Implementatie van de Landelijke Voorziening WOZ

Report
WAARDERINGSKAMER
Landelijke Voorziening WOZ
• Uitgangspunten
– wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe
• Benodigde infrastructuur
• Lessons learned
• Ruud Kathmann
– Waarderingskamer
19 september 2014
VIAG
WAARDERINGSKAMER
LV WOZ: wie?
• Bronhouders
– gemeenten (ook samenwerkingsverbanden)
– leveranciers (koppelvlak StUF en digikoppeling)
• Beheerder
– Kadaster (functioneel: Waarderingskamer)
• Afnemers
– RBD, Waterschap, CBS, banken etc. etc.
– loket openbare WOZ-waarde
– webservice (massale/individuele vraag), digilevering
• en nog even Stuf-WOZ bestanden
19 september 2014
VIAG
2
WAARDERINGSKAMER
LV WOZ: wat?
• Kopie gemeentelijke administratie
– Basisregistratie WOZ (meervoudig gebruik)
– Data specifiek voor RBD, CBS en waterschap
• Eén authentiek gegeven: waarde
– maar relaties naar:
– personen/bedrijven, Kadaster en BAG
• Loket voor geautoriseerde afnemers
19 september 2014
VIAG
3
WAARDERINGSKAMER
19 september 2014
VIAG
4
WAARDERINGSKAMER
19 september 2014
VIAG
5
WAARDERINGSKAMER
LV WOZ: waar?
• Kadaster beheert
– zelf regelen via mijnKadaster
– KCC in verband met certificaten
• Kwaliteitswaarborgen in LV WOZ
–
–
–
–
–
19 september 2014
LV WOZ doet alle controles RBD en waterschap
Conformiteitstoetsomgeving van LV WOZ
Waarderingskamer beoordeelt software
Aansluittoetsomgeving van LV WOZ
Waarderingskamer beoordeelt bestand
VIAG
6
WAARDERINGSKAMER
LV WOZ: waarom?
• Aantal afnemers groeit
– loket openbare WOZ-waarde
• Onderdeel van stelsel
– stelselvoorzieningen
– stelselprincipes
• Doelmatigheid
– bussinesscase / impactanalyse
19 september 2014
VIAG
7
WAARDERINGSKAMER
LV WOZ: wanneer?
• Technisch klaar
– LV draait
– gemeentelijke leveranciers conform
• Gemeenten vullen
– koplopers Q4 2014
– zoveel mogelijk t/m half 2015
• Afnemers gebruiken direct
– Stuf-WOZ bestanden
– Stuf CAP
– direct bevragen
19 september 2014
VIAG
8
WAARDERINGSKAMER
LV WOZ: hoe?
• Bronhouders leveren gebeurtenissen
– logisch samenhangende mutaties
– wordt alleen verwerkt indien correct
• nieuw beschikking, indienen/uitspraak op bezwaar
– synchroniseren wanneer niet meer cc
• Afnemers (incl gemeenten) krijgen
– antwoord op vragen
– gebeurtenissen via digilevering
– en nog even Stuf-WOZ bestanden
19 september 2014
VIAG
9
WAARDERINGSKAMER
LV WOZ
19 september 2014
VIAG
10
WAARDERINGSKAMER
LV WOZ
19 september 2014
VIAG
11
WAARDERINGSKAMER
LV WOZ
19 september 2014
VIAG
12
WAARDERINGSKAMER
LV WOZ
19 september 2014
VIAG
13
WAARDERINGSKAMER
Benodigde infrastructuur
• Digikoppeling
• gekoppelde basisregistraties
– BAG-WOZ
– Handelsregister WOZ
– Integratie bijhouding geo-registraties
• Mid-office/makelaar/DDS
– StUF bg 3.10
19 september 2014
VIAG
14
WAARDERINGSKAMER
Digikoppeling
• Wie sluit aan op LV WOZ
– gemeente / samenwerking / dienstverlener
– welke certificaat gebruiken
• Muteren in LV WOZ
– gebeurtenisgeoriënteerde services
– ebMS, dus cpa's (per verbinding)
• Bandbreedte
– aantal objecten
19 september 2014
VIAG
15
WAARDERINGSKAMER
Gekoppelde basisregistraties
• Kadaster - WOZ
– zwaarste eis; historisch consistent
• GBA - WOZ
– bsn gevuld ook voor niet-inwoners
• Handelsregister WOZ
– RSIN zeer belangrijk
• BAG - WOZ
– WOZ-deelobject; 90% eis
19 september 2014
VIAG
16
WAARDERINGSKAMER
StUF bg 3.10
• Voldoen aan stelsel
– RSIN, BAG-id's, etc.
• Binnengemeentelijk?
– WOZ-samenwerkingsverbanden
– koppelen van magazijnen
• aanwijzen verantwoordelijke beheerder
– bijhouden objectkenmerken
19 september 2014
VIAG
17
WAARDERINGSKAMER
Lessons learned
•
•
•
•
•
•
19 september 2014
Is StUF standaard?
Is BAG-koppeling ontdubbeld?
Is digikoppeling geïmplementeerd?
Wat betekent vanaf 2009?
Wat zijn consistente gegevens?
Wat is 90% BAG-WOZ?
VIAG
18
WAARDERINGSKAMER
Is StUF standaard?
• WOZ-administratie (LV WOZ) registreert:
– materiële tijdlijn (wanneer veranderd?)
– formele tijdlijn (wanneer geregistreerd?)
• Lessen:
– StUF specificaties hiervan niet eerder
volledig geïmplementeerd
– consequenties voor keten (StUF 3.10 voor
koppeling midoffice en bronnen)
– komende jaren verder standaardisatie nodig
(historie op attribuutniveau)
19 september 2014
VIAG
19
WAARDERINGSKAMER
BAG-koppeling ontdubbeld?
• BAG-WOZ-koppeling bij gemeenten:
– koppeling aan WOZ-deelobject;
– meer WOZ-deelobjecten aan één VBO
• woning, aanbouw, dakkapel
• BAG-WOZ-koppeling in LV WOZ:
– koppeling aan WOZ-object
– VBO maar één keer aan WOZ-object
• isVerbondenMet
19 september 2014
VIAG
20
WAARDERINGSKAMER
Digikoppeling operationeel?
• Waarom digikoppeling
– beveiligd verkeer met certificaat
– standaard voor vele doelen te gebruiken
• Lessen
– weinig ervaring met certificaten en CPA's
– inrichting kost relatief veel tijd
• ook als digikoppeling draait voor andere toepassing
– snelheid/bandbreedte is issue
• 100.000 berichten / dag - meer berichten / seconde
19 september 2014
VIAG
21
WAARDERINGSKAMER
Wat betekent vanaf 2009?
• Waarom historie
– alle wijzigingen oude jaren ook via LV WOZ
– geen probleem, want eerder in Stuf-WOZ
– historie moet ook consistent zijn
• Lessen
– administratie soms betekenisloze ingangsdata
– harde knip op 1 januari 2009 (in software)
– consistentie controle nodig (bijvoorbeeld StufWOZ initieel maken in testomgeving)
19 september 2014
VIAG
22
WAARDERINGSKAMER
Consistente gegevens?
• LV WOZ doet controles voor afnemers:
– veel controles in xml-bericht
– controles op bestaande relaties
– kadastrale relatie heeft strengst controle
• Lessen
– relaties vóór 1 januari 2009
– relaties bij mutaties gedurende een jaar
– voorlopige WOZ-objecten
19 september 2014
VIAG
23
WAARDERINGSKAMER
Wat is 90% BAG-WOZ?
• Relaties in stelsel, dus ook BAG
–
–
–
–
ontleentAanduidingAan (VBO)
heeftAlsAanduiding (NUM)
isVerbondenMet (VBO kan meervoudig)
heeftPand (PND)
• Lessen
– Nog vaak in aparte administratie
– Pand koppeling (bijgebouwen) loopt achter
19 september 2014
VIAG
24
WAARDERINGSKAMER
En dan openbare WOZ
19 september 2014
VIAG
25
WAARDERINGSKAMER
Vragen?
19 september 2014
VIAG
26

similar documents