Prezentacja

Report
Zjawiska pamięci kształtu w stopach
do
zastosowań medycznych
Tomasz Goryczka
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Praktyczne aspekty pamięci kształtu
http://autokult.pl/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zmiana kształtu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nasze medium
Naprężenie
Pole
magnetyczne
Temperatura
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zmiana kształtu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
12
Przemiana martenzytyczna
10
8
DQ [mW]
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-20
0
20
40
60
80
Temperatura [0C]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przebudowa sieci krystalicznej w NiTi
B2

B19 lub R

B19’
Wydłużenie wynikające z przebudowy sieci
krystalicznej
B2

B19’
Max 10.5%
S. MIYAZAKI; K. OTSUKA, Development of Shape Memory Alloys,
ISI J International. Vol. 29 (1989), No. 5, pp. 353-377
B2

B19
Max 5.6%
Sehitoglu H., Karaman I., Zhang X., Viswanath A., Chumlyakov Y. and MaierH.J.,
Acta Mater., 49 (2001) 3621–3634.
Zjawiska pamięci kształtu
• jednokierunkowy efekt pamięci kształtu
• dwukierunkowy efekt pamięci kształtu
• zjawisko nadsprężystości
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jednokierunkowy efekt pamięci kształtu
Naprężenie
Temperatura
Przykład praktyczny
Woda ciepła
temp > 80C
Woda zimna
RT
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dwukierunkowy efekt pamięci kształtu
Temperatura
lub
Pole magnetyczne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przykład praktyczny
Woda ciepła
temp > 80C
Woda zimna
RT
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zjawisko nadsprężystości
Naprężenie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przykład praktyczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Klamry
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dystraktor
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pierścienie w kranioplastyce
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Stenty
5 miesięcy
Yahia L'Hocine, Shape memory implants., Springer Verlag Inc. (2000) str 251.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Elektrochemiczne formowanie i właściwości warstw tlenkowych
na implantowych stopach tytanu”
doktorant: M. Szklarska
opiekun: dr hab. D. Stróż prof. UŚ
„Struktura wielofunkcyjnych warstw wierzchnich naniesionych na
stop Ni-Ti wykazujący efekt pamięci kształtu”
doktorant: P. Osak
opiekun: dr hab. T. Goryczka
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents