загальна презентація обладнання

Report
Портативне діагностичне
обладнання «Агровектор®»
Призначення та основні характеристки
1. Лабораторія листової функціональної
діагностики « Агровектор® ПФ-014»
2. Грунтова лабораторія «Агровектор®»
3. Метеокомплекс «Агровектор®»
4. Ґрунтові датчики температури та
вологості ґрунту з GSM-модулем
Портативная лаборатория функциональной диагностики
Агровектор ПФ-014
Лабораторія листової
функціональної діагностики «
Агровектор® ПФ-014»
Кількість досліджуваних елементів – 14 (N, P,
K, S, Ca, Mg, Cu, B, Zn, Mn, Fe, Mo, Co, J)
Тривалість проведення дослідження – 30-40 хв.
Рівень підготовки спеціаліста – не принциповий
для проведення аналізу, агронома-практика – для
визначення причин нестачі елементів живлення та
розробки рекомендацій.
Наукові засади:
Хімічний Закон– Реакція Роберта Хіла /
фотохімічна реакція виділених із рослини
хлоропластів при засвічуванні дзеркально
відображає реакцію хлоропластів у природньому
фотосинтезі.
Фізичний Закон – Бугера-Ламберта-Бера /
Підвищення фотохімічної активності хлоропластів
характеризується підвищенням виділення вільного
кисню. Його забарвлення хімічним барвником
обумовлює зміну оптичної густини розчину, який
ми вимірюємо
Послідовність проведення досліду
Результати листової діагностики
Принципова перевага по відношенню до:
Хімічної діагностики рослин.
- передбачає визначення фактичного вмісту елементів
у рослині
- порівняння даних вмісту у рослині із табличними
даними дозволяє робити висновок про надлишок чи
недостачу
- якщо вміст якогось елементу в рослині менший
нормативного, це означає що внаслідок його недостачі
протягом якогось періоду вегетації відбулось його
фактичне зменшення вмісту у рослині
- це вже можуть бути незворотні фізіологічні процеси,
які виправити не завжди вдається
- крім цього, велика кількість сортових та гібридних
особливостей, контрастна відмінність вмісту
елементів по фазам розвитку ускладнює визначення
нормативної бази для порівняльння
Методу ін’єкцій (обприскування).
- має пройти певний час для того щоб ми могли
побачити дію даної концентрації елементів
мінерального живлення
- велика кількість варіантів сумішей для
обприскування для більш точного підбору
правильної композицію
- втрачено час
- не практично
Візуальної діагностики
- рослина реагує на нестачу елементу
живленням зміною свого забарвлення
- у ній уже відбулися незворотні фізіологічні
процеси
- нестача багатьох елементів має однакові
візуальні признаки
Ґрунтової діагностики
-наявність елементів живлення в ґрунті навіть в
достатній кількості не може нам гарантувати
достатність цього елементу для живлення
рослин
- це пояснюється впливом багатьох факторів на
доступність цих елементів: кислотність ґрунту,
синергізм та антагонізм елементів, вологість
ґрунту ін.
Функціональна
листова
діагностика
показує нам не наявність елементів
живлення у ґрунті, в рослині, вона
відображає критичну нестачу елементів, які на
фізіологічному
рівні
стримують
або
пригнічують
нормальний
повноцінний
розвиток рослин
Ґрунтова лабораторія
«Агровектор®»
Кількість досліджуваних елементів – 4
/N (амонійний та нітратний), P, K, S/
Тривалість проведення дослідження – до 30
хв.
Рівень підготовки спеціаліста – не
принциповий для проведення дослідження,
агронома-практика – для аналізу результатів
та прийняття рішень
Вимоги до грунту – повітряно-сухий
Ґрунтова витяжка – сольова, та слабкий
розчин органічних кислот
Ґрунтові датчики температури та
вологості ґрунту з GSMмодулем
- Безперервний моніторинг
- Необмежена кількість датчиків
- Необмежена відстань до бази
- СМС-інформування про граничні значення
- Отримання даних на запит з мобільного
телефону
- Незалежне живлення
Метеокомплекс «Агровектор®»
вимірює повний спектр кліматичних
покахників:
- кількість опадів /день, період, дощ/ та
інтенсивність
- атмосферний тиск
- температура та відносна вологість повітря
- швидкість і напрям вітру
- сумарне випаровування
- ультрафіолетове випромінювання
- сонячна радіація др.
Дякую за УВАГУ!

similar documents