Slovenská pošta: Integrované obslužné miesta/služby E

Report
Slovenská
pošta
15. 02. 2012
15. 02. 2012
Výpis z
obchodného
registra
• 3,90 EUR
• 300 pôšt
Výpis z
listu
vlastníctva
Výpis z
registra
trestov
• bez regionálnej
obmedzenosti
• 12 pôšt
• aj Odpis
registra trestov
• 300 pôšt
Ako sa nám darí?
Výpis z OR
11031
Výpis z RT/ odpis RT
Výpis z LV
11377
8831
1585
887
163
Jún 2014
Júl 2014
August 2014
Jún 2014
247
258
Júl 2014
August 2014
Júl 2014
August 2014
eKolky

31. 12. 2014


01. 01. 2015
01. 01. 2015
Nové riešenie
pre balíky
10
11
Máme riešenie !
Všade
18 dní
lacnejšie
Všade
18 dní
Balík na poštu
lacnejšie
eph.posta.sk
Ďakujeme
Thank you

similar documents