Evropské jazyky - Základní škola Byšice

Report
VY_52_INOVACE_ZE.7.53
Označení vzdělávacího materiálu (kód):
Název školy:
Název programu:
VY_52_INOVACE_ZE.7.53
Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Číslo a název šablony klíčové aktivity:
„Vzdělání pro život“
CZ.1.07/3115/21/7.1.4/2011
V/2 – inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Vzdělávací oblast - vzdělávací obor (předmět):
Člověk a jeho svět - Zeměpis
Tematický okruh - téma:
Autor vzdělávacího materiálu/DUM:
Lidé a města v Evropě
Mgr. Jaroslava Vorlová
Datum vytvoření vzdělávacího materiálu:
02.05.2012
Třída: 7.
Ověření vzdělávacího materiálu
Metodický list/anotace:
Datum : 07.05.2012
Žáci získávají přehled o druzích náboženství rozšířených v Evropě. Při
samostatné práci s atlasem a učebnicí si vytvářejí představu o
jazykových skupinách, zaměstnanosti a životě obyvatel Evropy.
Lidé a města v Evropě
• Evropské obyvatelstvo má pestré složení a je
nerovnoměrně rozloženo.
• Lidé hovoří několika základními jazyky.
• Nejvíce obyvatel je zaměstnáno ve službách.
• Nejhustěji osídlený světadíl.
Evropské jazyky
Indoevropské jazyky –
1. Slovanské jazyky – Slované, východní a
střední Evropa ( Češi, Rusové, Bulhaři)
2. Germáni – západní Evropa, Němci,
Angličané
3. Románské jazyky – základ tvoří latina,
jižní Evropa, Italové, Řekové, Španělé
Náboženství
• Křesťanství – nerozšířenější náboženství
• Papež – Itálie – Vatikán
• Papež Benedikt XVI
•
http://i.lidovky.cz/10/041/lngal/TAI323834_papez1.jpg
náboženství
• Vatikán – miniaturní stát v Římě
•
http://www.lastmoment.cz/tourfoto/photos_2010_x5/253-country-253-70139.jpg
Pravoslavné církve
• Východní a jihovýchodní Evropa
•
http://www.pcohumenne.orthodox.sk/Predstavitelia%20jednotlivych%20patriarch
atov%20a%20miestnych%20pravoslavnych%20cirkvi%20vo%20svete%20%20foto/Grecka_pravoslavna_cirkev.jpg
Nezaměstnanost v Evropě
• Se stoupající modernizací průmyslu a zemědělství je
zaměstnáno stále méně lidí. Vzniká tak
nezaměstnanost.
• Vyhledejte v grafu v učebnici na str. 18 výši průměrné
mzdy v těchto zemích. Bulharsko, Polsko, Francie,
Švédsko, Dánsko.
• Ukazatelem vyspělosti státu je HDP – hrubý domácí
produkt
•
Zeměpis světa 3, Milan Jeřábek, Vít Vilímek, nakladatelství České geografické
společnosti, s.r.o. Praha 2008, ISBN 978-80-86034-77-5
HDP
• HDP – množství peněz, které může stát utratit
pro 1 občana na 1 rok ( policie, zdravotnictví…)
• Vyhledejte v atlasech 3 státy Evropy, které
mají nejmenší HDP ……………………………………
• Vyhledejte v atlasech 3 státy Evropy, které
mají největší HDP ………………………………………
•
Školní atlas světa, RNDr Josef , Shocart, spol. s r.o., 2004, ISBN 80-7224-031-5
Velká města
• Většina obyvatel Evropy žije ve městech, je to
asi 70 %.
• Vyhledejte v atlasech 5 největších měst Evropy
• Odlišnost evropských měst – mají historické
jádro
Londýn, Paříž
Moskva
Řím, Benátky
Helsinky, Stockholm
Odkazy k obrázkům
•
•
•
•
•
•
•
•
Londýnhttp://www.google.com/imgres?q=lond%C3%BDn&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=6
64&tbm=isch&tbnid=LAaSEYvEAvM2IM:&imgrefurl=http://www.ckvalaska.cz/poznavaci_zaje
zdy/londyn-a-krasy-jihozapadni-anglie/&docid=KxqYF3FcDELPEM&imgurl
Pařížhttp://www.google.com/imgres?q=pa%C5%99%C3%AD%C5%BE&start=21&num=10&hl
=cs&biw=1366&bih=664&tbm=isch&tbnid=A9q5qlhs7fwO4M:&imgrefurl=http://www.novin
ky.cz/zahranicni/evropa/184590Moskva č.1
http://www.novespravy.sk/public/media/articles/zahranicie/politika/P231a54e5_moskvaV.jp
g
Moskva č.2http://www.ingema.net/photo/ru-mosk10.jpg
Římhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Pohled_na_%C5%99%C3%ADm.J
PG
Benátkyhttp://www.bohemianfantasy.cz/files/2_47.jpg
Helsinkyhttp://www.fincech.cz/images/stories/images/HelsinkiHarbor.jpg
Stockholmhttp://ieurope.biz/Properties%5Ccities%5CPicStockholm.jpg
Migrace obyvatel
•
•
•
•
•
Obyvatelé Evropy se neustále přemísťují
Důvodem migrace je většinou práce
Vyhledejte v mapce v učebnici na str. 19
4 příklady migrace obyvatel Evropy
Ze kterých zemí se stěhují lidé a do jakých zemí
nejčastěji, pokus se najít důvod jejich
stěhování.
Otázky k opakování
• Jaké náboženství je v Evropě nejvíce
rozšířeno?
• Vyjmenujte hlavní představitele těchto
náboženství a 2 státy, ve kterých toto
náboženství je?
• Kde žije nejvíce obyvatel Evropy?
• Co je příčinou migrace obyvatel Evropy?
• Kde je zaměstnáno nejvíce obyvatel Evropy?

similar documents