Hej, jag heter Alexander Woivalin. Jag studerar till sjökapten vid

Report
Intermar kurs
Hej, jag heter Alexander Woivalin. Jag
studerar till sjökapten vid Högskolan på
Åland.
Skolan och skolfartyget
Så här ser skolbyggnaden ut. Vårt skolfartyg M/S Michael Sars.
Ålands största sevärdhet
S/V Pommern som nu är museum i Mariehamn.
Fartyg som jag har seglat med
M/V Mistral i Kiel-kanalen, M/V Birka Carrier och M/V Tingö.
Tack för att du har tittat!

similar documents