Gunārs Prekelis, Aviācijas personāla sertificēšanas daļas vadītājs

Report
LATVIJAS REPUBLIKA
CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRA
REPUBLIC OF LATVIA
CIVIL AVIATION AGENCY
Instruktoru seminārs 27.– 28. februāris 2013. g.
Tēma: Izmaiņas aviācijas personāla sertificēšanas noteikumos
vispārējās nozīmes aviācijā.
Gunārs Prekelis
Aviācijas personāla sertificēšanas daļas vadītājs
I
II
III
IV
(28. janvāris 2013. g.)
Jauni Civilās avilācijas darbību reglamentējošie dokumenti ( ES Regulas)
Prasību ieviešanas termiņi
Galvenās iezīmes un jauninājumi GK LAL licencēšanā
Aktuāla informācija saistoša GK LAL licencēšanai
BR / Aircrew Regulation
European
Commission
Council
Parliament
EU Regulation
EASA approval
AMC / CS & GM
(Non-Binding)
(Binding)
EASA issues (in form of decisions):
• Acceptable Means of Compliance (AMC) / (Attiecīgi līdzekļi atbilstības panākšanai )
Technical procedural material
Presumption of compliance
• Sometimes Certification Specification (CS)
Technical standards
Building blocks
• Guidance Material (GM)
Interpretative or explanatory material
Guidance
I. Jauni Civilās avilācijas darbību reglamentējošie dokumenti ( ES Regulas)
Basic Regulation: Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20
February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing an European Aviation Safety Agency,
and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC as
amended;
Airworthiness
Flight Standards
ATM / ANS
Aerodromes
Aircrew Regulation: Commission Regulation (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 laying down
technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC)
No 216/2008 of the European Parliament and of the Council;
Annex I
Annex II
Annex III
Annex IV
Part – FCL
Conversion
of national
licences
Licences of
non- EU
States
Part - MED
Amended Aircrew Regulation: Aircrew regulation as amended by Commission Regulation (EU)
No 290/2012 of 30 March 2012.
Annex V
Part – CS
Annex VI
Part - ARA
Annex VII
Part - ORA
ARA.GEN.120 Means of compliance “alternative means of compliance”
Organisations / person may use an alternative means of compliance to the AMC adopted by the
Agency.
Approval by the competent authority Equivalent level of safety Authorities will notify the Agency of
the alternative means they have approved and inform other Member States.
Different sets of AMCs for “complex” and “non-complex or small” Organisations / ATO
( by EASA under preparation )
CAA of Latvia 1178/2011 and 290/2012 Derogation Implementation Outline Plan
Ņemot vērā terminēto Regulu prasību ieviešanu – šīs jomas tiek nosegtas ar MK Nr. 51/2011
Derogation to provisions of Annexes I to IV
Article12(1b)and Annexes V to VII
Article 2 (2a)
Implemented by
05.04.2013.
06. – 07. aprīlis : brīvdienas.
CAA of Latvia 1178/2011 and 290/2012 Derogation Implementation Outline Plan
Conversion of non JAR- compliant
aeroplane and helicopter licences.
Implemented by
Article 12 (3)
07.04.2014.
CAA of Latvia 1178/2011 and 290/2012 Derogation Implementation Outline Plan
Pilots holding licences and medical
certificates issued by a third country
involved in the non - commercial operation
of aircraft
Article 12 (4)
Ne komerciāliem lidojumiem (bez IR) ar LR
Reģistrētu GK :
• 2 tēmās teorētisko eksāmenu kārtošana;
• ST lidojumā PPL līmenī;
• LP English;
• Medicīna vismaz II klase ICAO;
• vismaz 100 st lidojumu pieredze.
Implemented by
07.04.2014.
CAA of Latvia 1178/2011 and 290/2012 Derogation Implementation Outline Plan
Annexes VI and VII to non -JARcompliant ATO and AeMC
Implemented by
Article 2 (2c)
07.04.2014.
CAA of Latvia 1178/2011 and 290/2012 Derogation Implementation Outline Plan
Provisions of pilots licences
(airships, balloons, sailplanes,
powered-lift aircraft)
Implemented by
Article 12 (2a)
07.04.2015.
CAA of Latvia 1178/2011 and 290/2012 Derogation Implementation Outline Plan
Subpart B (LAPL)
Article 12 (2b)
Implemented by
Article 12 (2b)
07.04.2015.
CAA of Latvia 1178/2011 and 290/2012 Derogation Implementation Outline Plan
Additional Ratings FCL.800
(aerobatic), FCL.805 (sailplane
towing and banner towing),
FCL.815 (mountain), FCL.820
(flight test).
Article 12 (2c)
Article 12 (2c)
Implemented by
07.04.2015.
CAA of Latvia 1178/2011 and 290/2012 Derogation Implementation Outline Plan
Provisions of Section 10 and 11 of
Subpart J (mountain rating
instructor and flight test
instructor)
Article 12 (2e)
Implemented by
07.04.2015.
CAA of Latvia 1178/2011 and 290/2012 Derogation Implementation Outline Plan
Provisions of Section 3 Subpart B of
Annex IV (LAPL medical certificate) Implemented by
Article 12 (5)
07.04.2015.
CAA of Latvia 1178/2011 and 290/2012 Derogation Implementation Outline Plan
Annexes VI and VII to ATO
providing training for light aircraft Implemented by
pilot licence, private pilot licence,
balloon pilot licence, sailplane pilot
licence
Article 2
(2f)
Article 2 (2f)
07.04.2015.
CAA of Latvia 1178/2011 and 290/2012 Derogation Implementation Outline Plan
Annexes VI and VII to ATO providing
training for flight test ratings
(FCL.820)
Implemented by
Article 2 (2g)
07.04.2015.
III Galvenās iezīmes un jauninājumi GK LAL licencēšanā
Part – FCL apliecību izdošana no 08/04/2013 un līdz 08/04/2016 . personām:
- kuras saskaņāar JAR – FCL pabeigušas attiecīgu pācību kursu un pārbaudītas apliecības un
kvalifikācijas saņemšanai.
Part – FCL apliecību izdošana no 08/04/2013 personām:
- kuras saskaņāar Part– FCL pabeigušas attiecīgu pācību kursu un pārbaudītas apliecības un
kvalifikācijas saņemšanai.
III.I.
Part –FCL apliecību izdošana uz JAR – FCL / Nacionālo apliecību pamata.
III.II. Part –FCL apliecību izdošana kreditējot militāro lidojumu pieredzi.
III.III Part –FCL apliecību kategorijas.
III.IV. Kvalifikācijas atzīmes.
III.V.
Instruktori.
III.VI. Eksaminētāji.
III.VII. Lidotāja dienasgrāmata.
III.VIII. Apliecību, nozīmējumu, sertifikātu darbības apturēšana, ..............
Conversion report
Credit report
 A conversion report (para 4, Article 4 ( 1178/2011)) , which was previously sent to EASA
shall:
describe procedures, forms and a policy how to convert the ratings and how to issue the new
Part – FCL licence;
Include copies of all documents necessary to demonstrate the elements set out in points (a) to
(e) para 4, Article 4 ( 1178/2011), including copies of the relevant national requirements and
procedures.
 A Credit report (para 2, Article 10 ( 1178/2011)), which shall:
Include copies of all documents necessary to demonstrate the elements set out in points (a) to
(e) para 3, Article 10 ( 1178/2011), including copies of the relevant national requirements and
procedures.
III.I.
Part –FCL apliecību izdošana uz JAR – FCL / Nacionālo apliecību pamata
JAR Compliant
Licence
( see: 1178/2011, Article 4, para 1)
Which licences / ratings require a conversion report?
Therefore NO CONVERSION REPORT
Non JAR
compliant PPL,
CPL or ATPL (A)
or (H)
Therefore NO CONVERSION REPORT
Like as National Licence to JAR - FCL
Other Non JAR
compliant
licences
CONVERSION REPORT
Issued on basic of MK Nr.51/2011 (PartFCL)
• “… shall be deemed to have been
issued in accordance with this Regulation….. shall
replace with Part – FCL licences by 08/04/2018 at
the latest”
( see: 1178/2011, Article 4, para 3, (a))
! Shall be converted into Part-FCL licences by the
Member State that issued the licence.
• the provisions of Annex II apply
(Note: this Annex also includes
Instructor Certificates)
( see: 1178/2011, Article 4, para 3, (b))
! Shall be converted into Part-FCL licences by the
Member State that issued the licence.
• the elements laid down in a
CONVERSION REPOR
III.I.
Part –FCL apliecību izdošana uz Nacionālo apliecību pamata
(Simplified Conversion Report Process)
1. Original
National
Requirements
2. Part FCL
Requirements
3. Comparison
4. “To Do” list
Describe the
national
requirements
against which the
pilot licences were
issued.
Scope of the
Existing privileges.
Operational limits
etc.
Check the Part-FCL
requirements for
the appropriate
licence.
Scope of Part –FCL
Licence privileges
Compare
requirements in 1.
with the requirements in
2.
Conduct a “Gap
analysis” between
1. and 2.
The result of the
“Gap analysis” will
determine a “to do” list.
Describes actions
to be taken by the
applicant to fill the
“gaps” identified in the
previous step before a
Part-FCL licence can be
issued and any
limitations or
restrictions which
should be included
in the licence as a
result of any
differences + doc
copies.
III.II.
Part –FCL apliecību izdošana kreditējot militāro lidojumu pieredzi
( Credit Report )
1. Original
National
Requirements
2. Part FCL
Requirements
3. Comparison
4. “To Do” list
Describe the
national
requirements
against which the
pilot licences were
issued.
Scope of the
Existing privileges.
Operational limits
etc.
Check the Part-FCL
requirements for
the appropriate
licence.
Scope of Part –FCL
Licence privileges
Compare
requirements in 1.
with the requirements in
2.
Conduct a “Gap
analysis” between
1. and 2.
The result of the
“Gap analysis” will
determine a “to do” list.
Describes actions
to be taken by the
applicant to fill the
“gaps” identified in the
previous step before a
Part-FCL licence can be
issued and any
limitations or
restrictions which
should be included
in the licence as a
result of any
differences + doc
copies.
III.III. Part – FCL licence
Aircrew Regulation: Commission Regulation (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011
“ Part – FCL licence” : see,Article 2, Definitions.
Kinds of Licences ( see ANNEX 1 “PART –FCL”:
LAPL ( Light aircraft pilot licence):
Subpart B
 LAPL ( A )
Aeroplanes:
Section 2
 LAPL ( H )
Helicopters:
Section 3
 LAPL ( S )
Sailplanes:
Section 4
 LAPL ( B )
Balloons:
Section 5
III.III. Part – FCL licence





PRIVATE PILOT LICENCE (PPL), SAILPLANE PILOT LICENCE (SPL)
AND BALLOON PILOT LICENCE (BPL)
Subpart C
PPL ( A )
Aeroplanes:
Section 2
PPL ( H )
Helicopters:
Section 3
PPL ( As )
Airships:
Section 4
SPL
Sailplane pilot licence
Section 5
BPL
Balloon pilot licence
Section 6
 ! Kvalifikācijas atzīmju derīgums ierakstāms līdz attiecīgā mēneša pēdējai dienai;
 LP English 4. līmenis – dodās uz 4 gadi. (Piemērojas personām no 08/04/2013
eksaminētām)
III.IV. CLASS AND TYPE RATINGS
Subpart H
SECTION 1
Common requirements
FCL.725 Requirements for the issue of class and type ratings
(c) Skill test. An applicant for a class or type rating shall pass a skill test in accordance with Appendix 9 to this
Part to demonstrate the skill required for the safe operation of the applicable class or type of aircraft.
The applicant shall pass the skill test within a period of 6 months after commencement of the class or type
rating training course and within a period of 6 months preceding the application for the issue of the class or
type rating.
SECTION 2
Specific requirements for the aeroplane category
SECTION 3
Specific requirements for the helicopter category
SECTION 4
Specific requirements for the powered-lift aircraft category
SECTION 5
Specific requirements for the airship category
III.IV. ADDITIONAL RATINGS
Subpart I
 FCL.800 Aerobatic rating
 FCL.805 Sailplane towing and banner towing ratings
 FCL.810 Night rating
 FCL.815 Mountain rating
 FCL.820 Flight test rating
III.V. Instructor certificates (FCL 900):
Subpart J
 Section 2:
 Section 4:
 Section 5:
 Section 6:
 Section 7:
 Section 8:
 Section 9:
 Section 10:
 Section 11:
Flight instructor
Type rating instructor
Class rating instructor
Instrument rating instructor
Synthetic flight instructor
Multi-crew cooperation instructor
Synthetic training instructor
Mountain rating instructor
Flight test instructor
FI
TRI
CRI
IRI
SFI
MCCI
STI
MI
FTI
 Section 1, FCL 900, (b), (1) : Specific certificate giving privileges for flight instruction (until
1 y, for new type). Class -?
Different experience, training and checking requirements for different privileges:
 FI to instruct for PPL, SPL, BPL, LAPL, class and type ratings for SP ( SE/ME) aircraft,
CPL, night rating, towing and aerobatic rating, IR;
III.VI. Examiner
Subpart K
Major differences to JAR-FCL:



Part-FCL examiner holds a certificate instead of an authorisation.
increased liability issues for examiner – it is advised to have a ‘professional indemnity’ insurance.
If examiner licence issued by MS ( Member State)1, applicant’s licence issued by MS 2 the
examiner must:


pre-notify the competent authority of the licence holder;
receive a briefing (FCL.1015 (b), (3)) from the competent authority of the licence holder on national
admin procedures, requirements for protection of personal data, liability, accident insurance and fees;
 FCL 1005: Examiner shall not conduct Skill Test or assesment of competency for issue
licence, rating or certificete:
 To whom provided flight instruction;
 Recomendet for Skill test;
 Whenewer they feel that their objectivity may be affected.
CAA izvērtē Instruktorus kā pretendentus
 CAA jaizveido eksaminetāju pretendentu sarakstu (ņemot vērā reģionus un
paredzamās pārbaudes ), tie jāvirza un jāapmāca ATO vai CAA un gatavo eksaminētāja
pilnvaru piešķiršanai.
 Uztur LR un citu dalībvalstu nozīmētu eksaminētāju sarakstu ( Ne LR iekļauj pēc
“Briefinga”;
 Eksaminētājus CAA nozīmē katrai “Skill Test” pārbaudei;
 Eksaminētājam sertifikātā jābūt norādītām pilnvarām veikt “Ratings” derīguma
pagarinājumu vai atjaunošanu.
III.VI. Examiner certificates (FCL 1000)
FE
Section 2
FCL.1005.FE
(a) FE(A);
(b) FE(H);
(c) FE (As);
(d) FE (S);
(e) FE (B);
CRE
Section 4
FCL.1005.CRE
IRE
Section 5
FCL.1005.IRE
FIE
Section 7
FCL.1005.FIE
FIE (A); FIE (H);
FIE (As); FIE (S);
FIE (B);
III.VII. Recording of flight time.
FCL.050 Recording of flight time.
AMC 1 FCL.050
Noteikta Lidotāja dienasgrāmatas forma un ierakstu kārtība.

! AMC 1 FCL.050 (c) : izpildītie lidojumi komercaviācijā var tikt uzskaitīti un uzturēti
kompjuterizētā formā.

citu veikto lidojumu ( ne komercaviācijā ) , lidojuma laiku pilots uzskaita un uztur
AMC 1 FCL.050 “Pilot Loogbook “ formāta grāmatā.

! AMC 1 FCL.050 (d) : uzskaitītiem un uzturētiem jābūt visiem lidojumiem un visām
norādītām grāmatas formā lidojuma detaļām.
! Tai skaitā “Differences training” : see FCL. 710 (c)
III.VIII.
FCL.070 Revocation, suspension and limitation of licences, ratings and certificates
(a) Licences, ratings and certificates issued in accordance with this Part may be limited, suspended or revoked
by the competent authority when the pilot does not comply with the requirements of this Part, Part-Medical
or the applicable operational requirements, in accordance with the conditions and procedures laid down in
Part-ARA.
(b) When the pilot has his/her licence suspended or revoked, he/she shall immediately return the licence or
certificate to the competent authority.
ARA.GEN.355 Findings and enforcement measures – persons.
ARA.FCL.250 Limitation, suspension or revocation of licences, ratings and certificates
(a) The competent authority shall limit, suspend or revoke as applicable a pilot licence and associated
ratings or certificates in accordance with ARA.GEN.355 in, but not limited to, the following
circumstances:
(1) obtaining the pilot licence, rating or certificate by falsification of submitted documentary evidence;
(2) falsification of the logbook and licence or certificate records;
(3) the licence holder no longer complies with the applicable requirements of Part-FCL;
(4) exercising the privileges of a licence, rating or certificate when adversely affected by alcohol or drugs;
(5) non-compliance with the applicable operational requirements;
(6) evidence of malpractice or fraudulent use of the certificate; or
(7) unacceptable performance in any phase of the flight examiner’s duties or responsibilities.
(b) The competent authority may also limit, suspend or revoke a licence, rating or certificate upon the
written request of the licence or certificate holder.
(c) All skill tests, proficiency checks or assessments of competence conducted during suspension or after
the revocation of an examiner’s certificate will be invalid.
IV Aktuāla informācija saistoša GK LAL licencēšanai
IV. I.
ES / EASA līmenī
EASA mājas lapā atklātā publiskā apspriešana (CRD “ Light aircraft “ ):
Skatīt aprakstu un kontaktinformāciju pievienotā pielikumā (iesniegts semināra dalībniekiem)
EU-US Bilateral Air Safety Agreement
On EU side: involvement of EU Member States – Audits with FAA inspector.
 EASA – FAA Rulemaking Cooperation
 and Rules Harmonization
At the May 2012 meeting, the BOB approved Terms of Reference (TORs) for three working groups:
 Pilot Licensing,


Flight Simulation Training Device(FSTD), and
Pilot Training Organization.
Pilot Licensing,




Limited scope (first phase) PPL/IR/night rating in aeroplane category.
Other licenses in a second stage.
Some confidence building activities may cover all types of pilot licenses.
Does not address medical issues (medical certificate = one of the special conditions)
IV Aktuāla informācija saistoša GK LAL licencēšanai
IV. II.
Nacionālā līmenī
Grozījumi “ Likumā par aviāciju” :


Pants 91: GK īpašnieka un / vai ekspluatanta atbildība par GK nodošanu lidojumu veikšanai personai ,
kura ir tbilstoši kvalificēta.
2:
Pants 31 Instruktora / eksaminētāja atbildība , veicot mācību vai parbaudes lidojumus gaisa kuģī .
MK Noteikumi Nr 51 / 2011 par aviācijas personāla sertificēšanu:

Sagatavoti grozījumi pamatojoties uz Reg. 1178/2011 un 290/2012 prasību pamata ( sakarā ar Reg.
terminēto prasību ieviešanu –Nacionālie Normatīvie dokumenti noteiks prasības šajās jomās.
Civilās aviācijas Normatīvo dokumentu izstrāde un pilnveidošana:
Civilās aviācijas Normatīvajos dokumentos atklātās kļūdas, nesakritības, vai priekšlikumus par grozījumiem ar to
pamatojumu iesniegt elektroniskā formā:
L CAA Aviācijas personāla sertificēšanas daļas, Mācību un eksaminēšanas nodaļā, inspektoram:
Armands.Ozoliņš@latcaa.gov.lv
Reg 1178/2011 un 290/2012 konsolidētā versija atrodama ( En / Lv ):


http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=lv
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 2011R1178:20120408:LV:PDF
Paldies par dalību
un
jautājumi

similar documents