Styrning Mina meddelanden

Report
Styrning Mina meddelanden
Inger Greve
Sju myndigheter i samverkan
• Finansiering av utveckling och förvaltning
–
–
–
–
–
–
–
Arbetsförmedlingen
Bolagsverket
Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten
Skatteverket
Tillväxtverket
Transportstyrelsen
Mina meddelanden – säker digital post från myndigheter och kommuner
Finansieringsmodell
– Överenskommelse mellan de 7 myndighetscheferna
– Fördelning enligt arbetsgivarmodellen
– Gäller från 2014-01-01
– Med option till förlängning 2015 och 2016
Mina meddelanden – säker digital post från myndigheter och kommuner
Projektetorganisation
•
•
•
•
•
•
•
Arbetsförmedlingen
Bolagsverket
Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten
Skatteverket
Tillväxtverket
Transportstyrelsen
Styrgrupp
Referensgrupp
Beställare
Delegerad
beställare
Magnus
Wallström
Delegerad
beställare
Ulrika
Barvér
Eric Thorén
Projektledare
Håkan Johansson
PMO
Utredning
Veronica
Eckerby
(IT)
Utveckling
Agneta
Virsberg
Utveckling
Extern
kommunikation
Inger Greve
Förvaltning
Drift
Anslutning
Lars Svee
Förvaltning
Mina meddelanden – säker digital post från myndigheter och kommuner
Kommunikationsplan Mina meddelanden
Budskap
”Nu är förutsättningarna klara
(tekniskt, juridiskt och
marknadsmässigt)
för en aktiv och framgångsrik
anslutning till
Mina meddelanden”
Mina meddelanden – säker digital post från myndigheter och kommuner
Målgrupper 2014
Primär målgrupp:
– Beslutsfattare på anslutande myndigheter, kommuner
(och brevlådeoperatörer)
Sekundära målgrupper:
– Potentiella användare av tjänsten (privatpersoner och
företagare)
– Media och samhällsintresserade opinionsbildare och
journalister
Mina meddelanden – säker digital post från myndigheter och kommuner
Framgångsfaktorer
Skapa
förutsättningar för
att ansluta så
många brevlådor
som möjligt till Mina
meddelanden
Sända tillräckligt
många intressanta
och prioriterade
meddelanden
Genomföra en bred
marknadsföring så
att användare
ansluter sig
Fler aktiviteter på sändarsidan ger
större intresse på mottagarsidan
Mina meddelanden – säker digital post från myndigheter och kommuner
8
Aktivitetsstöd för att stödja
anslutningen hos myndigheterna
• Konferenser och träffar för myndigheter och kommuner
• Samordnad kommunikation vid anslutning
• Puffar på nyhetsplats
• En ”levande” hemsida
• Hjälp och stöd under fliken
Myndigheter och partner
Mina meddelanden – säker digital post från myndigheter och kommuner
SKL /
Mina Meddelanden
”Tour of Sweden”
[email protected]
[email protected]
[email protected]
30 september
Luleå
17 september
Skövde
4 november
VästKom Uddevalla
22 oktober
e-Hälsodagen
5 november
VästKom Borås
Mina meddelanden – säker digital post från myndigheter och kommuner
Höstens ”Tour of Sweden” med SKL
– fler intresserade?
Aktivitet
Målgrupp
Beskrivn vårt delt
Dag
Allm SKL-träff redovisn av förstudien mm SKL-kommuner
Heldag på SKL
02-sep
Temadag e-förvaltn Skaraborg, ca 100 delt It-strateg.,verksutveckl
Monter (i Skövde?)
17-sep
Nätverskträff reg e-samordnare SKL
träff hos SKL
23-sep
Träff e-samordnare Norrbotten
It-strateg.,verksutveckl
Heldag i Luleå m SKL
30-sep
e-förvaltningsdagarna Sthlm
It-strateg.,verksutveckl
Monter under E-del
8-9 okt
Sundsvall42
It-strateg.,verksutveckl
?
Nationella eHälsodagen, Sthlm
Chefer, politiker landsting
"Svar direkt" Mime/SKL
Regional kommunträff Västa Götaland tot
49 kommuner (Västkom)
It-strateg.,verksutveckl
Heldag i Uddevalla /
Borås m SKL
Mina meddelanden – säker digital post från myndigheter och kommuner
14-16 okt
22-okt
4-5 nov
Preliminärt program
• Om tjänsten Mina meddelanden
• SKL/Sambruks förstudie
• Verkligheten förtäljer – en ansluten kommun
berättar om erfarenheter och tips
• SKL som stöd i anslutningsarbetet
• Nästa steg
Mina meddelanden – säker digital post från myndigheter och kommuner
Aktiviteter och media ger effekt
• Ca 25 000 besök i feb på minameddelanden.se
• 225 000 besök i mars tack vare deklarationen!
• Ökat antal brevlådeanvändare feb - mars
Mina meddelanden – säker digital post från myndigheter och kommuner
5. Stöd till våra befintliga kanaler
för att öka användningsgraden
Detta planerar vi:
• ”säljtexter” för blanketter och utskick
• ”puffar” till myndigheternas hemsidor med länk till
minameddelanden.se
• PPT-presentation om Mina meddelanden för egna
internutbildningar på myndigheterna/kommunerna
• Trycksaker till kommun-/ servicekontoren som säljstöd till
privatpersoner och företag
• Informationsstöd som kan komma ut och ”utbilda”
Mina meddelanden – säker digital post från myndigheter och kommuner
Framgångsfaktorer
Skapa
förutsättningar för
att ansluta så
många brevlådor
som möjligt till Mina
meddelanden
Sända tillräckligt
många intressanta
och prioriterade
meddelanden
Genomföra en bred
marknadsföring så
att användare
ansluter sig
”Hur många innevånare i DIN
kommun har redan skaffat sig en
brevlåda??”
Mina meddelanden – säker digital post från myndigheter och kommuner
15
Bjud in oss – så kommer vi! 
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tack!

similar documents