HTML valoda

Report
HTML
dokumenta struktūra
Informātika 11.klase
TAGI
 <html>
un
</html>
 Iezīmē HTML dokumenta sākumu un beigas.
 <head> un
</head>
 Iezīmē HTML dokumenta galvu, kura var saturēt tīmekļa
lappusi raksturojošu informāciju, bet kuru neattēlo
pārlūkprogrammas darba laukā.
 <title>
un
</title>
 Norāda tīmekļa lappuses virsrakstu, kurš tiek attēlots
pārlūkprogrammas virsrakstjoslā.
 <body> un
</body>
 Iezīmē tīmekļa lappuses saturu, kas tiek attēlots
pārlūkprogrammas darba laukā. Šai gadījumā tas ir
teksts “Tīmekļa lappuses saturs”.
TAGI
<html>
<head>
Dokumenta
galva
<title>Timekla lappuse</title>
</head>
HTML
dokuments
<body>
Dokumenta
saturs
Timekla lappuses saturs
</body>
</html>
TAGI
 Atver lietotni Notepad
 Tajā ievadi sekojošu saturu:
<html>
<head>
<title>Timekla lappuse</title>
</head>
<body>
Timekla lappuses saturs
</body>
</html>
 Saglabā izveidoto dokumentu mapē HTML ar
nosaukumu Lappuse.txt
TAGI
 Mapē HTML izveido dokumenta Lappuse.txt kopiju.
 Nomaini dokumenta paplašinājumu uz html –
Lappuse.html
 Līdz ar to dokumenta ikona maina savu izskatu
no
uz
TAGI
Atverot
Notepad lietotne.
dokumentu atveras
TAGI
Atverot
dokumentu atveras
pārlūkprogrammas Internet Explorer lietotne.
TAGI
Atvērtas WWW lapas kodu var aplūkot izpildot
komandas View – Source (IE)
TAGI
Atvērtas WWW lapas kodu var aplūkot izpildot
komandas View – Source (IE)
TAGI
Vai, ja izmanto latviskoto Firefox, komandas Skats –
Lapas pirmkods
TAGI
Vai, ja izmanto latviskoto Firefox, komandas Skats –
Lapas pirmkods
TAGI
www.viesite.edu.lv/banitis/
 Izpēti šīs WWW lapas kodu!
 Sameklē apskatītos tagus šajā kodā!
 Pieraksti vēl neapskatītos koda tagus!
TAGI - TEKSTA NOFORMĒŠANA
 <meta>
Nosaka visā dokumentā lietojamus atribūtus, piemēram,
ar charset=“Windows-1257” iestata Baltijas fontu
tabulu, kas satur burtus ar garumzīmēm un
mīkstinājuma zīmēm.
 <h1> un </h1>; <h2> un</h2>
 Piešķir virsraksta stilu (ir 6 stili). Jo lielāks cipars, jo
mazāks lietotā fonta izmērs.
 <p> un </p>
 Norāda rindkopas sākumu un beigas.

TAGI - TEKSTA NOFORMĒŠANA
 <b>

Piešķir treknrakstu (Bold).
 <i>

un </b>
un </i>
Piešķir kursīvu jeb slīprakstu (Italic)
 <font> un </font>

Nosaka fonta atribūtus:
 face – fontu,
 size – lielumu (ir 6 lielumi),
 color – krāsu (jāzina krāsas kodu)
 <hr>

Horizontāla līnija ekrāna platumā. Ir tikai viens tags.
TAGI - TEKSTA NOFORMĒŠANA
TAGI - TEKSTA NOFORMĒŠANA
TAGI – SARAKSTU VEIDOŠANA
 <ul>

Norāda aizzīmētā saraksta sākumu un beigas.
 <li>

un </li>
Ietver aizzīmētā vai numurētā saraksta elementus.
 <ol>

un </ul>
un </ol>
Norāda numurētā saraksta sākumu un beigas.
TAGI – SARAKSTU VEIDOŠANA
Papildini teksta dokumenta Lappuse_1.txt saturu ar norādīto tekstu
un saglabā ar nosaukumu Lappuse_2.txt
Pievieno šīs rindiņas!
TAGI – SARAKSTU VEIDOŠANA
• Dokumentu Lappuse_2.txt saglabā turpat ar paplašinājumu html -
Lappuse_2.html
• Atverot to ar dubultklikšķi aktivizēsies lietotne Inernet Explorer. Ja
gribi redzēt kā izskatās šis dokuments Firefox pārlūkā – izpildi
komandas:
o Labā taustiņa klikšķis uz datnes ikonas;
o Open with;
o Firefox
TAGI – SARAKSTU VEIDOŠANA
Atverot ar Internet Explorer
TAGI – SARAKSTU VEIDOŠANA
Atverot ar Firefox
TAGI – ATTĒLU IEVIETOŠANA
 <img>

Ievietot attēlu, norādot atribūtus:

scr – (source) atrašanās vieta;

alt – (alternate text) alternatīvais teksts, kas parādās, ja attēla
ielāde ir neveiksmīga, kā arī tad, ja peles kursoru novieto uz
attēla.
 <br>

Pāriet uz jaunu rindu.
Lai ievietotu attēlu html dokumentā vispirms mapē (HTML), kurā
atrodas html datnes, saglabā nepieciešamos attēlus! Piemēram – IE un
Firefox logo zīmes.
TAGI – ATTĒLU IEVIETOŠANA
Papildini teksta dokumenta Lappuse_2.txt saturu ar norādīto tekstu
un saglabā ar nosaukumu Lappuse_3.txt
Pievieno šīs rindiņas!
TAGI – ATTĒLU IEVIETOŠANA
Izveidoto dokumentu Lappuse_3.txt nokopē mapē HTML un kopijai
nomaini paplašinājumu no txt uz html - iegūsi datni
Lappuse_3.html
Pārliecinies, ka atverot datni
Lappuse_3.html tās saturā ir
redzami abi attēli!
TAGI – ATTĒLU IEVIETOŠANA
TAGI – ATTĒLU IEVIETOŠANA

similar documents