výzkum)
• farmaceutika
• potravinářství – mléčné výrobky – sýry (fondue) čokolády,
cukrovinky (Nestlé, Lindt, Jacobs)
• cestovní ruch (Lugano, Sv. Mořic)
• Alpy - Matterhorn, jezera ledovcového původu
• Ženeva, Curich
12.
11.
Zajímavosti ze Švýcarska
• Glacier Express
• švýcarský horský vlak - jeho trasa je vedena po nejvýše položených úzkorozchodných
tratích v blízkosti některých velkých švýcarských ledovců
• jezdí ze Svatého Mořice a Davosu do Zermattu a zpět
• Jedna cesta trvá 7 a půl hodiny
• jede se přes 291 mostů, skrz 91 tunelů a přes průsmyk Obralppass ve výši 2.033 m n. m.
• Tradiční švýcarská jídla – fondue ze sýra, raclette
• Rovnoprávnost žen
• volební a hlasovací právo pro švýcarské ženy ustaveno až v únoru roku 1971
• Prezident
• volen na 1 rok, nemá pravomoc rozpustit parlament a už vůbec nemůže určovat směr
vládní politiky
Glacier Express
14.
13.
LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ
15.
•
•
•
•
•
•
Vaduz
kníže Hans Adam II.
člen OSN
hospodářská a měnová unie se Švýcarskem
37 000 obyvatel (z toho 34% jsou cizinci)
velmi nízké daně – sídla zahraničních firem –
hlavní příjem
• výdej poštovních známek
• společná historie s Českými zeměmi
• Zajímavost – jedna z mála zemí, která má
nulový státní dluh a hospodaří s přebytkem
16.
Použité odkazy:
•
1. Mapa Alpských
zemí [on-line]. [cit. 24. 8. 2013]. Dostupné na: http://www.traildino.com/img/upload/Europe/European_Trails/Map/Hiking-map-of-alps.gif
•
2. Vlajka Rakouska [on-line]. [cit. 24. 8. 2013]. Dostupné na: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Flag_of_Austria.svg/800pxFlag_of_Austria.svg.png
•
3. Heinz Fisher [on-line]. [cit. 24. 8. 2013]. Dostupné na: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Heinz_Fischer_Vienna_Oct._2006_001cropped.jpg/220px-Heinz_Fischer_Vienna_Oct._2006_001-cropped.jpg
•
4. Mapa rakouských spolkových zemí [on-line]. [cit. 24. 8. 2013]. Dostupné na: http://www.ck-kontakt.cz/dokumenty/obrazky/rakousko/rakousko_mapa.JPG
•
5. Sachr [on-line]. [cit. 24. 8. 2013]. Dostupné na: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Sachertorte_DSC03027.JPG/300pxSachertorte_DSC03027.JPG
•
6. Prater http://prater.cz/prater-atrakce3.jpg
•
7. Gustav Klimt [on-line]. [cit. 24. 8. 2013]. Dostupné na: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Gustav_Klimt_016.jpg/599pxGustav_Klimt_016.jpg
•
8. Vlajka Švýcarska [on-line]. [cit. 24. 8. 2013]. Dostupné na:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Flag_of_Switzerland_%28Pantone%29.svg/110px-Flag_of_Switzerland_%28Pantone%29.svg.png
•
9. Matterhorn [on-line]. [cit. 24. 8. 2013]. Dostupné na: http://toptravellists.net/wp-content/uploads/2012/03/Matterhorn-Lake-Switzerland.jpg
•
10. Mapa jazykových oblastí Švýcarska [on-line]. [cit. 24. 8. 2013]. Dostupné na:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/KARTE_schweiz_sprachen.png/800px-KARTE_schweiz_sprachen.png
•
11. Logo Nestlé [on-line]. [cit. 24. 8. 2013]. Dostupné na: http://static.freepik.com/free-photo/nestle-bird-logo_411708.jpg
•
12. Hodinky Swatch [on-line]. [cit. 24. 8. 2013]. Dostupné na: http://si.wsj.net/public/resources/images/EB-AH304_Swatch_G_20110321163929.jpg
•
13. Glacier Express [on-line]. [cit. 24. 8. 2013]. Dostupné na: http://www.bhmpics.com/download/glacier_express_grisons_switzerland-1920x1080.jpg
•
14. Glacier Express [on-line]. [cit. 24. 8. 2013]. Dostupné na: http://www.swissinfo.com/activities/images/topten/glacier-express.jpg
•
15. Vlajka Lichtenštejnska [on-line]. [cit. 24. 8. 2013]. Dostupné na:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Flag_of_Liechtenstein.svg/800px-Flag_of_Liechtenstein.svg.png
•
16. Mapa Lichtenštejnska [on-line]. [cit. 24. 8. 2013]. Dostupné na: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Mapa_Lichten%C5%A1tejnska.PNG

similar documents