Felvételi tájékoztató - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Report
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Hadtudományi- és Honvédtisztképző Kar
Felvételi tájékoztató
2014.
KOZÁKNÉ BODROGI BEÁTA
mb. tanulmányi osztályvezető
Kik végeznek nálunk?
Honvéd tisztképzés
• katonai vezetők,
Civil képzés
• biztonság- és
védelempolitikai
• katonai üzemeltetők,
szakértők,
• védelmi igazgatási
• katonai logisztikusok, szakértők,
HOGYAN TÖRTÉNIK
A JELENTKEZÉS?
• Elektronikus úton
E-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon,
regisztráció után lehet igénybe venni
ELŐNYE: Gyors, kényelmes, nem lehet hibázni!
• Papíralapon
felsőoktatási jelentkezési lapon (1380 Budapest Pf. 1190
címre kell beküldeni)
(Educatio Nonprofit Kft-től, EMMI Kpi Ügyfélszolgálati
Irodájában, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Megyei Tankerületi Igazgatóságain szerezhető be)
feltételek
A tisztképzésre az a honvédtiszti pályára készülő személy
vehető fel, aki:
• magyar állampolgár és cselekvőképes;
• a tanulmányai megkezdéséig (a felvétel évében szeptember
1-ig) betöltötte a 18. életévét, de a felvétel évében még
nem tölti be a 25. életévét;
• érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik;
• rendelkezik az előírt szintű nyelvvizsgával;
• az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgán,
valamint az alkalmassági vizsgálat részeként a
pályaalkalmassági orientációs beszélgetésen megfelelt.
• A felvett státuszú jelentkező csak akkor létesíthet hallgatói
jogviszonyt, ha a beiratkozáskor hatósági bizonyítvánnyal
rendelkezik
MEDDIG LEHET JELENTKEZNI?
2014. február 15.
Sorrendmódosítás egyszer lehetséges,
2014. július 10-ig.
ELJÁRÁSI DÍJAK
• Alapdíj – 9.000 Ft. (összesen 3 képzés,
legfeljebb 5 jelentkezési hely)
• Kiegészítő díj – 2.000 Ft. (jelentkezésenként, a
3 képzésen felül)
FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2014. február 15.
• Alkalmassági vizsga – 4.000 Ft.
A jelentkezési laphoz
csatolandó dokumentumok
• Érettségi bizonyítvány, érettségi
tanúsítvány(ok), középiskolai bizonyítvány,
(BSc) vagy
• Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél (MSc)
• Nyelvvizsgát igazoló dokumentum(ok)
• Többletpontokat igazoló dokumentumok
• Az eljárási díj befizetésének igazolása
KIZÁRÓLAG FÉNYMÁSOLATBAN!
HIÁNYPÓTLÁS
A jelentkezési határidőt követően megszerzett
dokumentumok, eredmények esetében:
2014. július 10.
NAPPALI ALAPKÉPZÉSBEN,
OSZTATLAN KÉPZÉSBEN
MEGHIRDETETT SZAKOK
Meghirdetett
képzés
Önköltség /
félév
Képzési idő /
félév
Felvehető
létszám
Érettségi
vizsgakövetelmények
Katonai vezetői
támogatott
8
45 fő
Katonai
üzemeltetés
támogatott
8
50 fő
Katonai
logisztikai
támogatott
8
35 fő
alkalmassági vizsga
(Alk) és kettőt kell
választani belügyi
rendészeti ismeretek
v. katonai
alapismeretek v.
magyar nyelv és
irodalom v.
matematika v.
történelem
Biztonság- és
védelempolitikai
240.000 Ft.
6
25 fő
kettőt kell választani
belügyi rendészeti
ismeretek v. katonai
alapismeretek v.
magyar nyelv és
irodalom v.
matematika v.
történelem
LEVELEZŐ ALAPKÉPZÉSBEN,
OSZTATLAN KÉPZÉSBEN
MEGHIRDETETT SZAKOK
Meghirdetett
képzés
Önköltség /
félév
Képzési
idő/félév
Felvehető
létszám
Védelmi igazgatási
(Ózd)
180.000 Ft
6
40 fő
Érettségi
vizsgakövetelmények
kettőt kell választani:
belügyi rendészeti
ismeretek v. katonai
alapismeretek v.
magyar nyelv és
irodalom v. matematika
v. történelem
Specializálódás
a képzés során
A jelentkezés és a felvétel szakra történik, a hallgatókat a 6. félév
végén, a Magyar Honvédség igényeinek függvényében helyezzük
specializációra
• Katonai vezetői alapképzési szak
A potenciálisan választható specializációk: felderítő, harckocsizó,
légvédelmi rakéta, lövész, műszaki, tüzér, vegyivédelmi.
• Katonai logisztika alapképzési szak
A potenciálisan választható specializációk: haditechnikai, hadtáp,
katonai közlekedési.
• Katonai üzemeltetés alapképzési szak
A potenciálisan választható specializációk: híradó, katonai
informatika, katonai repülőműszaki, rádióelektronika felderítő és
elektronika hadviselés, repülésirányító.
Nyelvi követelmény
a katonai szakokon
Angol nyelvből B2 (korábban középfokú „C”
típusú) államilag elismert nyelvvizsga
bizonyítvány megléte
Beküldési határidő: 2014. február 15.
Pótlás: 2014. július 10.
Pályaalkalmassági
vizsgálat
Az egészségügyi, fizikai és pszichikai
alkalmasság vizsgálat helye:
Magyar Honvédség Honvédkórház
Repülőorvosi- Alkalmasságvizsgáló és Kutató
Intézet (Kecskemét)
Katonai Alkalmasságvizsgáló Osztály
Orientációs beszélgetés (helye még nem
meghatározott)
Ideje: behívás alapján
2014 április, május hónapokban
Pályaalkalmassági
vizsgálat
A vizsgálatokra éhgyomorral, érvényes háziorvosi igazolással
kell érkezni!
Amit vinnie kell:
• a társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ-számát) igazoló
hatósági bizonyítványt;
• 6 hónapnál nem régebbi mellkasröntgent;
• a háziorvos, vagy a házi gyermekorvos igazolását a
jelentkező által ismert krónikus betegségéről, vagy annak
hiányáról;
• nő jelentkező esetében 3 hónapnál nem régebbi
nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat, 1 éven belüli cytológiai
vizsgálat eredményét.
Pályaalkalmassági
vizsgálat
Fizikai állapotfelmérés:
A fizikai alkalmassági vizsgálat előtt belgyógyász és sebész
szakorvos dönti el, hogy a páciens terhelhető-e.
A fizikai alkalmasság vizsgálatára alkalmas mozgásformák:
• - 3200 m síkfutás
• - fekvőtámasz
• - húzódzkodás
• - felülés gyakorlatcsoport
A fizikai követelményrendszerről bővebben a honlapon:
hhk.uni-nke.hu/oktatas/felvetelizoknek/katonai alapkepzes
Pályaalkalmassági
vizsgálat
Fizikai állapotfelmérés:
• A 3200 m síkfutás maximális elérhető pontszáma 160
pont, az erő-állóképesség felmérő gyakorlatokért
maximum 100-100 pont adható. A három mozgásforma
felmérésével megszerezhető legmagasabb pontszám
360 pont, a fizikai alkalmasság minimum
követelménye 240 pont.
• „Alkalmas” az a jelentkező, aki a mellső
fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás vagy húzódzkodás
illetve a hanyattfekvésből felülés mozgásformáknál
legalább 40-40 pontot, a 3200 m-es síkfutásból
legalább 80 pontot elér és az összesített pontszám
tekintetében minimálisan 240 pontot teljesít.
Pályaalkalmassági
vizsgálat
Javaslatok:
• A felmérést megelőző napon ne végezzen
kimerítő fizikai terhelést;
• Legalább 6-8 órát aludjon;
• Felmérés előtt 24 órában bőséges folyadék;
• 2 órával előtte ne étkezzen, ne dohányozzon;
• 2-3 órával a felmérés előtt könnyű szénhidrát
fogyasztása;
• 48 órával előtte kerülje a mákos ételek
fogyasztását!!!
Pályaalkalmassági
vizsgálat
Egészségügyi vizsgálat
• Belgyógyászat;
• Sebészet;
• Neuro – psychológia; (Reflexek, tér,- időbeli
orientáció, beszéd, mozgáskoordináció vizsgálata)
• Szemészet;
• Fül-orr-gége;
• Fogászat.
Katonai felsőoktatás
sajátosságai
Honvéd tisztjelöltként kettős jogállású hallgatók
- hallgatói jogviszony;
- munkáltatói jogkört gyakorló MH
ösztöndíjszerződés kötés után honvéd tisztjelölti
szolgálati jogviszony
Katonai felsőoktatás
sajátosságai
A honvéd tisztjelölt az ösztöndíjszerződés
megkötésével vállalja, hogy honvédtiszti
tanulmányait legjobb képességei szerint
folytatja, továbbá a honvéd tisztjelölt a
hivatásos állományba vételét követően,
legalább a honvédtiszti alapképzés
kétszeresének megfelelő időtartamban köteles
a Magyar Honvédségnél szolgálatot teljesíteni.
Katonai felsőoktatás
sajátosságai
A Magyar Honvédség az ösztöndíjszerződés
megkötésével arra vállal kötelezettséget, hogy
a honvéd tisztjelölt honvédtiszti tanulmányait
támogatja, továbbá a tanulmányait
eredményesen befejező honvéd tisztjelölt a
Magyar Honvédség hivatásos tiszti
állományába kerül felvételre, és őt a Magyar
Honvédség megfelelő szolgálati beosztásban
foglalkoztatja.
JUTTATÁSOK
•
•
•
•
•
•
•
A honvéd tisztjelölt a vonatkozó jogszabály szerinti
ellátásban
ruházat,
élelmezés,
elhelyezés,
orvosi ellátás stb.),
rendszeres havi alapilletményben,
a tanulmányi átlageredménytől függő tanulmányi- és
egyéb pótlékban,
a tanulmányokhoz szükséges tankönyv-, tanszertámogatásban részesül.
FELVÉTELI PONTHATÁR
•
•
•
•
A felvételi ponthatár kialakulásának alapját
képzik:
felvételi összpontszámok,
a jelentkezők által megjelölt jelentkezések,
jelentkezési sorrendek,
Az intézményre vonatkozó kapacitás
A felvehető létszám.
Jogszabályi minimum
ponthatár
Az adott jelentkezési helyen alkalmazott
pontszámítási rendszerben
az emelt szintű érettségiért
járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen
adható
többletpontok nélkül számított pontszám
260 pont
Felvételi
összpontszám
400+100 pontos rendszer
• tanulmányi pontok max. 200 pont
(középiskolai eredmények max 100 pont)
• érettségi pontok max. 200 pont (a két
érettségi tárgy százalékos eredményéből
adódó 100 + 100 pont)
• többletpontok max. 100 pont
Felvételi ponthatárok
megállapítása
Valamennyi képzés esetében
várhatóan:
2014. július 24.
Felvétel után
• Bevonulás, beiratkozás: augusztus végén
• Ösztöndíjszerződés megkötése után
Szentendrén már a tanulmányok részeként 3
hónapos katonai alapkiképzés
• December elején Hungária krt-i objektum

similar documents