Systemutvikling (Software Engineering)

Report
IMT2243: 17.februar 2011
Domenemodellering / Konseptuelle Klassediagram
Monopol- eksempel
SSD : System Sequence Diagram
Kort repetisjon av teknikken Use Case
- diagrammet
- tekstbeskrivelsen / mal for High Level og Expanded format
- hvordan supplerer Use Case og Klassediagram hverandre
Intro til OL-Veiviser caset som vi gjør OOA på 22. februar
Pensum :
Art.saml nr 6 : Stumpf,Teague s. 117 - 154
Domenemodellering og Klassediagram
Hva er en domenemodell ?
Notasjon for å tegne modellene.
Hvorfor skal vi lage det ?
Figurer fra pensumlitteraturen
Se på modeller fra prosjekteksemplene som ligger ute
Modellering av MONOPOL
”High-level” Use-Case Beskrivelse
Dette er en overordnet tekstlig beskrivelse av det enkelte Use
Case. Benytte en mal for beskrivelsen for å få en god stuktur.
Use Case (Navn) :
Aktør :
Mål :
Beskrivelse :
”Expanded” Use-Case Beskrivelse
Use Case (Navn) :
Aktør :
Mål :
Beskrivelse :
Type :
Pre betingelser :
Post betingelser :
Spesielle krav ( eks. operasjonelle krav) :
Detaljert Hendelsesforløp (”Main Success Scenario”) :
Alternative scenarier :
Ulike Varianter
Ulike Feilsituasjoner
UML : Unified Modeling Language

Et etablert felles modelleringsspråk som er blitt ”standard” innen
objektorientert analyse og design

1996 : UML 0.8

Siste : UML 2.3.

Håndteres nå av Object Management Group (sjekk www.omg.org og
www.uml.org )

Jacobson, Booch, Rumbaugh – gikk sammen om å få enhetlighet inn
i metodebruk og anvendelse av teknikker

UML gir oss et sett av teknikker for å bygge systemmodeller på ulike
detaljnivåer

Vi skal bruke UML til å modellere Use Cases, Sekvensdiagrammer
og Klassediagrammer.

similar documents