TYSKLANDS ENANDE

Report
TYSKLANDS ENANDE
& Otto von Bismarck
En kort historik
• Innan Tysklands enande bestod landet av en
massa olika småstater av skiftande storlek och
styrelseskick
• Mellan dessa stater var det många olika
meningsskiljaktigheter som ledde till en hel del
krig bl. 30-åriga kriget på 1600-talet
• Dock bildade man en tullunion
Forts…
• Tanken om ett enande av Tyskland började
komma i takt med att nationalismen började
sprida sig under 1800-talet (tre saker dominerar
i nationalism: språk, religion, seder och bruk )
• Två konkurrerande modeller om Tyskland
utarbetades:
• Grossdeustschland där Österrike skulle ingå och
• Kleindeutschland som skulle vara utan Österrike
och som skulle domineras av Preussen
Preussen dominerar genom krig
• I och med att Österrike inte gick med i den tyska
tullföreningen kunde Preussen dominera mer
och mer. Mycket tack vare sin militära styrka
• Preussen, med Otto von Bismarck vann kriget
mot Danmark 1864. Detta krig handlade om
hertigdömena Schleswig och Holstein vid den (i
dag) dansk-tyska gränsen
…mer krig….
• Andra kriget som ledde till Tysklands enande
var, mot den tidigare allierade i kriget mot
Danmark, Österrike
• Detta krig var över på några veckor då en
preussiska armén var totalt överlägsen
• Österrike fick en mild fred
• Detta att Preussen växte sig allt starkare sågs
med oro av Frankrike. Varför?
…ännu mer krig…
• Frankrike som vid denna tid var fyllt av missnöje
ville att Tyskland skulle vara splittrat för man
fruktade ett för starkt Tyskland
• Napoleon III ( brorson till Napoleon ) förklarade
krig mot Tyskland så fort han kunde
• Han trodde att det skulle bli en enkel marsch
mot Berlin men de tyska trupperna tog
Napoleon till fånga
…ännu mer krig 1870-71
• För att få Napoleon fri fick man dels be om fred
och man blev av med två värdefulla områden,
områden som man hade slagits om i flera
århundraden, nämligen Elsass & Lothringen
• Bismarcks fullständiga triumf kom 1871 när
Preussens kung kröntes till kejsare i Tyska Riket
i Versailles (detta skulle få konsekvenser senare)
• Preussen var i och med detta den starkaste
makten i Europa och Wienkongressens
överenskommelse var bruten
Tyskland 1815 & 1871
Vem var Otto von Bismarck?
Bakgrund
• Föddes som Otto Eduard Leopold von BismarckSchönhausen den 1 april 1815
• Han var tredje sonen i familjen
• Hade en bra utbildning, tog juristexamen 1835,
ville bli diplomat
• Efter sin fars död tog han över gården och dess
skötsel
• Var liberal i sina tankar i ungdomsåren men blev
mer och mer konservativ
Bakgrund
• Bismarck var en skicklig strateg som visste hur
han skulle göra för att få det han ville ha
• Kallas ”Järnkanslern” av två anledningar
• Han var stenhård, orubblig i sitt sätt
• Han höll ett berömt tal 1862 där han sa att
(citat) ”…tidens stora frågor kommer inte att
lösas genom tal och majoritetsbeslut – det var
det stora misstaget 1848 och 1849 – utan genom
järn och blod” (slutcitat)
Bakgrund
• Bismarck införde det första välfärdssamhället
med pension, bidrag mm
• Ville motarbeta socialisterna
• Menade att regleringar mot barnarbete,
kvinnornas arbete, arbetsskydd mm skulle på
sikt skada industrin och på längre sikt ekonomin
• Ville förändra utan att det skulle påverka de
konservativa
Bakgrund
•
•
•
•
•
Bismarck fick många utmärkelser
En del andra tog åt sig äran av hans ideér
Fick avgå på ett bittert sätt
Älskade champagne
Dog 30 juli 1898
Bismarck

similar documents