Magneticke materialy

Report
= cívka navinutá na feromagnetickém jádře
(magneticky měkká ocel)
 princip spočívá v přeměně energie
elektromagnetického pole na energii
mechanickou
 Magnetické pole elektromagnetu je tím silnější, čím
větší elektrický proud prochází cívkou a dále také
čím více má cívka závitů.
 používán např. v elektrickém zvonku, v jističích,
stykačích, v hutním průmyslu nebo v
elektromagnetických relé

princip činnosti :
a) cívkou nepochází proud - jádro je nemagnetické
(nepřitahuje drobné ocelové předměty)

b) cívkou prochází proud - magnetování jádra (jádro
se stane magnetem - přitahuje drobné ocelové
předměty)
c) přerušení proudu v cívce - magnetické pole jádra
zaniká

Pozor! Jádro zůstává částečně
zmagnetizováno(jeho magnetické pole má
remarentní (zbytkovou) magnetickou indukci Br

Látky magneticky tvrdé (velká hodnota
Br )
- po přerušení proudu v cívce zůstává
jádro v cívce permanentním magnetem
- tyto materiály se využívají pro výrobu
permanentních magnetů
Látky magneticky měkké (malá
hodnota Br )
- po přerušení proudu v cívce
magnetické pole cívky téměř zaniká
- tyto materiály se využívají pro výrobu
jader do cívek
 používají se v obvodech střídavého
proudu (transformátor, motor), aby při
přemagnetovávání nedocházelo
k velkým ztrátám energie

magnetický záznam signálů
 magnetický záznam je založen na trvalém
zmagnetování vrstvy feromagnetika
naneseného na nosiči z trvalého materiálu
 zaznamenává se pomocí záznamové hlavy
tvořené cívkou, jejíž jádro je přerušeno
štěrbinou – v místě štěrbiny dochází
k záznamu na pásek
 reprodukce – snímací hlava opačným
postupem získává informace z pásku

http://fyzika.gbn.cz/phprs/view.php?cisl
oclanku=2005050201
 http://maturita-z-fyziky.cz/elektrinamagnetismus/stacionarni-magnetickepole
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagn
et


similar documents