Frågor under ytan

Report
Kompletterande
svensk undervisning
[email protected]
Institutionen för
språkdidaktik (ISD)
Department of
Language Education
Skolverkets
augustikonferens
130807
Improving Comprehension Instruction
(Block et al, 2002)
But when I started teaching, we didn´t think about
comprehension, much less rethink it. In those days
comprehension was a desirable outcome, but we had
no real understanding of how it worked or how you
taught it. We assumed comprehension was primarily
a matter of intelligence: if your students were smart
and could decode, they would comprehend. But you
didn´t teach it.
Professor Gerald Duffy, Michigan State University
Literacy-trender och forskningsområden
Cassidy och Cassidy (2010)
Läsförståelse
Vägen mot läsförståelse…
Modellbaserade och textbaserade inferenser
Pelle tappade bananskalet på golvet. Lena
hamnade på golvet och började gråta.
(Automatiska processer)
Vår gula sol är en stjärna. Runt solen snurrar
jorden och åtta andra planeter. Solen och de
nio planeterna bildar tillsammans vårt
solsystem.
(Kontrollerade processer)
Att göra inferenser
- Putta mig, ropade Lena.
Nils puttade henne igen och hon såg ännu
gladare ut.
- Putta ännu hårdare!
Plötsligt ringde klockan och de sprang iväg.
(Westlund,2009, s 41, även s 101-104)
Eftertänksam läsning
(Applegate & Applegate, 2010)
- Hur kan man komma ifrån att eleverna inte
bara betraktar läsning utifrån de tre R:en:
recall, recognition, and recitation (memorera,
känna igen och läsa upp)?
….Durkin (1978/1979) …. Var är vi idag?
Hattie, 2009
• …lässvårigheter upptäcks många gånger först i
skolår 4-5 när eleverna alltmer möter texter
som kräver att de ska kunna göra inferenser,
aktivera djupare tankeprocesser, förstå
lågfrekventa ord och ska göra kopplingar
mellan olika texter.
… Lepola et al (2012)
Läsförståelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
läsflyt
bakgrundskunskap
ordförråd
strategiskt tänkande
abstrakt tänkande
grammatiska strukturer
kognitiv förmåga
koncentration/arbetsminne
attityd, motivation, engagemang
scaffolds
Strategier för förståelse
strategier
motivation,
läsengagemang
metakognition
Läsaren och texten
Mors lilla Olle i skogen gick, rosor på
kinden och solsken i blick…
Metaforer-språkliga verktyg
• utsmyckningar i språket
• verktyg för att påverka
” att arbeta i motvind”
” Barn dränks i TV-reklam.”
scaffolding
Multi-strategiprogram
Think-alouds
Kooperativt
lärande
scaffolding
metakognition
transfer
Riktlinjer från NRP (2000) : sju
undervisningsfaktorer som ger effekt på
läsförståelsen
1. att övervaka sin
förståelse
(metakognition)
2. kooperativt lärande
( läsning är också
diskussionstid)
3. användning av grafiska
eller semantiska
hjälpmodeller
4. läraren ställer öppna
frågor, som utmanar
tankeförmågan
5. eleverna ställer själva
frågor
6. undervisning i
berättelsestruktur
7. att sammanfatta
(Westlund, 2009, s 54)
Reciprocal teaching/ömsesidig
undervisning (Palincsar & Brown, 1984)
Fyra grundstrategier:
1.
2.
3.
4.
förutsäga
ställa frågor
klargöra otydligheter
sammanfatta
Vägledd diskussionsteknik –
metakognitiva strategier
Reciprok undervisning enklare uttryckt…
1.
2.
3.
4.
Spådamen Julia ( förutsäga)
Nicke Nyfiken ( ställa frågor)
Fröken Detektiv (reda ut oklarheter)
Cowboy- Jim med lasso (sammanfatta)
(idé Oczkus, 2003)
”Läsfixarna”
Självbedömning/självreglerande
strategier
•
•
•
•
Hur förutsäger jag text?
Hur ställer jag frågor?
Hur klargör jag vad som är problem?
Hur sammanfattar jag det viktigaste?
(Oczkus, 2003)
Det är inte bara att läsa högt…
• De barn som redan har ett stort ordförråd lär
sig ännu fler ord under högläsningen än de
barn som har ett begränsat ordförråd.
• Vem ställer frågor? Vem gör det inte? Vem
eller vilka har svårt att koncentrera sig? Vad
kan det bero på? Vad kan man göra?
Olika slags frågor
Frågor på ytan
Frågor under
ytan
higher order
questions- higher
order thinking
Livsfrågor
Sagan om Rödluvan
Frågor på ytan: Var bor mormor? Varför går
inte Rödluvan direkt till mormors stuga?
• Frågor under ytan: Varför klädde vargen ut sig
till mormor? Hur kände sig Rödluvan när hon
kom in i stugan? Om inte mormor hade varit i
stugan, vad tror du att vargen hade gjort då?
• Livsfrågor: om att gå vilse, att jaga djur, att
luras m m.
Vad skulle hända om…?
Förståelsestrategier som grundar sig på
scheman - textkopplingar
• Text till självkoppling
• Text till textkoppling
• Text till världenkoppling
inferenser
Att identifiera underliggande budskap i
texter
Sånger och poesi är exempel på textformer
som är rika på betydelse och involverar hög
grad av abstraktion i språket och idéer (NAEP,
2009)
National Assessment of Educational Progress
eftertänksam läsning – thoughtful literacy
Grafiska tankemodeller
• ger verktyg att metodiskt organisera sina
tankar så att de leder till slutsatser
• möjliggör kommunikation och argumentation.
Läsförståelse är en form av organisation
Vad är huvudpoängen?
Imse Vimse Spindel
klättrar uppför trå´n.
Ned faller regnet,
spolar spindeln bort.
Upp stiger solen
torkar bort allt regn.
Imse Vimse Spindel
klättrar upp igen.
Syfte:
att träna kognitiva
tankestrategier på
enkla texter
Hur tänker du? Berätta!
Bä, bä, vita lamm, har du
någon ull?
Ja, ja kära barn, jag har
säcken full. Helgdagsrock åt
far, och söndagskjol åt mor,
och två par strumpor åt lille,
lille bror.
• Vilka är karaktärerna?
• Hur mycket är berättande
text?
• Dialog?
• Sammanfatta texten med
egna ord!
• Svåra ord?
• Hur tänker du om texten?
Berätta!
Kontrasteringsläsning
(Venn-diagram)
Rödluvan
Mors lilla Olle
Kontrasteringsläsning
(Venn-diagram)
alligator
krokodil
Kontrasteringsläsning
(Venn-diagram)
Fiction om vargen
t. ex. i Rödluvan
Nonfiction om vargen
VÖL-strategin
eng: KWL (Ogle, 1986)
V
Ö
L
Det här vet jag Det här önskar Det här har jag
jag veta
lärt mig
Det finns
Vilka är
soldatmyror.
fienderna?
De kan vara
Hur försvar den
farliga.
sig?

similar documents