Tehnoannas pagrabi

Report
«Tehnoannas pagrabi»
PLANETĀRIJS
Anno 1997
rigasplanetarijs.lv
pagrabi.lv
Pēc Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošanas (1991. g.)
un
Rīgas Zinību nama planetārija likvidēšanas (1992. g.)
no 1997. – 2010. g.
Latvijā eksistē un darbojas tikai viens planetārijs –
pirmajā zinātnes centrā Baltijas valstīs
«Tehnoannas pagrabi»
Tas turpina aktīvi darboties arī šodien
1964. – 1992. Rīgā darbojās planetārijs
Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāles
(tolaik – Zinību nama) telpās
1989. gada maijā Latvijas Ministru Padome pieņēma lēmumu par katedrāles ēkas atgriešanu Pareizticīgajai Baznīcai.
1990. gada 22. aprīlī virs katedrāles atkal tika uzstādīti krusti. Dievkalpojumi šeit tika noturēti jau kopš 90. gadu
sākuma, tomēr restaurācijas darbi bija pabeigti tikai 2006. gadā.
Šī unikālā planetārija Zeiss firmas projektora
pārpalikumi 90-to gadu vidū nevienam nebija
vajadzīgi un Alvis Balodis piekrita tos savākt
un uzglabāt paša izveidotajā zinātnes centrā
«Tehnoannas pagrabi» - ar domu – izmantot
to zinātnes centra planetārija seansos, kā arī
izveidot izzinošu vēsturisku ekspozīciju
Šis slaids vēl jāsakārto!!!
No labās: Alvis Balodis, Reinis Balodis un
Kārlis Kalniņš sagatavo Zinību nama
planetārija projektoru izstādīšanai
Tā rašanās netieši, bet nesaraujami saistīta ar Padomju Savienības
toreizējās kultūras ministres Jekaterinas Furcevas vārdu.
Jekaterina Furceva
Marina Kosteņecka, rakstniece un žurnāliste 09.10.2008
raksta: «[..]tas, ko nespēja iznīcināt divi pasaules kari un
revolūcija, tika nopostīts pēc PSRS kultūras ministres
Jekaterinas Furcevas personīgā rīkojuma: 1963. gada
5. oktobrī katedrāle tika slēgta. Šoreiz novāca visu - gan krustus,
gan zvanus, gan ikonas. Bija paredzēts uzspridzināt pašu celtni,
tomēr pēdējā brīdī padomju funkcionāri nolēma izmantot
kupolu planetārija iekārtošanai, bet visu katedrāli kopumā
pārdēvēt par Zinību namu. Dievnama altāra daļā ierīkoja
kafejnīcu...» , kuru tautā mīļi dēvēja par «Dieva ausi» .










Kleins, Ivars. Planetārijs ar ausi. Leģendas. – ISSN 1691-421X. – Nr.7 (2009, jūl.), 70.-80.lpp.
Rudaks, Uldis. Planetārijs pieder pagātnei : [Par pareizticīgo Kristus Dzimšanas Rīgas katedrāli] / Uldis
Rudaks ; tekstā stāsta katedrāles mācītājs tēvs Jakovs. Diena, Nr. 3 (2002, 4.janv.), 16.lpp. ISSN
1407-1290.
Žagars, Juris. Planetārijs. Kaislības norimušas un "lieta" izbeigta? : [Stāsta LU observ. zin. vad. un
saruna ar Zinību b-bas izpilddirekt. R.Joksti] / Juris Žagars, Regīna Jokste. Rīgas Balss, 1996, 5.janv.
10.lpp. T.p. kr. laikr. "Ригас Балсс", 8.janv.
Stinkulis V. Piedāvā planetārijs : [Par lekciju ciklu skolēniem astron., ģeogr. Un dabas zinātnēs
republikas Zinību namā]. Skolotāju Avīze, 1979, 12.sept.
Brūvelis V. Planetārijs aicina : [Par lekc. Ciklu skolēniem]. Skolotāju Avīze, 1978, 20. sept.
Rācenis E. Vienkārši – planetārijs : [Par rep. Zinību namu]. Cīņa, 1974, 3. aug.
Miezis J. Planetārijs aicina! : [Rep. Zinību nama planetārija pasākumi]. Skolotāju Avīze, 1966, 9. febr.
Zimina I. Rīgas planetārijs / I. Zimina, L. Kondraševa. Zinātne un tehnika, 1964, Nr.7, 11.–12. lpp.
Ikaunieks J. Rīgai būs savs planetārijs. Zinātne un Tehnika, 1961, Nr.8, 23. lpp.
Ikaunieks, J. Planetārijs Rīgā. Cīņa, 1961, 26.aug.
No 1964. – 1990. g.
Zinātņu akadēmijas paspārnē
profesora Jāņa Vīksnes vadībā
tika veikts projekts
„Methods of Investigation of
Celestial and Non – celestial
Orientation of Birds” ,
kas sevī ietvēra planetārija
projektora un tam speciāli
būvēta kupola izmantošanu
putnu migrācijas pētīšanai
Jānis Vīksne

Vai Rīgā/Latvijā bija kāds planetārijs līdz 1964. gadam?
Rabinovičs I. Karlaila mehāniskais planetārijs: [Astronomijasamatieris Latvijā 20. gs. sākumā]. Zvaigžņotā
debess, 1967, [Nr.] 36, 34. – 35. lpp.

Padomju laikos esot bijis planetārijs Rīgas Pionieru pilī?

??? Planetārijs: [Skolas planetārija izbūves apraksts]. Draugs, 1966, Nr. 1, 32.-34.lpp.
1997. g.
Tehniskās jaunrades nama «Annas 2» pedagogi entuziasti
Alvis Balodis un Māris Balodis
uzsāk projektu
«Regulāras planetārija darbības
atjaunošana Latvijā».
Ar Sorosa fonda Latvija atbalstu tiek iegādāts
firmas Goto projektors Ex – 3.
•
•
•
Dainis Draviņš, Lundas (Zviedrijā) Universitātes profesors astronomijā,
Rīgas pilsētas Skolu valde (tagad – IKSD), tās priekšsēdētājs Guntis
Helmanis un Skolu nodaļas vadītājs, astronomijas entuziasts Guntis
Svabadnieks)
Tehniskās jaunrades nams «Annas 2», tā direktore Irēna
Maskaļonoka
Alvis Balodis
• izstrādā planetārija mācību
programmu,
• ilgu laiku vienpersoniski vada
regulārus planetārija seansus,
• apmāca jaunos planetārija
speciālistus
Alvis Balodis vada pirmos seansus
zinātnes centra «Tehnoannas pagrabi» planetārijā
1998. g.
sākas sarežģīts un ilgs
planetārija piepūšamā kupola
iegādes process, kas veiksmīgi
noslēdzas
2002. g.
2002. g. Zinātnes centrs «Tehnoannas pagrabi»
tiek uzaicināts iestāties Ziemeļvalstu planetāriju
asociācijā (Nordic Planetarium Assotiation)
2009. g. NPA konferencē Sandnesā, Norvēģijā:
• NPA valdē ievēl «Tehnoannas pagrabi»
darbiniekus Daci Balodi un Reini Balodi,
• zinātnes centrs «Vintenfabrikken –
Alvim Balodim uzdāvina
firmas Starlab planetārija projektoru,
• par nākamās – 2011. g. NPA konferences
norises vietu tiek nominēts zinātnes centrs
«Tehnoannas pagrabi» Rīgā
Alvis Balodis
un
Reinis Balodis
saņem firmas
Starlab
projektoru
Dace Balode iepazīstina kolēģus ar saviem
izveidotajiem metodiskajiem materiāliem
Piedalās 24 dalībnieki no 8 Eiropas valstīm
Alvis Balodis un Reinis Balodis
iepazīstina konferences dalībniekus
ar Zinību nama planetārija projektoru






Brinkmane I. Kur palicis planetārijs. Latvijas Avīze.- 2004. 5. martā.
Andersone, Arta. Ejam uz… pagrabiem! Ģimenei, Nr. 1 (2006), 47. – 49. lpp. ISSN 1691-3590.
Jaunais un interesantais Inovāciju arēnā 13.09.2007
http://abc.delfi.lv/?template=abc_raksts&article=inovacijas
Vītola, Ilze. Nākamgad Visums kļūs tuvāks. 2008, 30. dec.
Kleins, Ivars. Planetārijs ar ausi. Leģendas. – ISSN 1691-421X. – Nr.7 (2009, jūl.), 70.-80.lpp.
LTV 7 raidījums «Lidojuma plāns» 2013. g. 5. decembrī


Dace Balode (atkārtoti) un Elza Kļaviņa ievēlētas Ziemeļvalstu
planetāriju asociācijas (NPA) valdē. Dace Balode iecelta par
Eiropas mazo planetāriju koordinatori.
Izveidota «Tehnoannas pagrabi» planetārija mājas lapa
rigasplanetarijs.lv

similar documents