CNS toksiskie bojājumi

Report
CNS toksiskie bojājumi
Alkohola un narkotisko vielu iedarbība uz
galvas smadzenēm
Gaida Krūmiņa
RSU Radioloģijas katedra
 Statistika







Neiroradioloģijas metodes
Alkohols
Cannabis - Marihuāna
Organiskie šķīdinātāji - Toluols
Amfetamīni un to atvasinājumi -Kokaīns
Opioīdi un to atvasinājumi - Heroīns
Atkarība, smadzeņu plasticitāte
WHO. Global status report on alcohol and health 2011
Lielākā Eiropas daļa, t.sk., Latvija, 12,5 l uz cilvēku – augstākais rādītājs pasaulē
Alkohola atkarīgie Latvijā
Latvijas Narkoloģijas centra un Latvijas Ekonomikas centra dati
Gads
Vīrieši
Sievietes
Kopā
2009
23814
6289
30 103
2010
24 988
5244
30 232
UNODC. World Drug Report 2011
Pasaulē 142 - 272 milj. ir lietojuši narkotikas pēdējā gada laikā
Problemātisko narkotiku lietotāju skaits pasaulē ir 15 - 39 milj.
Psihoaktīvo vielu atkarīgie Latvijā
Latvijas Narkoloģijas centra un Latvijas Ekonomikas centra dati
Gads
Vīrieši
Sievietes
Kopā
2009
2745
723
3468
2010
2810
728
3538
Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas centra Kohortas pētījuma dati
2010. g. iespējamais problemātisko narkotisko vielu lietotāju
skaits valstī ir 18 000, no kuriem 10 000 dzīvo Rīgā un tās apkārtnē
Intoksikāciju biežums
Valsts Ekonomikas centra dati
Gads
2007
2008
2009
2010
Gadījumu skaits/100 000 iedzīv.
Latvijas populācijā
gadā
1000-1300
65
40
51
60
Pacientu vecums
RAKUS “Gaiļezers” Toksikoloģijas nodaļas 2011.g. dati
Alkohola un narkotiku ietekme uz galvas
smadzenēm
MR
Radionuklīdās
metodes
CT
• Strukturālā
• Funkcionālā
• Spektroskopija
• PET
• SPECT
Alkohols
Galvas smadzenes
Biežāk lietotā atkarību izraisošā viela
Primāra
Sekundāra
Specifiski hroniska
alkoholisma sindromi
• Neirotoksiska - kortikāla un
cerebellāra atrofija
• Var būt atgriezeniska
• Hepatiskā encefalopātija
• Koagulopātijas→insulti,
vaskulīti
• Osmotiskā mielinolīze
• Marchiafava-Bignami slimība
• Wernicke encefalopātija
Primāra toksiska iedarbība- atrofijas
Sekundāra hepātiska encefalopātija
Aknu ciroze, portāla hipertensija
Pastiprināta mangāna uzkrāšanās globus pallidus
Marchiafava-Bignami slimība
Corpus callosum demielinizācija un nekroze
Wernicke encefalopātija
Carl Wernicke (1881): acu simptomi, apziņas traucējumi, ataksija
Akūta B1 Vit nepietiekamība (Campbell, 1940)
Osmotiskā mielinolīze
V, 50, reibonis, nestabilitāte, runas un rīšanas traucējumi
mentālas izmaiņas, dezorientācija, nistagms
Tiešs alkohola efekts vai asins elektrolītu disbalanses sekas
Cannabis - Marihuāna
• Pasaulē visplašāk sastopamā
nelegālā narkotika
• Galvenais psihoaktīvais komponents –
δ-9-tetrahydrocannabinols - taukos
šķīstoša, CB receptorus aktivizējoša viela
• CB receptori - substantia nigra,
globus pallidus, gyrus dentatus,
hippocampus, limbiskā garozā,
smadzenītēs
Cannabis - Marihuāna
• Ievadīšana – smēķēšana
• Akūtais efekts- kognitīvi
traucējumi, atmiņas un laika izjūtas
izmaiņas, motora diskoordinācija,
pavājinātas izpildfunkcijas, sedatīvs
efekts
• Hroniskais efekts- uzvedības
izmaiņas, paaugstināts šizofrēnijas
attīstības risks
Cannabis - Marihuāna
• Vazospazms, vaskulīti,
išēmiski insulti,
garozas hipoperfūzija
• Atrofijas
Organiskie šķīdinātāji - Toluols
• Taukos šķīstošs, aromātisks ogļūdeņradis, lieto kā
šķīdinātāju, viegli pieejama, lēta inhalācijas narkotika
• Plaušas strauji absorbē asinīs, uzkrājas smadzenēs
• Akūta intoksikācija - atgriezeniskas uzvedības
izmaiņas, eiforija, galvas sāpes, ataksija
• Hroniska intoksikācija - cerebellāra disfunkcija,
spasticitāte, parkinsonisms, uzmanības deficīts,
atmiņas, redzes un dzirdes traucējumi
Organiskie šķīdinātāji - Toluols
Toksiska encefalopātija pēc 4-7 gadus ilgas inhalēšanas
Amfetamīni un to atvasinājumi -Kokaīns
• Izteikti atkarību izraisoša viela ar stimulējošu
iedarbību
• Lokāla anestēzija, aktivizē parasimpātisko nervu
sistēmu, bloķējot kateholamīnu un dopamīna
izlietošanu→īslaicīga spēcīga eiforija ar pacilātību,
paaugstinātu enerģiju un modrību
• Neirotoksiskie efekti - uzbudinājums un krampju
lēkmes
• Ievada caur gļotādām vai smēķējot
Amfetamīni un to atvasinājumi -Kokaīns
• Biežākās komplikācijas vaskulāras: hemorāģisks vai išēmisks
insults
• Hemorāģijas:išēmijas=2:1
• Hemorāģijas - parenhimālas vai subarahnoidālas
• 40%–50% - vaskulāras patoloģijas: AVM vai
aneirismas(↑TA, ↑ sirdsdarbība, simpatomimētisks efekts)
• Ja nav morfoloģisku asinsvadu izmaiņu, asins izplūdumi
bazālos kodolos un thalamus
• Reperfūzijas hemorāģijas pēc išēmiska insulta
• Hemorāģiju risks pieaug, kokaīnu kombinējot ar alkoholu
Amfetamīni un to atvasinājumi -Kokaīns
S, 19, galvassāpes, alkohols+kokaīns
Amfetamīni un to atvasinājumi -Kokaīns
S, 23, hemipleģija, kokaīns, išēmija, vaskulīts
Amfetamīni un to atvasinājumi -Kokaīns
V, 32, kokaīns, vazospazms, išēmija, tromboze→ex letalis
Opioīdi un to atvasinājumi - Heroīns
• Heroīns, morfīns, hidrokodons, oksikodons, hidromorfīns,
kodeīns
• Aktivē 3 opioīdu receptoru veidus: μ, k un δ
• μ receptoru stimulācija → analgēzija, elpošanas
nomākums, mioze
• κ un δ receptoru stimulācija → analgēzija, disforija,
psihomimētisks efekts
• Akūta toksiska iedarbība - neirovaskulāra
• Hroniska - leikoencefalopātija un atrofija
• Sekundāras komplikācijas - lipofīlie, kristāliskie
piemaisījumi → infekcijas, epilepsija
Opioīdi un to atvasinājumi - Heroīns
• Biežākā intravenozās ievadīšanas komplikācija
– išēmija
Mehānismi:
 Vazospazms - asinsvadu sieniņas gludās
muskulatūras stimulācija
 Vaskulīts - imunoloģiska reakcija uz heroīnu
 Embolizācija ar kristāla piemaisījumiem
Opioīdi un to atvasinājumi
Pēc 2 ned
S,20, dziļa koma 2ned., morfīns
Opioīdi un to atvasinājumi - Heroīns
V, 32, dziļa koma, heroīns, hipoperfūzija, dziļs anoksisks bojājums→ex letalis
Heroīns + infekcija
S, 22, heroīns, HIV infekcija, suicīds, toksisks hipoksisks bojājums→ex letalis
Heroīns + infekcija
S, 30, dziļa koma, heroīns, alkohols, pozitīvi HIV; HCV, memingoencefalīts→ex letalis
Heroīna toksiskā leikoencefalopātija
Heroīna inhalācijas- “Chasing the dragon”
Vielu karsē uz staniola, inhalē tvaikus
Aktivizējas līdz šim nezināma viela → akūta vai
hroniska leikoencefalopātija
Akūta - ģeneralizēta smadzeņu tūska
Hroniska - baltās vielas spongiforma
deģenerācija
Heroīna toksiska leikoencefalopātija
Akūtā fāze
Sekas
Heroīna hroniska toksiska leikoencefalopātija
S, 42, psihoze 20 gadus pēc heroīna inhalāciju pārtraukšanas
Atkarības centri smadzenēs

Atkarība no zālēm un narkotikām - hroniska galvas smadzeņu slimība
(Leshner, 1997)
 Pierādījumi – smadzeņu attēli narkotiku lietošanas laikā un pēc tās
Atkarīga cilvēka smadzeņu attēldiagnostika
Pašreizējie pētījumi un perspektīva
• 5 metožu kombinācija un kopējā informācija:
strukturālā MR, funkcionālā MR, MRS, PET,
SPECT
• Smadzeņu anatomija, bioķīmija, fizioloģija,
funkcija
• Neurotransmiteru aktivitāte, enerģijas
izmantošana, asins plūsma, zāļu un narkotiku
sadalījums un to kinētika
Narkotiku atkarība – strukturālā MR
• ↓ pieres daivu apjomu→ kognitīvas
un lēmumu pieņemšanas grūtības
• ↑ bazālo kodolu apjomu - stimulē
dopamīna receptoru darbību
• ↓ gyrus cinguli, limbiskās un
paralimbiskās sistēmas, hippocampus
apjomu (atmiņas glabāšana)
• Struktūru apjoms var atjaunoties pēc
noteikta atturēšanās perioda
Narkotiku atkarība – funkcionālā MR
• Kokaīna eiforija → ↑aktivitāte nucleus caudatus,
gyrus cinguli un laterālā prefrontālā garozā
• Alkas pēc narkotikas saglabājas pēc pārtraukšanas
tik ilgi, kamēr dotās zonas ir ↑ aktivitātes stāvoklī
• Process ir zemapziņā
• Stimulējošās vielas↓ orbitofrontālās garozas
aktivitāti, kas nosaka spriešanas spējas un ir
atbildīga par kortikālo kontroli un stratēģisku
lēmumu pieņemšanu
Narkotiku atkarība – MRS
Narkotikas ietekmē
neironālos marķierus, kas ir
saistīti ar
• iekaisumu
• enerģijas metabolismu
• neironu dzīvotspēju
Narkotiku atkarība – PET
• Kokaīns, metamfitamīns
→↑ dopamīna līmeni
striāros kodolos
• Hroniskiem lietotājiem
dopamīna transports↓, jo
dopamīna šūnas iet bojā→
vājāka atmiņa, pazemināta
motorā funkcija
Narkotiku atkarība – PET
Dopamīna receptoru līmenis raksturo
potenciālo atkarības risku- cilvēkiem ar ↓
dopamīnu receptoru līmeni ir lielāks atkarības
izveidošanās risks, jo šie indivīdi saņem mazāk
baudas no tām ikdienas aktivitātēm, ko mediē
dopamīns, tāpēc tiem ir lielāka tieksme pēc
eiforijas
Atkarība un smadzeņu plasticitāte – SPECT
Normālā smadzeņu perfūzija atjaunojas viena gada laikā pēc alkohola un
narkotisko vielu abstinences un detoksikācijas
Secinājumi
1. Galvenās narkotisko vielu izraisītās patoloģijas smadzenēs
ir išēmija, hemorāģija un leikoencefalopātija
2. Daļa attēlu atradnes ir specifiska noteiktām narkotikām,
daļa – kopīga
3. Klīniskā atradne, it sevišķi akūtā stadijā, ir nespecifiska,
tāpēc išēmisku, hemorāģisku insultu un
leikoencefalopātiju gadījumos, īpaši jauniem pacientiem,
ir nepieciešams diferenciāldiagnostikā iekļaut iespējamu
narkotisko vielu bojājumu
4. Atkarība ir hroniska galvas smadzeņu slimība, kuras
multidimensionālajā izpētē un izpratnē svarīga loma ir
neiroradioloģiskām metodēm

similar documents