Taktyka sędziowania – prezentacja 2012

Report
TAKTYKA SĘDZIOWANIA
Przemysław Kępa
TAKTYKA W SPORCIE - DEFINICJA
Za taktykę w działalności sportowej należy uznać wcześniej
przygotowany plan rywalizacji, zmierzający do takiego jej
prowadzenia,
by wykorzystując własne przygotowanie (sprawnościowe,
techniczne, wydolnościowe
i psychiczne) oraz wiedzę na temat wartości
i przygotowania przeciwnika, osiągnąć jak najkorzystniejszy
wynik sportowy
(Tadeusz Sankowski 2001).
ELEMENTY TAKTYKI SĘDZIOWANIA

znajomość przepisów gry w hokeja na lodzie
i regulaminów;

interpretacja przepisów i umiejętność ich
stosowania na lodowisku;

współpraca zespołu sędziowskiego;

współdziałanie z zespołami;

przygotowanie fizyczne i mentalne;

wizerunek sędziego ( przed, w trakcie, po meczu, w
życiu codziennym);

dbanie o właściwą atmosferę zawodów;
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY
SĘDZIOWANIA
„Podstawowym zadaniem jest
dobrze wykonać
trudną pracę”
Johann Ingi Gunnarsson
NAJTRUDNIEJSZE ASPEKTY PRACY
SĘDZIEGO

negatywny wpływ (przed, w czasie oraz po meczu)
trenerów, zawodników, widzów;

pozostawanie skupionym szczególnie w nierównych
meczach;

utrzymanie dobrej formy przez całe 60 minut;

podejmowanie „niepopularnych” decyzji;

negatywne opinie w mediach o pracy sędziów;

krytyczny raport delegata;

izolacja społeczna, brak wsparcia po trudnym meczu
(brak spójności „zespołu sędziowskiego”);
„Głównym problemem
sędziów jest to, że
znają przepisy, ale
nie rozumieją (czują)
gry”
Bill Shankly - manager sportowy
CO CHARAKTERYZUJE NAJLEPSZYCH
SĘDZIÓW?

bycie liderem;

odwaga w podejmowaniu
decyzji;

zdolność rozumienia gry;

umiejętność interpretacji
przepisów gry;

asertywność i determinacja;
„Ważne jest, aby konsekwentnie
utrzymywać tę samą linię sędziowania
przez cały mecz bez okazywania arogancji.
Aroganccy sędziowie są złymi sędziami.”
P.Colina
piłkarski sędzia międzynarodowy
CO CHARAKTERYZUJE NAJLEPSZYCH
SĘDZIÓW – C. D.

uczciwość;

bycie spokojnym
i skoncentrowanym;

cierpliwość;

dobra kondycja fizyczna;

dobre przygotowanie (obserwowanie drużyn);
CO CHARAKTERYZUJE NAJLEPSZYCH
SĘDZIÓW – C. D.

elastyczność i poczucie humoru;

bycie poważanym

„zobacz więcej, usłysz mniej”

„czasami brak sygnału jest najlepszym
sygnałem”;

analiza własnych decyzji ( nie zawsze
właściwych)

wyciąganie wniosków z porażek
„Zawsze wiem, że wykonałem swoją pracę
dobrze, gdy inni pytają:
Kto był sędzią tego meczu?”
Sędzia międzynarodowy
CO CHARAKTERYZUJE NAJLEPSZYCH
SĘDZIÓW – C. D.

stawianie wyzwań i dążenie do
realistycznych celów;

poparcie i zgoda rodziny;

uczenie się od najlepszych;

popełnianie jak najmniejszej liczby błędów;
CO CHARAKTERYZUJE NAJLEPSZYCH
SĘDZIÓW – C. D.

przygotowanie do niepowodzeń;

umiejętności językowe;

używanie języka ciała;

profesjonalizm;
„Rolą sędziego jest ochranianie gry,
a nie jej dyktowanie” !!!!!
Sędzia międzynarodowy
PRZYGOTOWANIE MENTALNE

pomyśl o meczu wcześniej;

„następny ( ten ) mecz jest
najważniejszym meczem w
mojej karierze”;

przygotuj się na
niespodziewane zdarzenia;

oczekuj dobrego występu;
PRZYGOTOWANIE MENTALNE

myśl pozytywnie;

samo-motywacja;

nastaw się na współpracę z
partnerem;

miej wiarę we własne
umiejętności;
„Przed meczem zadbaj o „spokojną głowę”.
Tylko wtedy będziesz mógł właściwie
zareagować w najbardziej zaskakujących
sytuacjach, które mogą wystąpić”
WSPÓŁPRACA ZESPOŁU

odpowiednia komunikacja
(werbalna, niewerbalna,
łączność techniczna –
headphones);

para sędziowska jako zespół
(odpowiedzialność za własne
decyzje i decyzje partnera,
wspieranie decyzji, podział
kompetencji);
SĘDZIOWSKIEGO
KONTROLA STRESU

stres jest siłą witalną;

za mało lub za dużo stresu może zmniejszyć
szanse na sukces;

stres pozytywny zwiększa szanse na sukces;

stres jest cechą indywidualną każdego
człowieka;

kontrola stresu jest zależna od sytuacji;
KONTROLA STRESU

należy uczyć się kontroli stresu tak, aby to nie
stres kontrolował nas;

stosuj metody relaksacji;

poznaj strategie radzenia sobie ze stresem;

najlepszym lekarstwem na stres jest dobre
przygotowanie;
„Nikt nie rodzi się
wybitnym sędzią –
wszystko jest efektem
ciężkiej i ciągłej pracy”
P.Colina 2012
POWODZENIA
23042011_no comments_01.wmv

similar documents