20_08_Fa_DUM_výuka

Report
Označení DUM
20 - 08 - Fa - DUM
Autor
Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr.
Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace
Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28
Předmět a očekávaný výstup
Ročník: 8.
Datum: 27. 11. 2012
Předmět: Zeměpis
Tematický celek: Evropa – státy Beneluxu
Očekávaný výstup: Charakterizuje jednotlivé státy Evropy. Porovnává a hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a
podobnosti Evropy.
Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o státech Evropy.
Součástí výuky budou i vlastní prezentace žáků na jednotlivé státy Evropy.
Klíčová slova: Evropa, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko
STÁTY BENELUXU
Obr. 1
1. BELGIE
2. NIZOZEMSKO
3. LUCEMBURSKO
KRAJINA BENELUXU
•
•
•
•
STÁTY: Belgie, Nizozemsko, Lucembursko
MOŘE: Severní
OSTROVY: Fríské
ZÁLIVY: vysoušením vznikají nová území =
POLDERY
• ŘEKY: Rýn, Šelda, Mása
KRAJINA BENELUXU
Obr. 2
BELGIE
VLAJKA
Obr. 3
ÚZEMÍ
Obr. 4
BELGIE
FAKTA A ČÍSLA:
• Rozloha: 30 500 km2
• Počet obyvatel: 10 300 000
• Hlavní město: Brusel (950 000)
• Státní zřízení: federativní konstituční monarchie
• Úřední jazyk: vlámština, francouzština
• Měna: Euro
• Hlavní náboženství: křesťanství
• HDP: 23 900 US dolarů
HOSPODÁŘSTVÍ
• PRŮMYSL: HUTNICKÝ – železo a ocel
- POTRAVINÁŘSKÝ – čokoládové bonbóny
(belgické pralinky), paštika
- CHEMICKÝ – produkty z ropy (petrochemie)
- TEXTILNÍ – krajky
- SKLÁŘSKÝ
• ZEMĚDĚLSTVÍ: hlavně živočišná výroba, chov
vepřů
OBYVATELSTVO
• NÁRODNOSTI: 2 národy - FEDERATIVNÍ STÁT:
- na S – VLÁMOVÉ (vlámština)
- na J – VALONI (francouzština)
• DALŠÍ MĚSTA: ANTVERPEN, GENT, BRUGGY
V Belgii sídlí řada mezinárodních organizací včetně
EU (BRUSEL).
BELGICKÁ MĚSTA
Obr. 5
NIZOZEMSKO
VLAJKA
ÚZEMÍ
Obr. 6
Obr. 7
NIZOZEMSKO
FAKTA A ČÍSLA:
• Rozloha: 41 500 km2
• Počet obyvatel: 16 000 000
• Hlavní město: Amsterdam (1 100 000)
• Státní zřízení: konstituční monarchie
• Úřední jazyk: nizozemština
• Měna: Euro
• Hlavní náboženství: křesťanství
• HDP: 23 100 US dolarů
HOSPODÁŘSTVÍ
• TĚŽBA: ropa a zemní plyn v Severním moři
• PRŮMYSL: PETROCHEMICKÝ – ropné produkty - firma
SHELL
- ELEKTROTECHNICKÝ – elektronika značky PHILIPS
- POTRAVINÁŘSKÝ – sýry a mléčné výrobky, masné výrobky,
obchod s kakaem
- KVĚTINY – největší květinová burza na světě(Aalsmeer)
- DIAMANTY – broušení a obchod (Amsterdam)
• ZEMĚDĚLSTVÍ: je intenzivní, novou půdu získávají
vysoušením zálivů = POLDERY
- převažuje živočišná výroba – chov skotu a vepřů
- pěstování brambor, cukrové řepy, KVĚTIN
(Nizozemsko = země tulipánů)
OBYVATELSTVO
• DALŠÍ MĚSTA: ROTTERDAM - největší přístav na
světě
- HAAG – sídlo Mezinárodního soudního dvora
NIZOZEMSKÁ MĚSTA
Obr. 8
LUCEMBURSKO
VLAJKA
Obr. 9
ÚZEMÍ
Obr. 10
LUCEMBURSKO
FAKTA A ČÍSLA:
• Rozloha: 2 600 km2
• Počet obyvatel: 450 000
• Hlavní město: Luxembourg = Lucemburk (75 000)
• Státní zřízení: konstituční monarchie
• Úřední jazyk: francouzština, němčina, lucemburština
• Měna: Euro
• Hlavní náboženství: křesťanství
• HDP: 34 200 US dolarů
HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELSTVO
•
•
-
TĚŽBA: železná ruda
PRŮMYSL: HUTNICKÝ – železo a ocel
BANKOVNICTVÍ – banka EU
NÁMOŘNÍ DOPRAVA (vnitrozemský stát, ale
nízké daně)
- V Lucembursku sídlí řada mezinárodních
organizací včetně EU.
LUCEMBURSKÁ MĚSTA
Obr. 11
OPAKOVÁNÍ
Doplňte text:
Mezi státy Beneluxu patří ………. s hlavním městem ………., ………. s
hlavním městem ………. a ………. s hlavním městem ………. . Belgie
má významný hutnický průmysl, vyrábí se zde ………. a ………. . Z
potravinářského průmyslu jsou zde známé belgické ………., z
textilního pak výroba ………. . Belgie je ………. monarchie, žijí zde
dva národy, ………., kteří hovoří ………. a ………., kteří hovoří ………. .
Nizozemská firma ………. těží v Severním moři ………. . V
elektrotechnickém průmyslu je známá značka ………. . Pro
Nizozemsko je také typický obchod s ………., proto se mu říká
země ………. . Novou půdu pro zemědělství Nizozemsko získává
vysušováním ………., tím vznikají ………. . V Amsterdamu se také
brousí a obchoduje s ………. . Lucembursko je známe především
………. průmyslem a bankovnictvím.
OPAKOVÁNÍ – správné řešení
Mezi státy Beneluxu patří Belgie s hlavním městem Brusel,
Nizozemsko s hlavním městem Amsterdam a Lucembursko s
hlavním městem Lucemburk. Belgie má významný hutnický
průmysl, vyrábí se zde železo a ocel. Z potravinářského
průmyslu jsou zde známé belgické pralinky, z textilního pak
výroba krajek. Belgie je federativní monarchie, žijí zde dva
národy, Vlámové, kteří hovoří vlámštinou a Valoni, kteří
hovoří francouzštinou. Nizozemská firma Shell těží v
Severním moři ropu. V elektrotechnickém průmyslu je
známá značka Philips. Pro Nizozemsko je také typický
obchod s květinami, proto se mu říká země tulipánů. Novou
půdu pro zemědělství Nizozemsko získává vysušováním
zálivů, tím vznikají poldery. V Amsterdamu se také brousí a
obchoduje s diamanty. Lucembursko je známe především
hutnickým průmyslem a bankovnictvím.
Autorizace
Autorizace z použité literatury
JEŘÁBEK,M., ANDĚL,J., PEŠTOVÁ,J., KASTNER,J. Zeměpis 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Plzeň,
Fraus 2006
LORENC,P. Největší světadíl na Zemi, Praha, Moby Dick 1998
BROŽKOVÁ,H., JIRASEK,J., LIBOVICKÁ,L., PONOCNÁ,M., ŘAPKOVÁ, M., ROČKOVÁ, I., Velká encyklopedie zeměpisu, Praha,
Svojtka 2003
Evropa sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia , Praha, Kartografie 2006
Autorizace z CMIS
Obr. 1 Použitý zdroj: <http://www.mathijs-teunissen.nl/kaart%20luxemburg.gif>[cit. 2012-11-19]
Obr. 2 Použitý zdroj: <http://www.diercke.de/bilder/omeda/501/100790_064_1.jpg> [cit. 2012-11-19]
Obr. 3 Použitý zdroj: <http://www.oecd.org/media/oecdorg/countries/belgium/46563546.gif> [cit. 2012-11-19]
Obr. 4 Použitý zdroj: <http://www.signwriting.org/belgium/belgium.gif> [cit. 2012-11-19]
Obr. 5 Použitý zdroj:<http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/belgium/map_of_belgium.jpg> [cit. 2012-11-19]
Obr. 6 Použitý zdroj:<http://www.phonebookoftheworld.com/netherlands/flagofthenetherlands.gif> [cit. 2012-11-19]
Obr. 7 Použitý zdroj:<http://www.hotels-europe.com/info-countries/netherlands/Netherlands.jpg> [cit. 2012-11-19]
Obr. 8 Použitý zdroj:<http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/netherlands/map_of_netherlands.jpg> [cit. 2012-11-19]
Obr. 9 Použitý zdroj:<http://www.landenverzamelaars.nl/img/vlaggen/luxemburg.gif> [cit. 2012-11-19]
Obr. 10 Použitý zdroj:<http://www.vaganto.be/kaarten/luxemburg.gif> [cit. 2012-11-19]
Obr. 11 Použitý zdroj:<http://home.planet.nl/~krame493/images/map-luxemburg.jpg> [cit. 2012-11-19]

similar documents