Slaids 1

Report
Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” Svētciema
filiāle. Tā atrodas Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastā,
izvietojusies Svētupes krastos pie autoceļa A1 6,5 km no pagasta
un novada centra Salacgrīvas un 95 km no Rīgas.
Pirmsskolā ir divas jaukta vecuma grupas: I jaunākā/ vidējā grupa
(1.5-4g.) „Snīpīši” un vecākā/ sagatavošanas grupa (5-7g.) „Snīpji”.
Visi esam ļoti draudzīgi, mīļi un darboties griboši, un varoši.
PII strādā 10 darbinieki, no tiem 4 kvalificētas pirmsskolas
izglītības skolotājas un 6 administratīvi saimnieciskie darbinieki.
Iestādes vadītāja- Dace Vilemsone.
Mācību vide grupā ir maksimāli tuvināta mājas apstākļiem, lai
katrs bērns varētu atrast savu vietu, lai tiktu radīta drošības izjūta,
uzticība, neatkarība. Grupa iekārtota pa mācību centriem,
paredzot brīvu laukumu, kurā bērni var veikt fiziskas aktivitātes
dienas laikā. Papildus piedāvājam dejas nodarbības.
Mūsu mērķis: sadarbībā ar vecākiem kvalitatīvi sagatavot bērnu
pamatizglītības apguvei.
Atrodamies: Dārza iela 26, Salacgrīvas pagasts, LV - 4033
Strādājam 7.30-17.30
Tālrunis 64071701
e-pasts: [email protected]
.
2013./2014. m.g.
Kopā esam 11
“Snīpīši”
Rotaļnodarbības (iekļaujot starplaiku). Mācību nodarbību, kopējais ilgums dienai 1-2 gadu vecumam -15 minūtes,
kopējais ilgums dienai 2-3 gadu vecumam 25 minūtes, kopējais ilgums dienai 3-4 gadu vecumam -30 minūtes.
Dienas
Pirmdiena
Otrdien
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Iepazīstināšana ar
Sensorika ( 1-2 g.)/
Valodas
Rokdarbi/ mājturība
Bērnu literatūra
dabu (1. 3 ned.),
Matemātisko
attīstīšana
Mūzika
Aplicēšana vai
nodarbība
1
apkārtni (2. 4 ned.).
2
3
priekšmetu
( 1-2 g.)/
Orientēšanās
veidošana ( 2-3 g.) /
Runas attīstīšana
apkārtnē ( 1-2 g.)
Matemātika (3-4 g.)
( 2-4 g.)
Veidošana
Aplicēšana vai
Tēlotājdarbība /
konstruēšana
Zīmēšana
Mūzika
Dejošana
Dejošana
konstruēšana
Kustību attīstība
Kustību attīstība
/Sports
/Sports
Nodarbības tiek plānotas atbilstoši Izglītības likumam.
Katra diena tiek pavadīta izzinot, pētot, mācoties un komunicējot.
Nodarbību skaits nedēļā
Nr.p.k.
Nodarbību saraksts
5-6 gadus veciem
5-6 gadus veciem
6-7 gadus veciem
bērniem
bērniem
bērniem
1
Iepazīstināšana ar apkārtni un
sabiedriskās dzīves norisēm
1
1
1
2
Iepazīstināšana ar dabu
1
1
1
3
Literatūra
1
1
1
4
Runas attīstīšana
1
1
1
5
Matemātika
1
1
1
6
Zīmēšana
1
1
1
7
Veidošana
1
1
1
8
Aplicēšana
0.5
1
1
9
Konstruēšana
0.5
1
1
10
Rokdarbi/mājturība
1
1
1
11
Sports
5
5
5
12
Mūzika
2
2
2
Mēs esam tādi, kādiem
mums, bērniem, jābūt:
gaiši, mīļi, kustīgi- tieši
tādi, kādus Jūs,
mammas un tēti, mūs
mīlat.

similar documents