Emneopgave: statistik

Report
EMNEOPGAVE:
STATISTIK
Simona Sokolowska og Christine
Dahl Pold
HHX 1MA
INDHOLDSFORTEGNELSE
• Tegn
• Grupperede observationer
• Diskrete observationer
• Diagrammer
• Gennemsnit
• Frekvens/sum. F
• Kvartilsæt/fraktil
• Median/typetal
• Nspire og Wordmat
• Standardafvisning
• Variant
TEGN
TEGN
BETYDNING
n
Den samlede hyppighed

Gennemsnit (Middeltallet)
h
Hyppighed
f
Frekvens
F
Summeret frekvens
xi
Observationer sammenlagt
x
Observationer
GRUPPEREDE OBSERVATIONER
• Intervaller
• Søjle/histrogram
• Sumkurve
•
• Eksempel
DISKRETE OBSERVATIONER
• Præcise
• Pindediagram/Trappediagram
n
•  xi
i 1
n
• Eksempel
DIAGRAMMER FOR GRUPPEREDE
• Søjle diagram
• Sumkurve
DIAGRAMMER FOR DISKRETE
• Pindediagram
• Trappediagram
GENNEMSNIT
• Grupperede
• Diskrete
n
x
i 1
n
i
FREKVENS OG SUM.FREKVENS
Diskrete opbservationer
xi=Observationer (x)
Karakter
-3
hi=Hyppighed (h)
fi=Frekvens (f)
0
00
1
02
2
4
7
7
5
10
3
12
2
0
=0
20
1
=0,05
20
2
=0,1
20
7
=0,35
20
5
=0,25
20
3
=0,15
20
2
=0,1
20
I ALT
n=20
Fi=Summeret frekvens
(F)
0
0+0,05=0,05
0,05+0,1=0,15
0,15+0,35=0,5
0,5+0,25=0,75
0,75+0,15=0,9
0,9+0,1=1
1 (samlede frevens)
Grupperede observationer
Højde i intervaller
hi=Antal elever
fi=Intervalfrekvens
[150;160]
mi=Interval
midtpunkt
155
3
]160;170]
165
4
]170;180]
175
8
]180;190]
185
4
[190;200]
195
1
3
=0,15
20
4
=0,2
20
8
=0,4
20
4
=0,2
20
1
=0,05
20
I ALT
n=20
1
Fi=Summeret
frekvens
0,15
0,15+0,2=0,35
0,35+0,4=0,75
0,75+0,2=0,95
0,95+0,05=1
KVARTILSÆT OG FRAKTIL
• Kvartilsæt
1. kvartil = 25 %
2. kvartil = 50 % også medianen
3. kvartil = 75 %
• Fraktiler resterende procenter f.eks. 20 % osv.
MEDIAN OG TYPETAL
• Median = 2.kvartil
• Typetal = Det tal, som gentager sig flest gange.
- har den højeste hyppighed
STANDARDAFVIGELSE OG VARIANT
• Standardafvigelse
• Varians =
Variansen

similar documents