ISEN - Linksidene

Report
MÅL
•
•
•
•
Hvordan en isbre dannes
Hvordan en isbre beveger seg
Merker og spor etter isbreer
Havbunn blir til god jord
ISTID
• 20000 år siden
• Norge dekket av is
• Mer snø om vinteren enn det smeltet om
sommeren
• 3000m tykk, tynnere på kantene
ISEN
• Beveger seg
• Siger mot havet
• Skyver jord, stein og grus foran seg
Flyttblokker
Hva isen gjør med landskapet
Erosjon
• Isen pusset og slipte på fjellgrunnen.
• Dette kalles erosjon
Avsetning
• Isen fraktet med seg enorme mengder med
jord, grus og stein fra et sted og satte dem av
på et annet sted.
Fra hav bunn til god jord
Isen smeltet- god jord kom fram

similar documents