prezentacja grupy

Report
Skład Grupy:
Klaudia Wlazła,
Justyna Paluch,
Anna Kozdra,
Michał Kosior,
Erwin Celej
Zdjęcie ze strony
www.jedlinsk.pl
OPIEKUN: P. MONIKA KRAWCZYK
Gmina Jedlińsk położona
jest w województwie
mazowieckim, w powiecie
radomskim, przy trasie E77
w odległości 90 km na
południe od Warszawy
i 10 km na północ od Radomia,
nad rzeką Radomką
i Tymianką.
 Graniczy z miastem Radom,
a także z 6 gminami:
Głowaczowem, Jastrzębią, Starą
Błotnicą, Przytykiem, Stromcem
i Zakrzewem.

Dane ze strony:
www.jedlinsk.pl
Powierzchnie poszczególnych gmin
w powiecie radomskim:
Iłża –255,82 km²
Pionki - 230,82 km²
Skaryszew –171,41 km²
Jedlińsk - 138,72 km²
Przytyk - 134,12 km²
Zakrzew - 96,15 km²
Wierzbica - 93,97 km²
Jastrzębia - 89,51 km²
Wolanów - 82,85 km²
Gózd - 77,76 km²
Kowala - 74,71 km²
Jedlnia-Letnisko - 65,57 km²
Miasto Pionki – 18,34 km²
Powierzchnia powiatu wynosi 1529,75 km²
138,72km2
100%  9,1%
2
1529,75km
POWIERZCHNIA GMINY JEDLIŃSK STANOWI OKOŁO 9,1% POWIERZCHNI POWIATU
Dane ze strony
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_radomski
Gmina Jedlińsk podzielona jest
na 31 sołectw, wśród których
znajdują się:
-
Bierwce
Bierwiecka Wola
Boża Wola
Czarny Ług
Górna Wola
Gutów
Janki
Jankowice
Jedlanka
Jedlińsk
Jeziorno
Kamińsk
Klwatka Szlachecka
Klwaty
Kruszyna
Lisów
- Ludwików
- Mokrosęk
- Narty
- Nowa Wola
- Nowe Zawady
- Piaseczno
- Piastów
- Płasków
- Romanów
- Stare Zawady
- Urbanów
- Wielogóra
- Wierzchowiny
- Wsola
- Wola
Gutowska
Dane ze strony:
www.jedlinsk.pl
Powierzchnia Gminy Jedlińsk
wynosi:
 W ha: 13 872
 W km2: 138,72
 W m2: 138 720 000
 W cm2 w notacji
wykładniczej:
1,3872* 1012
79% powierzchni gminy
Jedlińsk stanowią użytki
rolne, 8,2% lasy , 2,5% wody.
Struktura gruntów
Użytki rolne
Lasy
wody
pozostałe grunty
2.5%
10,3%
8,2%
79%
Dane ze strony:
www.jedlinsk.pl
Liczba ludności gminy Jedlińsk
Liczba ludności
Procentowy podział
ludności wg płci
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Ogółem
Mężczyźni
6964
7040
49,7%
50,3%
14,004
Informacje wg stanu na 2012-06-30,
dane z Urzędu Gminy w Jedlińsku
Miejscowość
Liczba
mieszkańców
Miejscowość
Liczba
mieszkańców
Miejscowość
Liczba
mieszkańców
Miejscowość
Liczba
mieszkańców
Bierwce
662
Jedlanka
910
Moczydło
19
Wielogóra
1549
Bierwiecka
Wola
431
Jedlińsk
1692
Mokrosęk
226
Wierzchowiny
632
Boża Wola
69
Jeziorno
129
Narty
108
Wola
Gutowska
348
Bród
100
Józefów
36
Nowa Wola
61
Wsola
1194
Budki
Wierzchowskie
51
Józefówek
22
Nowe Zawady
361
Czarna Rola
62
Kamińsk
192
Obózek
90
Czarny Ług
212
Kępiny
259
Piaseczno
312
Godzisz
25
Klwatka
Szlachecka
522
Piaski
72
Górna Wola
121
Klwaty
382
Piastów
790
Gryzów
30
Kruszyna
313
Płasków
216
Gutów
189
Lisów
756
Romanów
69
Janki
55
Ludwików
240
Stare Zawady
186
Jankowice
181
Marcelów
58
Urbanów
72
Zdjęcie : Michał Kosior
Informacje wg stanu na 2012-06-30,
dane z Urzędu Gminy w Jedlińsku
2000
1692
1549
1194
1500
910
1000
790
500
0
Jedlińsk
Wielogóra
Wsola
Jedlanka
Piastów
Informacje wg stanu na 2012-06-30,
dane z Urzędu Gminy w Jedlińsku
36
30
19
Moczydło
22
Józefówek
25
Godzisz
Gryzów
Józefów
Informacje wg stanu na 2012-06-30,
dane z Urzędu Gminy w Jedlińsku
Jedlińsk
Wielogóra
12%
11%
8,5%
6,5%
5,4%
5,6%
Wsola
Jedlanka
Piastów
Lisów
Pozostałe
miejscowości
Informacje wg stanu na 2012-06-30,
dane z Urzędu Gminy w Jedlińsku
Liczba ludności stale wzrasta.
(14004 – 12885)
100 %  8,7%
12885
14500
W ciągu 12 lat nastąpił wzrost ludności o 8,7%.
14000
13500
13000
12500
12000
Informacje z Urzędu Gminy w Jedlińsku
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
Marcelów
Klwatka
Stare
Wola
Jedlanka
82.8%
Szlachecka
15.6%
Zawady
15.5%
Bierwiecka
15.3%
15.3%
Informacje z Urzędu Gminy w Jedlińsku
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Józefówek
28.6%
Urbanów
22.0%
Janki
6.1%
Narty
5.0%
Mokrosęk
4.6%
Informacje z Urzędu Gminy w Jedlińsku
Wiek przedprodukcyjny- przedział wiekowy przyjęty w statystyce dla potrzeb
ekonomii, wg metodologii GUS w wieku przedprodukcyjnym znajdują się
mężczyźni i kobiety poniżej 18 roku życia.
40.0%
Ludność w wieku przedprodukcyjnym
38.0%
36.0%
38.1%
34.0%
34.7%
32.0%
32.2%
30.0%
28.0%
Nowa Wola
Urbanów
Marcelów
Informacje ze strony:
www.stat.gov.pl
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
20.5%
20.2%
13.6%
5.0%
0.0%
Piaseczno
Boża Wola
Józefówek
Informacje ze strony:
www.stat.gov.pl
Wiek produkcyjnyludność wykonująca pracę przynoszącą dochód oraz
bezrobotni wg GUS dla mężczyzn jest to przedział od 18-64 roku życia, a dla
kobiet 18 -59.
Miejscowości z największa procentową liczbą
ludności w wieku produkcyjnym (dane z 2009r.)
67.0%
66.0%
66.8%
65.0%
66.2%
65.5%
64.0%
Wielogóra
Wsola
Narty
Informacje ze strony:
www.stat.gov.pl
56.0%
54.0%
53.6%
52.0%
50.7%
50.0%
48.0%
46%
46.0%
44.0%
42.0%
Jeziorno
Urbanów
Nowa Wola
Informacje ze strony:
www.stat.gov.pl
Wiek poprodukcyjny- mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku
60 lat i więcej.
Miejscowości z największa procentową liczbą ludności
w wieku poprodukcyjnym (dane z 2009r.)
23.0%
22.0%
21.0%
20.0%
22.7%
22.5%
19.0%
19.3%
18.0%
17.0%
Józefówek
Boża Wola
Jeziorno
Informacje ze strony:
www.stat.gov.pl
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
Wielogóra
Wola Gutowska
Jedlanka
9.6%
9.2%
7.1%
Informacje ze strony:
www.stat.gov.pl
Badanie dotyczyło ludności w wieku 13 lat
i więcej.
5000
4000
3000
2000
1000
0
4730
430
1949
2531
664
Informacje ze strony:
www.stat.gov.pl
wyższe
średnie
7% 4%
19%
zasadnicze
zawodowe
46%
25%
podstawowe
bez wykształcenia
Informacje ze strony:
www.stat.gov.pl
Długości dróg gminnych, powiatowych i krajowych podane
w [km]
87
Drogi gminne
53
Drogi powiatowe
11
Drogi krajowe
0
20
40
60
80
100
Dane ze strony www.jedlinsk.pl
Droga powiatowa w Mokrosęku
Droga krajowa nr 7 w
okolicach Jedlińska
Zdjęcie z galerii GOOGLE
Zdjęcie z galerii GOOGLE
Droga gminna
w Woli Bierwieckiej
Zdjęcie: Michał Kosior
Długość sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej w [km]
200
150
100
50
0
Wodociąg
183.3
Gaz
37
Kanalizacja
24.3
Na
terenie
Gminy
Jedlińsk
97%
gospodarstw
jest
zwodociągowanych. Z kanalizacji korzysta 560 odbiorców,
natomiast gazyfikacja o długości 37 km obejmuje 8 wsi.
Dane ze strony:
www.jedlinsk.pl
Na terenie naszej Gminy znajduje się 6 kościołów
parafialnych: w Jedlińsku, Wsoli, Wielogórze,
Bierwcach, Lisowie i Jankowicach
Parafia pod wezwaniem
Niepokalanego Serca NMP
w Bierwcach
Parafia pod wezwaniem
św. Apostołów
Piotra i Andrzeja w Jedlińsku
Zdjęcia z galerii GOOGLE
Parafia pod wezwaniem
św. Mikołaja w Jankowicach
Parafia pod wezwaniem
św. Franciszka z Asyżu
w Wielogórze
Zdjęcia z galerii GOOGLE
Parafia pod wezwaniem NMP
w Lisowie
Parafia pod wezwaniem
św. Bartłomieja we Wsoli
Zdjęcia z galerii GOOGLE
Na terenie gminy Jedlińsk znajduje się 7 szkół podstawowych.
PSP im. braci Andrzeja i Józefa
Załuskich w Jedlance
PSP im. Tadeusza Kościuszki
w Jedlińsku
Zdjęcia ze strony:
www.jedlinsk.pl
PSP we Wsoli
ZSP im. Witolda
Gombrowicza we Wsoli
PSP im. Jana Pawła II
w Ludwikowie
Zdjęcia ze strony:
www.jedlinsk.pl
PSP im. Batalionów Chłopskich
w Starych Zawadach
PSP w Wierzchowinach,
ZSP im. kard. S. Wyszyńskiego
w Wierzchowinach
Zdjęcia ze strony:
www.jedlinsk.pl
PSP w Bierwcach
Zdjęcia ze strony:
www.jedlinsk.pl
300
269
250
236
200
150
100
50
65
93
115
115
72
0
Informacje ze strony:
www.stat.gov.pl
Bierwce
Jedlanka
Jedlińsk
Stare Zawady
Wierzchowiny
Wsola
24%
7%
12%
Ludwików
10%
28%
12%
7%
Informacje ze strony: www.stat.gov.pl
PG im. Bpa Piotra
Gołębiowskiego
w Jedlińsku
Zdjęcie: Michał Kosior
PG we Wsoli,
ZSP im. Witolda Gombrowicza
we Wsoli
PG w Wierzchowinach,
ZSP im. kard. S. Wyszyńskiego
w Wierzchowinach
Zdjęcie ze strony
www.jedlinsk.pl
312
350
300
250
151
200
150
71
100
50
0
Jedlińsk
Wsola
Wierzchowiny
Informacje ze strony:
www.stat.gov.pl
13%
Jedlińsk
28%
59%
Wsola
Wierzchowiny
Informacje ze strony: www.stat.gov.pl
Źródłem informacji wykorzystanych w projekcie były poniższe strony
internetowe:
 www.jedlinsk.pl
 www.stat.gov.pl/gus
 pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_radomski
Ponadto korzystaliśmy z danych z Urzędu Gminy w Jedlińsku:
- Statystyka ludności gminy Jedlińsk na przestrzeni 10 lat,
- Statystyka ludności – ilościowa w odniesieniu do linii geograficznej na
dzień 30.06.2012, 31.12.2011, 31.12.2010
- Statystyka mieszkańców wg płci i wieku – 30.06.2012
Zdjęcie z galerii GOOGLE

similar documents