Big Bang - Evolution

Report
Big Bang - Evolution
Vad behövs, för att liv ska kunna
utvecklas?
•
•
•
•
•
•
•
•
Vatten
Atmosfär
Gravitation
Lagom med värme
Ljus (Fotosyntes)
Syre/ annan gas
Jordens rotation
Magnetfält
I dag täcker oceanerna omkring två tredjedelar av
jordens yta. Så har det dock inte alltid varit. De
första cirka 500 miljoner åren efter jordens födelse
var jordens yta antagligen ett hav av rödglödande
lava, som bombarderades av meteorer från
rymden. Meteorer innehåller omkring en halv
procent vatten, och de stora mängderna sten
uppslukades av de flytande lavamassorna. Vattnet
fördes med lavan till de talrika vulkanerna. När
vulkaner har sitt utbrott, är det inte bara lava som
strömmar upp ur jordens inre. Tillsammans med
flytande magma slungar jorden ut ett otal olika
gaser genom sprickor och kratrar, däribland
vattenånga. I jordens tidiga barndom var
temperaturen så hög att vatten endast kunde
existera som ånga. Efterhand som temperaturen
blev lägre, började vattenångan att falla i form av
regn, som under många miljoner år samlades till
oceaner. Det hittills äldsta tecknet på vatten är 3,8
miljarder år gammalt. Vissa forskare menar dock
att det har funnits vatten på jorden flera hundra
miljoner år tidigare.
Kom vattnet med
meteoritnedslag?
Finns det vatten på andra planeter?
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/kanfinnas-vatten-pa-markurius
• Det kommer nu också rapporter om att
rymdsonden Dawn funnit tecken på vatten
på asteroiden Vesta (läs mer om senaste
nytt om Dawn HÄR). Genom att kartlägga
Vestas yta har forskarna skapat en bild av
fördelningen av väte på asteroiden.
Atmosfär?
• En av Saturnus månar:
Titan
• ”Jordliknande planet”
http://www.youtube.com/watch?v=pL4LTFBO1
0Q
• Liv i rymden - finns det?
• Är jorden den enda planeten
med liv i universum? Att det är så
är knappast troligt. Men trots en
hel del ansträngningar, har
forskarna ännu inte lyckats bevisa
att det finns liv någon
annanstans än på jorden.
• Vad vi vet är att liv kan existera i
långt märkligare former än vi
kunde föreställa oss för bara
några årtionden sedan, här på
vår egen planet.
• Det mesta tyder på att liv kan
uppstå och existera under många
olika förutsättningar. Så troligen
är vi långt ifrån ensamma…
Ensamma i universum
2011-03-01
Stephen Hawking varnar för kontakt med ET.
De som sett fram mot ett möte med ET inom
det närmaste ska kanske inte hoppas för
mycket. Dr Howard Smith, astrofysiker och
professor emeritus vid Harvard-universitetet,
slår nämligen fast att vi med största
sannolikhet är ensamma i universum och finns
det till äventyrs andra livsformer därute,
kommer de att förbli omöjliga att kontakta.
Han får dock mothugg av bland andra Stephen
Hawking, som dock menar att vi av
säkerhetsskäl bör undvika att söka kontakt.
Jordens magnetfält-behövs det för överlevnad?
• Jordens magnetfält kommer
framför allt från yttre kärnan
(2900 km under våra fötter)
samt en liten del kommer
ifrån mineraler i de översta
20-40 kilometerna av jordens
skorpa.
• Den ovan nämnda yttre
kärnan är ett stort klot av
smält metall som långsamt
förlorar värme till manteln
ovanför. I den flytande
metallen skapas väldiga
virvlar och dessa rörelser i
metallen orsakar elektriska
strömmar som skapar
magnetfältet.
• Det här magnetfältet skyddar oss från t ex ”solvindar”; Hade vi inte
haft magnetfält så hade Jorden bränts sönder. Det är solvindarnas
möte med magnetfältet som skapar norrsken.
• Extrauppgift: för inte så länge sen har några forskare kommit fram
till att magnetfältet försämras.
Vad hade hänt om Jorden inte hade
roterat? (a. kring sin egen axel; b. runt
solen)
Vad hade hänt om Jorden hade roterat
snabbare kring sin egen axel?
Månen…Bra eller dåligt för oss?
- Månen saktar ner Jordens rotation?
+ Månens dragningskraft har ”dragit
upp livet på land”?
•
•
Vid Jordens skapelse snurrade Jorden mycket snabbare (ett dygn tog 5 timmar i
stället för 24) men över miljoner år, bromsade Månens dragningskraft in Jorden så
att dagarna blev längre samtidigt som Månen kom längre bort från Jorden.
Tidvattnet fick vissa havsdjur att komma upp på land som under lång tid har lärt sig
att anpassa sig till ”landsförhållanden”.
Månens dragningskraft har ”dragit upp
livet på land”
Bättre teleskop…
Månen hjälper till att hitta liv i rymden

similar documents