Consulting on diabetes for patients.ppt

Report
МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ
2.1.Чихрийн шижингийн
хяналтын талаар өвчтөнд
өгөх зөвлөгөө
1
Хүндрэлээс
урьдчилан сэргийлэх =
Оношлогоо + Эмчилгээ +
Хяналт
2
Чихрийн шижингийн
хяналт
Эмчийн хяналт
HbA1C
Амьдралын хэв
маягийг өөрчлөх
мотиваци төрүүлэх
SMBG – цусан дахь глюкозын
өөрийн хяналт
3
Эмчийн хяналт
 HbA1C шинжилгээг 3-6 сар тутамд хийлгэ. Уг үзүүлэлт нь
сүүлийн 3 сарын туршид таны глюкоз өндөр, бага, эсвэл
хэвийн байсныг илэрхийлж чадна.
 Нүдний эмчид жилд 1 удаа үзүүл.
 Жилд 1 удаа шээсэнд микроальбуминури шинжилгээ
хийлгээрэй (шээсэнд уураг байгаа эсэхийг шалгана)
 Цусан дахь өөх тосыг (холестерол болон триглицерид)
тогтмол үзүүл.
 Цусны даралтыг тогтмол хяна.
 Эмчид эсвэл сургагч багшид очих бүрдээ хөлөө үзүүл.
 Шинжилгээ болон үзлэгийн үр дүнг өөртөө хадгалж
хяналтын эмч сургагч багшдаа тэмдэглүүл.
4
ЧШ-гийн хяналт
Үзүүлэлтүүд
Цусан дахь глюкозын өөрийн хяналт
HbA1c
Биохимийн шинжилгээ (нийт уураг, холестерин,
триглицерид, ИНЛП, БНЛП, билирубин, ГОТ, ГПТ,
шээсний креатинин, K, Na, Ca)
Цусны ерөнхий шинжилгээ
Шээсний ерөнхий шинжилгээ
Микроальбуминури
Цусны даралтыг хэмжих
ЭКГ
Хөлийн үзлэг
Нүдний эмчийн үзлэг, нүдний уг дурандах
Мэдрэлийн эмчийн үзлэг
Зүрх судасны эмчийн үзлэг
Шүдний эмчийн үзлэг
Жин, БЖИ, бүсэлхийн тойрог
Амьдралын хэв маягийг үнэлэх
Давтамж
7 хоногт 2-10 удаа
3-6 сар тутамд
Жилд 1 удаа
Жилд 1 удаа
Жилд 1 удаа
Жилд 2 удаа
Эмнэлэгт ирэх бүрдээ
Жилд нэг удаа (>40 насанд)
Эмнэлэгт ирэх бүрдээ
Оношлогдсон жилээс эхлэн
жилд 1 удаа
Эмнэлгийн үзлэгт орох
бүрдээ
5
Чихрийн шижингийн хяналтын
зорилтот түвшин
Үзүүлэлтүүд
HbA1C
АД
Нийт холестерин
БНЛП
ИНЛП
Триглицерид
Шээсэн дэх альбумин,
креатинины харьцаа
Дасгал хөдөлгөөн
Зорилт
<6,5%
<140/85 мм.м.у.б
4,5 ммоль/л (174 мг/дл)
2,5 ммоль/л (97 мг/дл)
1,0 ммоль/л (39 мг/дл)
1.5 ммоль/л (133 мг/дл)
Эрэгтэй: 2,5 мг/ммоль/(22 мг/г)
Эмэгтэй: 3,5 мг/ммоль/(31 мг/г)
150 мин/долоо хоног
6
Цусан дах сахарын хэмжээг
хэрхэн хянах вэ?
Цусан дах
сахарын
өөрийн хяналт
3 сарын
дундаж сахар
HbA1c
Зорилтот түвшин
7
Глюкозижсон гемоглобин
 Энэ үзүүлэлт нь чихрийн шижинтэй хүмүүсийн
өвчлөлийн явц, хяналтыг үнэлэх, хүндрэлийг
илрүүлэх чухал шинжилгээ юм. Сүүлийн 3 сарын
туршид цусан дахь сахар ямар түвшинд байсныг
харуулдаг.
 Чихрийн шижингүй хүнд хэвийн хэмжээ нь 4-6%
боловч чихрийн шижинтэй өвчтөнд харьцангуй өндөр
байх хандлагатай тул 7-7.5%-иас бага байлгахыг
зөвлөдөг.
 HbA1C-ийн хэмжээгээ бага байлгаж чадвал танд
ирээдүйд үүсч болох зарим хүндрэлүүдээс урьдчилан
сэргийлэх боломжтой.
8
HbA1c –г бууруулах, хянахын
ач холбогдол
21%
ЧШ-гийн нас
баралт
HbA1c
1%
37%
Microvascular
Микроангиопати
complications
14%
Myocardial
Макроангиопати
infarction
9
HbA1c болон цусны сахарын хамаарал
HbA1c (%)
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
Гликемия (ммоль/л)
18.3
16.7
15.0
13.3
11.7
10.0
8.0
6.5
5.0
3.3
10
ЧШ-гийн хяналтыг үнэлэх
Хяналтын түвшин
Үзүүлэлтүүд
Сайн
Дунд
Муу
HbA1c (%)
6.0-6.5
6.6-7.5
>7.5
Цусны
Өлөн
глюкоз
Хоолны дараа
(ммоль/л)
Унтахын өмнөх
5.0-5.5
5.6-6.5
>6.5
<7.5
7.5-10
>10
6.0-8.0
8.1-10.0
>10
11
Чихрийн шижингийн
өөрийн хяналт









Цусан дахь сахараа өдөр бүр хяна.
Өдөр бүр хөлөө шалга.
Долоо хоногт 5 удаа дасгал, хөдөлгөөн хий
Хоолны нарийн дэглэм дагаж мөрдөхийг хичээ.
Өдөр бүр шүдээ сойздож угаан утсаар цэвэрлэ.
Тамхи бүү тат.
Архи болон согтууруулах ундааг хязгаарла.
Эмийг зааварласны дагуу хэрэглэ.
Цусны даралтаа үргэлж хяна.
12

similar documents