PowerPoint-præsentation

Report
Milepæle på kronikerområdet de
seneste 10 år
Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske
sygdomme, Bispebjerg hospital,
Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet
[email protected]
Forekomsten af kroniske sygdomme er stigende og
vil fortsætte med at stige i de kommende år
• I 2010 havde 514.999 (38 %) borgere i Region Hovedstaden en
kronisk sygdom og dette tal er stigning på 5,6 % på 3 år fra
487.703 (37 %) i 2007
• Diabetesforekomsten i Danmark tre-doblet over en periode
på en periode på mindre end 10 år fra 113.000 til nu 321.000
personer i Danmark
Kvalitetsbrud af de sundhedsfaglige ydelser til
mennesker med kroniske sygdomme
• Cirka halvdelen inden for de store sygdomsgrupper er udiagnostiserede og kan af gode grunde ikke modtage den
behandling de har behov for
• En stor del af populationen er ikke registrerede i registre og
kvaliteten af behandlingen er derfor ikke kendt
• Vi kan måle den kliniske kvalitet mens aspekter som
patienternes oplevelse og livskvalitet samt sammenhæng i
forløbene måles ikke rutinemæssigt
• Rehabilitering er fortsat en meget ny indsats, der kun er ringe
udbredt
• Opfølgning på patientforløb dvs. en proaktiv indsats er fortsat
også vældig ny
Mennesker med kroniske sygdomme koster
mellem 70-80 % af de samlede omkostninger i
sundhedsvæsenet. 5 -10 procent de kronisk syge
forbruger mere end 50%.
95%
Cumulative % of total costs
100%
80%
80%
66%
60%
53%
40%
20%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Deciles (Members ordered
from most to least costly)
90% 100%
2003-2014
Politisk, administrativt og sundhedsfagligt fokus
på kroniske sygdomme
2003
Internationalt fokus på kronisk sygdom
Ed Wagner workshop i København
2005
Sundhedsstyrelses publikationer med fokus på kroniske sygdomme
SIKS projekt igangsat på baggrund af ministeriel bevilling
2007
Strukturreformen gennemføres med dannelse 5 regioner og 98 kommuner.
De første obligatoriske sundhedsaftaler indsendes til Sundhedsstyrelsen
Komparative analyser mellem det danske sundhedsvæsen og Kaiser Permanente
2010
½ milliard kroner afsættes på finansloven til kvalitetsindsats og udviklingen af
forløb for mennesker med kroniske sygdomme
Forløbsprogrammer for de store kroniske sygdomme udvikles og implementeres i
regionerne
2012
”Det hele sundhedsvæsen Danske Regioner”
”Det nære Sundhedsvæsen KL”
2013
Nedsættelse af National Styregruppe for Kronikerområdet i Sundhedsstyrelsen
2001 og 2003
To internationale gennembruds-publikationer
WHO publikation ”Innovative
care for chronic conditions”
• Sygdomsmønsteret ændret
Ikke sundhedsvæsenet
• Effektiv forebyggelse og
behandling er mulig
Udnyttes ikke
• Sundhedsvæsenet
designet til akut indsats
Behov for kontinuerlig
indsats ved langvarig
kronisk sygdom
“Crossing The Quality
Chasm” A New Health
system for the 21th
Century? IOM Report 2003
Why are we doing so
poorly?
 The current care system
cannot do it
 Trying harder will not work
Changing care system will!
2005
Sundhedsstyrelsen har fokus på kroniske sygdomme
2005 Forløbsbeskrivelser –
2007 Forløbsprogrammer for mennesker med
kroniske sygdomme
Henvisning
Opfølgning
Sundhedscenter Østerbro
Egen læge
1. måned
1. møde
aftales
telefonisk
1.
indledende
samtale
Rehabiliteringsprogram
Afsluttende
samtale
Bispebjerg
Hospital
telefonisk
kontakt
Undervisning
Kostvejledning
Medicin
Individuel
Sygdom
Hold
Psykosocial
støtte
Træning
Hold
Rygestop
3. måned
½
år
Afsluttende
epikrise til
egen læge
SF36
Aulunds mobilitetsskala
1 år
2005
Komparative studier mellem det danske
sundhedsvæsen og Kaiser Permanente
2005 Model for behandling af kronisk syge
1. Samfund
Ressourcer og
politikker
2. Sundhedsvæsen
Organisation af sundhedsvæsenet
3. Støtte til
patientens
egenomsorg
4. Organise- 5. Beslut6. Kliniske
ring af
ningsstøtte informationssundhedssystemer
ydelserne
Informeret
aktiv patient
Udbytterigt
samarbejde
Velforberedt
behandlerteam
Forbedrede resultater
2005 Skræddersyet behandling
og rehabilitering
2007
Strukturreform og ny sundhedslov
Strukturreformen og sundhedslov
• Reduktion af administrative
enheder
• Overførsel af opgaver fra
regioner til kommuner
• Sundhedsaftaler
Hospitaler nedlægges:
• 1945: 156 hospitaler
• 1985: 100 hospitaler
• 2020: 20 hospitaler
2010
Forløbsprogrammer for de store kroniske sygdomme
2011
United Nations adresserer kroniske sygdomme
som et høj indsatsområde – dette er kun sket
en gang før
1. A challenge of epidemic
proportions and its socioeconomic development impacts
2. Responding to the challenge: a
whole-goverment and a wholeof-society effort
3. Reduce risk factors and create
health promotion environments
4. Strengthen national policies and
health systems
5. International collaboration,
including collaborative
partnership
6. Research and development
7. Monitoring and evaluating
8. Follow-up
2012
”Det hele sundhedsvæsen” Danske Regioner og
”Det nære sundhedsvæsen” KL
2014
Hvor er vi på vej hen?
2014
Hvor er vi på vej hen?
• Veteran Health Administration (VA) forsikrer cirka 5 millioner
amerikanere
• VA tilbød 120,000 patienter telemedicin i deres hjem
i 2012
• VA anvender kommercielle produkter til at indsamle
data og sender data til egne Informationssystemer
• VA anvender kommercielle produkter
til kroniske hjertepatienter, diabetes,
forhøjet blodtryk, overvægtige og depression
• VA indsatser styres af specialiserede
sygeplejersker
15




similar documents