Levevilkår, levekår og social mobilitet i Danmark

Report
Ulighed
Side 99-103 i
Brøndum & Hansen (2010): Luk
samfundet op! Forlaget Columbus.
København
Dagsorden: Er ulighed en god ting?
• Vi ser på, hvad de forskellige politiske partier
mener om ulighed
• Gruppearbejde om forskellige partiers syn på
ulighed
• Værdilinje
• Opsamling på forløb
Politik og ulighed
Gruppearbejde. I sidder i grupper og ser politikerne på hjemmesiden
Luk samfundet op! Og besvarer efterfølgende på disse spørgsmål:
• a. Hvordan ser hhv. Enhedslisten, Ny Alliance, Venstre og Dansk
Folkeparti på ulighed?
• b. Hvorfor er der ulighed ifølge disse 4 partier? Kan I genfinde deres
forklaringer i dagens lektie?
• c. Hvordan forestiller hhv. SF, Ny Alliance, Venstre og Dansk
Folkeparti, at man kan løse problemerne?
• Opsamling på svarene (10 minutter)
Værdilinje om ulighed
• Min påstand: Ulighed kan ikke undgås, da folk er
forskellige.
• I har nu 5 minutter, hvor I skal tænke over jeres egen
holdning til problemet og markerer den med et kryds
på værdilinjen, hvor enig i er med mig.
• I skal herefter stille sig op på en lang række, hvor den
enkeltes placering afspejler i hvilken udstrækning, at I
er enig eller uenig med mig. Rækken deles på midten
og den ene halvdel forskydes så alle får en partner. I
par diskuterer deltagerne, hvorfor de har den holdning.
Afslutning på forløb
• Hvad er det gode liv?
• Er der mennesker i Danmark, der er afskåret
fra det gode liv? Og i så fald, er det noget, vi
som samfund bør afhjælpe?

similar documents