Strategische Marketing Planning 1. Interne Analyse

Report
Strategische Marketing Planning
Centrale Vraagstelling:
• Probleem- en Doelstelling
• Opdrachtomschrijving
2. Externe Analyse
Macro- en Meso-niveau
• Afnemersanalyse
• Bedrijfstakanalyse
• Concurrentieanalyse
• Distributie- en
leveranciersanalyse
1. Interne Analyse
3. Conclusies S/Z en K/B (Recapitulatie)
4. Strategische Analyse: Swot & Confrontatiematrix
5. Strategiekeuze & Optieformulering
6. Oplossingsplan
Rob Huijbers MM
Docent Avans Hogeschool Breda
Commerciële Economie
Small Business
7. Implementatie
Strategische Marketing Planning
1. Interne Analyse:
• Marketingmix (P’s) of SIVA
• Visie/Missie/Strategie/Tactiek/Kernwaarden
• Financieel Plan (Rtv, Rev, Rvv, Qr, Cr)
• Curry-Analyse (pyramide bestaande klanten)
• Business Domain van Abell & Hammond
• Value Chain van Porter
• Assortimentsanalyse (Bcg, Maba, Portfolio)
• 7s-Model van McKinsey
• Product Levens Cyclus (Plc.)
• Positionering, identiteit/imago en doelgroep.
Doel, komen tot Sterktes en Zwaktes
Rob Huijbers MM
Docent Avans Hogeschool Breda
Commerciële Economie
Small Business
Strategische Marketing Planning
2. Externe Analyse:
MICRO
• Macro via Destep-analyse
MESO
• Meso via het ABCD-model
-Afnemers (6w’s Ferrel, afnemersonderzoek, sdp)
MACRO
-Bedrijfstak (5 Krachtenmodel Porter)
-Concurrenten (niveaus, concurrenten direct, indirect en substituten)
-Distributie (distributiestrategie, kanaalstructuur en toeleveranciers)
Doel, komen tot Kansen en Bedreigingen.
Rob Huijbers MM
Docent Avans Hogeschool Breda
Commerciële Economie
Small Business
Strategische Marketing Planning
Recapitulatie Interne/Externe Analyse
Doel, klaarstomen voor de Swot-Analyse.
Rob Huijbers MM
Docent Avans Hogeschool Breda
Commerciële Economie
Small Business
Strategische Marketing Planning
4/5. Strategische Analyse
• Swot-Analyse
• Strategiekeuze vanuit de swot
• Confrontatiematrix (Generieke HAPs / HAP)
• SFA-toetsing strategische opties
• Strategiekeuze (waardestragieën T&W en groeistrategieën Ansoff)
• Uitwerking operationele opties
• Opstellen van doelstellingen (Onderneming/Marketing)
Doel van de strategische analyse, het combineren van swots,
toetsen van swots op prioriteit aangaande de centrale
probleemstelling en komen tot de juiste strategie.
Rob Huijbers MM
Docent Avans Hogeschool Breda
Commerciële Economie
Small Business
Strategische Marketing Planning
Rob Huijbers MM
Docent Avans Hogeschool Breda
Commerciële Economie
Small Business
Strategische Marketing Planning
6/7: Oplossingsplan / Implementatie
• Van strategische opties naar operationeel
• Instrumentdoelstellingen per P
• Klangerichte aanpak via SIVA
• Ruimte voor diverse uitwerkingen:
-Verkoopplan
-Communicatieplan (branding, social media)
-Marketingimplementatie
-Sponsorplan of HR-plan
-Relevant: financiële onderbouwing
Doel om de strategische resultaten om te zetten naar concrete
activiteiten welke niet in de kast komen liggen maar direct
gebruikt kunnen worden in de praktijk.
Rob Huijbers MM
Docent Avans Hogeschool Breda
Commerciële Economie
Small Business

similar documents