BUDOWA MÓZGU - Publisher

Report
Projekt pn „Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i jego funkcje w procesie uczenia się
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
2 półkule mózgu
wyobraźnia ważniejsza od
wiedzy.. rozważna i romantyczna ?
LEWA
PRAWA
dowodzi prawą stroną ciała
dowodzi lewą stroną ciała
zapamiętuje info.podane
słownie, cyfrowo
zapamiętuje info. podane
obrazowo
analiza
synteza
działa sekwencyjnie
działa całościowo
rozwiązuje zadania
pamięta fakty,daty,gramatykę,ortografię
koduje numery i liczby
produkuje sny
rozróżnia kolory
rozumie metafory
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
Za co odpowiadają półkule
mózgu
 Za uczenie się odpowiada
tylko pólkula L logiczna źródło niepowodzeń szkolnych.
 Odkryto (80 l.), że
uruchomienie półkuli P
podwyższa możliwości
poznawcze i
zapamiętywanie.
 Ludzie wykorzystujący
półkulę P są: bardziej
twórczy i sprawniej
rozwiązują różne
problemy, częściej się
uśmiechają i lepiej śpią.
Prawa półkula - poprzez jej
stymulację możemy wyzwolić
uzdolnienia:
 szybkie czytanie,
 pamięć fotograficzną,
 błyskawiczne liczenie w
pamięci,
 rozwiązywanie trudnych
zadań matematycznych
 genialne uzdolnienia
muzyczne w tym słuch
absolutny.
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
Za co odpowiadają półkule
mózgu
 Kiedy się uczymy, obie półkule mózgu powinny
pracować synchronicznie, wtedy każda z nich
osiąga więcej (np. studiując matematykę, łatwiej
przyswajamy wiedzę muzyczną).
 Tajemnica polega na tym, że zsynchronizowanie
pracy obu półkul wywołuje głębokie odprężenie
– czyli stan, w którym najłatwiej się uczymy.
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
BUDOWA MÓZGU – c.d.
ciało modzelowate – utrzymuje
równowagę, łączy abstrakcję z
logiczną informacją
Najlepiej zapamiętujemy informacje
o wysokim ładunku uczuciowym !
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Dominacja półkuli mózgowej
Ludzie z dominującą półkulą lewą (naukowa,
logiczna) lubią litery i liczby, cechuje ich logika
sekwencyjna, przywiązanie do norm, wzorów,
punktualność, staranność. Raczej odtwarzają.
Czasem mistrzowsko!
Ludzie z dominującą półkulą prawą (artystyczna,
całościowa) lubią ruch, muzykę i emocje, cechuje
ich logika mozaikowa, łamią normy i wzory.
Żyją poza czasem i obowiązkami.
Tworzą. Czasem mistrzowsko!
7
Fale mózgowe

BETA – stan pełnego rozbudzenia,
pełna świadomość

ALFA – stan gotowości i odprężenia

THETA – wczesne fazy snu,
przetwarzanie informacji

DELTA – głęboki sen
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
Fale mózgowe
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
2 półkule mózgu
LEWA PÓŁKULA
PRAWA PÓŁKULA
EFEKT SYNERGII
WNIOSEK: Źródłem problemów
szkolnych jest zwykle
niedostymulowanie jednej z półkul
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
Metody integrowania mózgu w procesie
uczenia się
 Ćwiczenia ruchowe – naprzemienne
 Relaksacja, ćwiczenia oddechowe
 Zastosowanie odpowiedniej muzyki
 Uczenie się w stanie alfa
 Mówienie szeptem (prawa półkula)
 Podniesiony głos (lewa półkula)
 Stosowanie ćwiczeń na analizę (l.)
syntezę (p.)
 Łączyć nowe informacje z już istniejącymi tzw.
własnymi mapami
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
Metody integrowania mózgu w procesie uczenia
się
 Zastosowanie
rytmu, rymu
 Wykorzystanie marzeń, wyobraźni
 Cyrkularne notatki – Mapy
 Stosowanie płodozmianu:
1.Trudne 2.Łatwe 3.Trudne
(środek najniższa koncentracja,
najsłabsze zapamiętywanie)
 Stosowanie pozytywnych emocji-humor
 Przeglądanie materiału - najpierw
całości a potem szczegóły
 Podanie planu całej lekcji,
a potem szczegółowo
 Praca w małych grupach
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
Dominacja półkuli mózgowej
Lubimy ludzi podobnych do nas samych!
„Artystyczni bałaganiarze” mogą mieć
kłopoty z porozumiewaniem się z
„intelektualistami” i odwrotnie !
Chyba, że zrozumiemy, że możemy
dużo się od siebie wzajemnie nauczyć!
14
BUDOWA MÓZGU
KORA
MÓZGOWA
 KOŁNIERZ
układ
limbiczny
 PIEŃ
MÓZGU
 MÓŻDŻEK

Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
Bruzdy mózgu dzielą
powierzchnię półkuli na płaty:
 czołowy – z ośrodkiem
ruchowym i ruchowym mowy,
myślenie abstrakcyjne
 ciemieniowy – z ośrodkiem
czucia oraz korą integrującą
doznania czuciowe, wzrokowe
i słuchowe
 potyliczny – z ośrodkiem
wzroku, widzeniem barw i
głębi
 skroniowy – z ośrodkiem
słuchu i rozumieniem mowy
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
Budowa mózgu – inny podział
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
Mózg męski i mózg kobiecy
Funkcja
Lokalizacja
Efekt
Język
(gramatyka,
ortografia itp.)
M: przód i tył lewej
półkuli
Rozproszenie ośrodków
K: przód lewej półkuli
Skupienie ośrodków
M: przód i tył lewej
Słownictwo,
definiowanie pojęć półkuli
Skupienie ośrodków
K: przód i tył obu półkuli
Rozproszenie ośrodków
Postrzeganie
wzrokowoprzestrzenne
M: prawa półkula
Skupienie ośrodków
K: obie półkule
Rozproszenie ośrodków
Emocje
M: prawa półkula
Skupienie ośrodków
K: obie półkule
Rozproszenie ośrodków
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
KORA MÓZGOWA





górna część mózgu
ma 30 mm grubości i składa się z
sześciu warstw
odpowiedzialna za mówienie, myślenie,
zdolność widzenia i słyszenia,
rozumowanie i tworzenie
jest pomięta jak koc
to właśnie dzięki niej człowiek jest
tym kim jest
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
UKŁAD LIMBICZNY - KOŁNIERZ






(łac. limbus)
centralna część mózgu
otacza pień mózgu, dlatego nazywa się
kołnierzem
kontroluje nasze uczucia (strach, emocje,
gniew, miłość, namiętność) i seksualność
jest ściśle powiązany z partiami
odpowiedzialnymi za zapamiętywanie
informacji
tzw. mózg ssaków pierwotnych
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
PIEŃ MÓZGU – RDZEŃ
PRZEDŁUŻONY
Rdzeń przedłużony to część tyłomózgowia
o kształcie ściętego stożka, łączy rdzeń
kręgowy z móżdżkiem. Uszkodzenie
rdzenia przedłużonego niesie ze
sobą poważne zagrożenie życia.
 dolna część mózgu
 posiada zaledwie 2,5 cm
 steruje wieloma podstawowymi
odruchami (prostymi czynnościami
organizmu):żucie, ssanie, połykanie,
kaszel, kichanie, oddychanie, bicie
serca, odruchy pierwotne
 tzw. gadzi mózg
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
MÓŻDŻEK

tu znajduje się pamięć kinestetyczna
(np.jazda na rowerze lub pisanie na
maszynie)
funkcje: koordynacja ruchów celowych,
utrzymanie równowagi, regulacja napięcia
mięśni, pamięć niektórych odruchów,
wpływ na ruchy oczu
 wyniki uszkodzeń móżdżka: brak koordynacji
ruchów, niezgrabność; brak precyzji ruchów,
problemy z utrzymaniem normalnej postawy
ciała, trudności w ocenie zasięgu i momentu
zatrzymania ruchu, trudności w łapaniu obiektów,
niezdolność do wykonywania szybkich ruchów
naprzemiennych, drżenie ciała, potykanie się,
tendencja do przewracania i "chodzenia na
szerokich nogach„ słabe napięcie mięśni,
niewyraźna mowa

Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
Jak aktywność fizyczna rozwija zdolności
umysłowe dziecka
Działania fizyczne dziecka w pierwszych latach życia mają ogromny wpływ na
to, w jakim stopniu rozwinie ono rozmaite umiejętności. Poniżej przedstawiono
związki pomiędzy aktywnością fizyczną a konkretnymi umiejętnościami.
1. Mózg „gadzi" kieruje
instynktami
Czynność:
chwytanie, pełzanie,
chodzenie, sięganie,
obracanie, dotykanie,
machanie rękami i nogami,
pchanie, ciągnięcie
2. Móżdżek - umożliwia zachowanie równowagi
Czynność:
obracanie się w kółko,
balansowanie,
słuchanie, huśtanie się,
turlanie się, padanie,
tańczenie
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Prowadzi do:
koordynacji wzrokoworuchowej, dobrego rozwoju
zdolności motorycznych,
przygotowania do pisania
Prowadzi do:
rozwinięcia zmysłu
równowagi, zdolności
sportowych, łatwego
opanowania jazdy na rowerze,
umiejętności pisania, dobrej
koordynacji mchowej,
umiejętności czytania
Jak aktywność fizyczna rozwija
zdolności umysłowe dziecka
3. Część mózgu
odpowiedzialna za uczucia
Czynność:
głaskanie,
przytulanie,
wspólna
zabawa
Czynność:
układania zabawek w
4. Kora mózgowa - część
odpowiedzialna za myślenie piramidy, układanie
układanek,
rozpoznawanie wzorów,
tworzenie wzorów,
bawienie się w gry
słowne, zabawy
powtórzeniowe,
słuchanie muzyki
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
Prowadzi do:miłości, poczucia
bezpieczeństwa, tworzenia
więzi, umiejętności
społecznych, umiejętność!
współpracy, pewności siebie
Prowadzi do:
rozwoju zdolności
matematycznych i
logicznego myślenia,
rozwiązywania
problemów, płynnego
czytania, literowania,
pisania, malowania,
bogatego słownictwa,
dobrej pamięci,
zdolności muzycznych
Co usprawnia pamięć i sprzyja
pracy mózgu
pozytywne nastawienie – nigdy nie
mów „nie mogę”, „nie uda mi się”
 częste przerwy w nauce
 zdrowe odżywianie produktami
naturalnymi, pozbawionymi chemii
 picie odpowiedniej ilości dobrej wody
(jest niezbędna dla mózgu, ułatwia
myślenie)

Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
Co usprawnia pamięć i sprzyja pracy
mózgu
dostarczanie sobie odpowiedniej ilości
witamin i minerałów, zwłaszcza magnezu
 jedzenie węglowodanów (mózg
potrzebuje glukozy)
 stałe uczenie się nowych rzeczy i
stawianie sobie nowych zadań
pamięciowych – uczenie się nowego
języka, zapamiętywanie numerów,
dowcipów, szczegółów czyjegoś wyglądu
 unikanie używek

Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
CO lubią nasze mózgi?




są przystosowane do rozwiązywania
problemów i przetwarzania informacji, a
nie do ich reprodukowania,
dobrze zapamiętują informacje łączące
wiedzę kognitywną z emocjami i
aktywnością ciała,
dużo lepiej kodują w pamięci długotrwałej
informacje poznane w bezstresowej,
przyjaznej atmosferze,
uczą się dużo efektywniej w grupie,
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]
CO lubią nasze mózgi?
- lepiej zapamiętują to co ma dla nich
praktyczne znaczenie,
- lepiej zapamiętują informacje, które
potrafią odnieść do swoich
dotychczasowych doświadczeń,
- łatwiej zapamiętują, to co widzą, niż to
co słyszą,
- łatwo zapamiętują to, co mogły poznać
dzięki aktywności rąk (ręce mają w mózgu
bardzo dużą reprezentację, ich aktywność pobudza
więc wiele struktur neuronalnych).
Realizator projektu: Powiat Cieszyński
Wykonawca zadania: „Publisher-Innowacje” Emilia Gibiec ul. Ustrońska 24; 43-440 Goleszów Tel. 33 / 858 26 02; Fax. 33 / 851 80 05 www.odz.edu.pl; e-mail: [email protected]

similar documents