Prezentácia programu PowerPoint

Report
Koľko je mesiacov v roku? Ako idú v poradí za sebou?
Čo robíme v jednotlivých mesiacoch?
Koľko máme ročných období? Ktoré sú to?
JANUÁR
FEBRUÁR
MAREC
APRÍL
MÁJ
JÚN
JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
Kedysi ľudia pozorovali prírodu a v každom mesiaci bolo niečo zvláštne.
Tak vymysleli básničky, aby si pripomenuli, čo sa v ktorom mesiaci deje.
Takéto básničky sa volajú pranostiky. Vieš vysvetliť ich význam? Vieš povedať v ktorom
mesiaci si sa narodil?
Koľko je dní v týždni? Vieš ich povedať aj v opačnom poradí? V ktoré dni nechodíme do škôlky?
Ktorým dňom sa začína týždeň?
Porozprávaj podľa obrázkov o tom, čo robíme celý deň. Porovnaj obrázky, nájdi 5 rozdielov

similar documents