SOLI

Report
Školski projekt
Kemija :
soli i p.s.e.
03.12.2013
Ian Juraj Štulić , 8.c
1
SOLI
Soli su kemijski spojevi kristalne građe s ionskom vezom građeni od kationa (metalnih
atoma) i kiselinskog ostatka.
Otopina soli u vodi je elektrolit, tj. provodi električnu struju. Nazivi se izvode prema
imenu kiseline od koje je baza nastala (npr. natrijev klorid - NaCl - od kloridne kiseline HCl).
Kada se kaže sol ljudi najčešće misle na NaCl ,tj. na kuhinjsku sol.
Soli se dobivaju na nekoliko načina:
• metal + nemetal → sol
• metal + kiselina → sol + vodik
• metalni oksid + kiselina → sol + voda
• baza + kiselina → sol + voda (neutralizacija)
• ionska izmjena
istiskivanje slabije kiseline jačom
Svojstva soli
Neke soli se otapaju u vodi.
Neke soli se ne otapaju u vodi.
Vodene otopine soli provode struju-elektrolitne otopine
03.12.2013
Ian Juraj Štulić , 8.c
2
Kiseline
Naziv
kiseline
Klorovodična
Ugljična
Sumporasta
Sumporna
Dušična
Fosforna
03.12.2013
Soli
Kemijska
formula
Zajednički
naziv
Primjer
HCl
kloridi
NaCl
MgCl2
H2CO3
karbonati
CaCO3
MgCO3
H2SO3
sulfiti
Na2SO3
MgSO3
H2SO4
sulfati
Na2SO4
MgSO4
HNO3
nitrati
LiNO3
NaNO3
H3PO4
fosfati
AlPO4
Ca2PO4
Ian Juraj Štulić , 8.c
3
Soli postoje u različitim bojama , na primjer :
žuta ( natrijev kromat )
naranče ( kalijev bikromat )
crvena ( kalijev fecicijanid )
mauva ( kobaltov klorid heksahidrat )
plava ( bakrov (II) sulfat pentahidrat , željezov (II) heksacijanferat )
ljubičasta ( kalijev permanganat )
zeleni ( nikalijev klorid heksahidrat )
bezbojna ( natrijev klorid , magnezijev sulfat heptahidrat ) - mogu se
pojaviti u bijelom prahu ili u malim komadićima
Većina minerala i anorganski pigmenti , kao i mnoge sintetske organske
boje su soli .
Boja specifične soli pojavljuje se zbog prisutnosti nesparenih elektrona u
D –orbitalnom prijelazu elemenata .
03.12.2013
Ian Juraj Štulić , 8.c
4
•Mnogi ionski spojevi mogu biti otopljeni u vodi ili u drugim
sličnim otapalima.
•Točan sastav iona uključenih čini svaki spoj te ima jedinstvenu
topljivost u bilo kojem otapalu.
•Topljivost ovisi o tome koliko dobro svaki ion se spaja s
otapalom, tako da postoje određeni obrasci.
•Na primjer, sve soli natrija, kalija i amonijaka su topljivi u vodi,
kao što su svi nitrati i mnoge sulfatne soli osim barijev sulfat,
kalcijev sulfat (teško topivi) .
•Međutim, ioni koji vežu čvrsto međusobno i formiraju visoko
stabilne letvica su manje topivi, zato što je teško za ove strukture
se razdvojiti na spojeve otapanja.
•Na primjer, većina karbonatne soli nisu topljivi u vodi, kao što su
olovov (II) karbonat i barijev karbonata.
•Karbonatne soli koje su topljive su: natrijev karbonat, kalijev
karbonat i amonijev karbonat.
03.12.2013
Ian Juraj Štulić , 8.c
5
03.12.2013
Ian Juraj Štulić , 8.c
6

similar documents