6_ZZDats

Report
ZZ Dats vienota
pašvaldību sistēma un
e-pakalpojumi
2013.05.03
Dr. Sc. Ing., PMP Edžus Žeiris
Saturs
 Par ZZ Dats
 ZZ Dats Vienota pašvaldību sistēma (VPS)
 VPS kodols G-VEDIS
 VPS vienota darba vide VISVARIS
 VPS E-BIZness e-pakalpojumu vide
 VPS un e-pakalpojumu attīstība
ZZ Dats
 Uzņēmums ar 18 gadu pieredzi pašvaldību
programmatūras izstrādes jomā
 jau ilgstoši uztur un attīsta visu Latvijas
pašvaldību vienotu sistēmu
 pieredzējusi un kompetenta komanda
 Informācijas drošības pārvaldības sistēma
sertificēta atbilstoši ISO/IEC 27001:2005
 Kvalitātes pārvaldības sistēma sertificēta
atbilstoši ISO 9001:2008 prasībām
Valsts nozīmes reģistri un
citas sistēmas
VPS
ZZ Dats VPS
Vienota pašvaldību informācijas sistēma
Kase
Bankas
NINO
SOPA
PERS
DZIMTS
NOMA
APUS
KADRI
BRIDZIS
JUPIS
Resursu vadības un budžeta
plānošanas sistēma
ePakalpojumi.lv
Valsts
kase
Valsts reģistri
IR
UR
KR
AR
Zemesgrāmata
u.c.
ZZ Dats vienota pašvaldību sistēma (VPS)
 Visas Latvijas pašvaldības izmanto ZZ Dats
vienotu pašvaldību sistēmu (VPS), kuras
galvenās apakšsistēmas ir:
 resursu
vadības un budžeta plānošanas sistēma
(grāmatvedība) G-VEDIS, pašreiz vairāk kā 350
lietotāju pašvaldībās
 nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas
sistēma NINO, vairāk kā 1700 lietotāju
 sociālās palīdzības pabalstu administrēšanas sistēma
SOPA, vairāk kā 1900 lietotāju
 dzimtsarakstu un dzīvesvietas deklarēšanas sistēmas
PERS/DZIMTS, vairāk kā 2000 lietotāju
 Vairākas citas apakšsistēmas un lietojumprogrammas
VPS kodols G-VEDIS
 ZZ Dats VPS kodols ir resursu vadības un
budžeta plānošanas sistēma G-VEDIS, kura
speciāli tiek attīstīta pašvaldību vajadzībām
 pašvaldību
budžeta plānošanas un izpildes kontroles
modulis
 izglītības iestāžu maksājumu modulis saistībā ar VIIS
 izglītības iestāžu darbinieku algu modulis saistībā ar
VIIS
 Cieša integrācija ar citām ZZ Dats VPS
apakšsistēmām (NINO, SOPA, NOMA, u.c.)
 sasaiste ar valsts reģistriem (UR, IR, VZD, VID, u.c.)
 tiešsaiste ar visām lielākajām bankām
Resursu vadības un budžeta plānošanas sistēmas
G-VEDIS priekšrocības
 Vienots VPS debitoru/ kreditoru reģistrs
 Integrācija ar sociālās palīdzības
administrēšanas sistēmu SOPA
 Integrācija ar nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas sistēmu NINO
 Integrācija ar nomas līgumu uzskaites sistēmas
NOMA jauno versiju
 Integrācija ar valsts nozīmes reģistriem un
informācijas sistēmām
 VPS tehnisko, administratīvo resursu un
pašvaldību datu vienota izmantošana
G-VEDIS un SOPA integrācijas arhitektūra
Kase
Pabalsta izmaksa
Bankas
Piešķirtie
pabalsti
Resursu vadības un budžeta
plānošanas sistēma
Klientu
apkalpošana
SOPA
Izmaksātie
pabalsti
G-VEDIS un NINO plānotā integrācijas arhitektūra
Kase
NĪ nodokļa apmaksa
Bankas
ePakalpojumi.lv
Maksājumu modulis
NĪN
maksājumi
Resursu vadības un budžeta
plānošanas sistēma
NĪN
informācija
NINO
NĪN maksājumi,
NĪN informācija
Sabiedrības gatavība e-pakalpojumiem
Reģistrēto lietotāju skaits www.epakalpojumi.lv
NĪN maksāšanas paziņojumu sagatavošana
E-BIZness vides funkcionalitāte
 VPS e-pakalpojumu vide integrētiem
pašvaldību pakalpojumiem
portālā www.epakalpojumi.lv
 Starppašvaldību datu apmaiņa (5. līmeņa proaktīvi epakalpojumi)
 Starpiestāžu datu apmaiņa (5. līmeņa proaktīvi epakalpojumi)
 Jau gatava elektronisko licenču un iesniegumu
apstrādes vide
 E-pakalpojumi
 Integrācija ar 7 Latvijas komercbankām
Kāpēc www. epakalpojumi.lv?
 Atpazīstams, uzticams, SEO optimizēts portāls (Nr.1






meklētājos pēc daudziem atslēgas vārdiem). 3. līmeņa
https sertifikāts
Izstrādāts un uzturēts atbilstoši ZZ Dats ISO/IEC
27001:2005 sertificētajai drošības politikai
Dizains atbilstošs mūsdienu prasībām (metro stilā)
Lietotāju piesaistei iestrādāts demonstrācijas režīms
Daudzvalodu atbalsts
Sagatavots mobilo aplikāciju lietošanai
Kur.ir speciāls risinājums informācijas sniegšanai
sociālajos tīklos (maijā tiks iedarbināts jauns API modulis
http://kur.ir/api)
Mobilie e-pakalpojumi
Mobilo iekārtu izmantošanas tendences 2012. gada
jūnijs
ZZ Dats VPS attīstības perspektīvas
 Vienota finanšu un citu resursu vadība VPS ietvaros
 Vienots risinājums pašvaldību funkciju atbalstam (visu





funkciju) – plānota ir lietvedība, klientu apkalpošana
(bāriņtiesa, būvvalde, parādu piedziņa u.c.)
Automātiska sasaiste ar valsts nozīmes reģistriem un
citām ārējām sistēmām (TAPIS, BIS, u.c.)
Virzība uz bezpapīra tehnoloģijām
VPS integrēti e-pakalpojumi iedzīvotājiem un
uzņēmējiem (Latvijas un ārzemju klientiem), tajā skaitā
5. līmeņa proaktīvi e-pakalpojumi starp pašvaldībām un
valsts iestādēm
Pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem – mobilās
aplikācijas
Informācijas pieejamības uzlabojumi
Diskusija un jautājumi
2013.05.03

similar documents