Prezentācija.

Report
IZAICINĀJUMS
Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju viedoklis par būtiskākajām ar skolas vecuma bērniem
saistītajām problēmām
DAŽĀDAS
ATKARĪBAS
42%
NEPIETIEKAMA SAŅEMTĀS
IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE
41%
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS,
PULCIŅU NEPIEEJAMĪBA
PĀRĀK LIELA MĀCĪBU
SLODZE
30%
24%
TNS, 2013
IZAICINĀJUMS
15 – 16 GADI
15 – 16 GADI
96.8
%
67.1
%
LIETOJUŠI
95.2
%
63.1
%
LIETOJUŠI pēdējo 30 dienu laikā vismaz VIENU reizi
35.5
%
32.2
%
LIETOJUŠI pēdējo 30 dienu laikā vismaz TRĪS reizes
ESPAD, 2011
IZAICINĀJUMS
54%
42%
38%
32%
26%
SIDRS
ALUS
GATAVIE
ALKOHOLISKIE
KOKTEIĻI
VĪNS
STIPRIE
ALKOHOLISKIE
DZĒRIENI
LIETOJUŠI pēdējo 30 dienu laikā
ESPAD, 2011
IZAICINĀJUMS
IZAICINĀJUMS
14%
IZAICINĀJUMS
DAŽI ATSEVIŠĶI INCIDENTI
MŪSU SKOLĀ ŠĪ NAV AKTUĀLA PROBLĒMA
TRŪKST MATERIĀLU
LIELĀKĀ DAĻA JAUNIEŠU KLASĒ PAMĒĢINĀJUŠI ALKOHOLU
KLASES EKSKURSIJĀ IZVĒLĀS NO AUTOBUSA PLKST. 11:00
VECĀKI NEPIEVĒRŠ UZMANĪBU BĒRNA PROBLĒMĀM
Pētījums skolas darbinieku vidū (aprīlis - maijs, 2013)
RISINĀJUMS: RUNĀJOT PAR ALKOHOLU
IZGLĪTOJOŠU MATERIĀLU KOPUMS NO 6. LĪDZ 12. KLASEI
MĒRĶIS: VEICINĀT PREVENTĪVOS PASĀKUMUS ALKOHOLA
JOMĀ DAŽĀDĀS VECUMA GRUPĀS
2013./2014. MĀCĪBU GADS
RISINĀJUMS: RUNĀJOT PAR ALKOHOLU
IZGLĪTOJOŠU MATERIĀLU KOPUMS NO 6. LĪDZ 12. KLASEI
MĒRĶIS: VEICINĀT PREVENTĪVOS PASĀKUMUS ALKOHOLA JOMĀ DAŽĀDĀS VECUMA GRUPĀS
RISINĀJUMS: RUNĀJOT PAR ALKOHOLU
ALKOHOLA IETEKME
BALLĪTE
PAŠAPZIŅA
CEĻU SATIKSME UN ALKOHOLS
SVĒTKI UN ALKOHOLS
DRAUDZĪBA
VIENAUDŽU SPIEDIENS
ATTIEKSME, CIEŅA, ATBILDĪBA
TU, LIKUMS UN DZIMUMS
VAIRO SAVU PAŠAPZIŅU
PILOTPROJEKTS
BALLĪTE
RAKSTUROJIET BALLĪTES BŪTISKĀKĀS SASTĀVDAĻAS!
http://www.youtube.com/watch?v=2vCEPY8mx_o
Baložu vidusskola, 8.klase (maijs, 2013)
PILOTPROJEKTS
ATSAUKSMES
Izrādās, ka jau 8.klasē liels skaits skolēnu ir sastapušies ar situācijām, kad alkohols tiek
lietots daudz un, viņuprāt, tā ir neatņemama ballīšu sastāvdaļa. Pēc otrās stundas
skolēni atzina, ka projekts viņiem palīdzējis paskatīties uz alkoholu un tā lietošanu
no cita aspekta, jo viņiem bija iespējams, izspēlējot situācijas, redzēt alkohola lietošanas
negatīvās sekas, turklāt nevis no pieaugušā morāles viedokļa, bet
pusaudžu
skatījumā, šajā gadījumā - viņu pašu.
Baložu vidusskola, 8.klase (maijs, 2013)
SEMINĀRI
ALKOHOLA PREVENCIJAS KLASĒ METOŽU APGŪŠANA
(6 mācību stundas)
25.09. – Aizkraukles novada ģimnāzijā
07.10. – Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā
ALKOHOLA PREVENCIJAS KLASĒ UN SKOLĀ METOŽU APGŪŠANA
(18 mācību stundas, A līmeņa pedagogu profesionālās pilnveides programma)
27.09. un 23.10. – Cēsu 2.vidusskolā
04.10. un 08.11. – Liepājas centra pamatskolā
01.11. un 29.11. – Ventspilī
Pieteikšanās: [email protected]
www.runajotparalkoholu.lv
[email protected]

similar documents