6_2_BIO_14 - Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

Report
GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271
Autor
Mgr. Eva Vojířová
Číslo materiálu
6_2_BIO_14
Datum vytvoření
27.12.2012
Druh učebního materiálu
Prezentace
Ročník
Anotace
Klíčová slova
Prima, sekunda - NG
Ptáci – pero, vejce, kostra
Ptačí pero, vejce, stavba kostry
Vzdělávací oblast
Biologie
Očekávaný výstup
Student zná stavbu ptačího pera i vejce, umí popsat ptačí kostru
Zdroje a citace
JELÍNEK, Jan; ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie praktická část. Olomouc: FIN PUBLISHING, 1996,
ISBN 80-86002-09-8.
JELÍNEK, Jan; ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc,
1998, ISBN 80-7182-050-4. (Obr. 3)
ČERNÍK, Vladimír; MARTINEC, Zdeněk. Přírodopis 1 Zoologie. Praha: SPN, 1997, ISBN 8085937-05-0. (Obr. 1)
DMITRIJEV, Jurij. Ptáci známí i neznámí, lovení, chránění. Praha: Lidové nakladatelství, 1991,
ISBN 80-7022-096-1. (Obr. 2)
Ptáci
Stavba ptačího pera, vejce, kostra
ptáků
Pomůcky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
lupa
stereolupa
mikroskop
preparační souprava
Petriho miska
kapátko
zředěný roztok HCl
vzorek vápence
ptačí pero husy (obrysové + prachové)
slepičí vejce
model kostry ptáka
Úkoly
• Podle modelu a obrázku kostry ptáka se seznamte s
jednotlivými částmi kostry.
• Pozorujte stavbu ptačího pera.
• Pozorujte stavbu a složení ptačího vejce.
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Postup – ptačí pero
1. Pozorujte okem tvar obrysového a prachového pera.
2. Stejné pozorování proveďte pod stereolupou a
mikroskopem.
3. Zaměřte se na stavbu praporu.
Nákres – ptačí pero
• Zakreslete tvar obrysového a prachového pera =>
popište jednotlivé části.
• Zakreslete část stavby praporu obrysového pera
zvětšeného mikroskopem => popište jednotlivé části.
Postup – ptačí vejce
1. Okem pozorujte tvar, barvu a velikost vejce =>
zaznemenejte.
2. Na boku vejce opatrně naklepněte skořápku a pinzetou jí
odlomte tak, abyste nepoškodili papírovou blánu (otvor udělejte
o velikosti 2x2 cm).
3. Na kousku skořápky proveďte test => kápněte na ní
kapátkem roztok kyseliny chlorovodíkové a zaznamenejte, co
pozorujete. To samé proveďte na vzorku vápence.
Porovnejte.
4. Nůžkami odstřihněte papírovou blánu a zjistěte, z kolika
vrstev je složena.
5. Vejce opatrně vyklepněte do Petriho misky a pozorujte
stavbu (s pomocí obrázku) => najděte poutka a zárodečný terčík.
Opakování
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jakou funkci mají obrysová a prachová pera ptáků?
Jak se nazývá pravidelná obměna peří u ptáků?
Jak se jmenují 3 hlavní části obrysového pera?
Co jste pozorovali při testu s HCl na skořápce a na vápenci?
Jaké závěry z toho vyvozujete?
Ve které části vejce je skořápka nejsilnější?
Z kolika vrstev je složena papírová blána?
Jakou funkci mají poutka?
Proč je ve vejci vzduchová komůrka?
Zjistěte, jakých maximálních a minimálních rozměrů mohou
být vejce ptáků.
Zdroje
JELÍNEK, Jan; ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie praktická část. Olomouc: FIN
PUBLISHING, 1996, ISBN 80-86002-09-8.
JELÍNEK, Jan; ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie pro gymnázia. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN 80-7182-050-4. (Obr. 3)
ČERNÍK, Vladimír; MARTINEC, Zdeněk. Přírodopis 1 Zoologie. Praha: SPN,
1997, ISBN 80-85937-05-0. (Obr. 1)
DMITRIJEV, Jurij. Ptáci známí i neznámí, lovení, chránění. Praha: Lidové
nakladatelství, 1991, ISBN 80-7022-096-1. (Obr. 2)

similar documents