Velkomstbrosjyre - Rognan Barnehage

Report
VELKOMMEN TIL
ROGNAN BARNEHAGE
Storsia
Småsia
PERSONALET
 Blå:
Gry
Gretha
Mona
Lise
 Rød:
Oddrun
Brit
Lisbeth
Oddrun
Kristin
Brit
Kristin
 Gul:
Bente
Kristine
Mona
Kristin
KjellrunLiv
Kristine Mari
 Grønn:
Hilde
Nina
Cicilie
Cicilie
Kjellrun
Nina
 Felles
Si
Siv
Lill Grethe
JanIngvar
ORGANISERING
 Åpningstid: 06.45 – 16.45
 Åpent hele året,
unntatt 5 planleggingsdager pr. år
 2014-2015 stengt for plandager:
21/11 – 2/1 – 15/5 – 17/8 og 18/8
 Barnehagen er delt opp i 4 baser.
 Blå og Rød:
9 barn 0-3 år på hver base
 Gul og Grønn:
18 barn 3-6 år på hver base
 Full kost; dvs barna får frokost, lunsj og
frukt hver dag + 1 varmt måltid pr uke +
bursdagsmat til kr. 300 pr. måned.
INNHOLD
 Vi er en flerkulturell barnehage med 12
nasjonaliteter representert blant
foreldre og barn






Satsningsområdet er:
- LEK, UTE OG INNE
Felles månedsplaner for 0-3
Ukentlige aktiviteter i aldersgrupper
Åpent mellom avdelingene
Felles vaktplan for de ansatte, hvor
assistenter og fagarbeidere går tidlig og
seine vakter uavhengig av avdelinger
 Førskolelærerne går vaktene
7.30-14.15 eller 09.15-16.00
AKTIVITETER
MANGFOLD
MANGFOLD
LESING
SAMLING
TUR
MALE UTE
MALING
NISSSEFEST
GRUPPER
SAMTALE
PRAKTISKE
OPPLYSNINGER
 Telefoner:

- kontor

- mobil

- Rød og Blå

- Gul og Grønn
756 82480
488 66848
756 82481
756 82482
 Ring oss hvis barnet blir hjemme 
 Ta kontakt med oss hvis dere blir
forsinket med henting !
 Gi beskjed til oss hvis andre enn dere
foreldre skal hente barnet !
 Lag gode avtaler med oss om
avlevering av barnet på morran !
 Følg barnet inn i garderoben, der vil en
av de ansatte ta imot dere 
PRAKTISKE
OPPLYSNINGER
 Ha godt med klær i barnehagen. Vi er
ute hver dag hvis det ikke er for kaldt
eller glatt.
 Barna blir både våte og skitne, så det er
lurt å ha skiftetøy liggende i
barnehagen
 Hvis klærne er merket med barnets
navn er det større sjanse for at vi finner
de til enhver tid
 Vi serverer alt av mat til barna, også til
bursdager.
 Vi har fokus på et sunt kosthold,
lagt opp i samarbeid med helsesøster
VÅRT VERDISYN

similar documents