Slide 1 - Københavns Madhus

Report
Smagspanelet: Ældre smager for ældre
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Baggrund
I forbindelse med udmøntning af en ældrepulje i budget
2008, besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget, at der
skulle etableres et Smagspanel bestående af ældre, der
smager for ældre.
Smagspanelets opgave
At give en løbende vurdering af maden og komme med gode
ideer til kvalitetsudvikling af maden.
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Formål med Smagspanelet
> At vise vej og inspirere til gode måltider på plejehjem
> At invitere til dialog om mad og måltider mellem plejehjem
og ældreorganisationer samt repræsentanter fra bruger og
pårørende
> At give ideer til hvordan måltiderne kan kvalitetsudvikles
> At supplere brugerundersøgelser og andre
kvalitetsbedømmelser af mad og måltider til ældre
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Smagspanelets sammensætning
Karen Dahlerup
Grethe Mørk
Ruth Hanson
Bodil Jensen
Vivian Adelvard
Annette Hellmann
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Repræsentant for
Beboer, Fælledgården
Valby lokaludvalg
Ældre sagen
Ældremobiliseringen
Pårørende, Bomiparken
De Københavnske
Ældreråd
Status: Besøg fra juni 2008-oktober
2013
> På nuværende tidspunkt har Smagspanelet foretaget
53 besøg fordelt på hhv.:




33 plejehjem med eget produktionskøkken
16 plejehjem med modtagerkøkken
2 kommunale centralkøkkener
2 private leverandører
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Eksempler på initiativer
efterfølgende
 Etableret eget Smagspanel på plejehjemmet
 Oprettet funktion som kostansvarlige på hhv. afdelinger og
køkken
 Vejledning af personale i modtagerkøkken
 Varme tallerkener
 Ændret bordopstilling
 Grønne planter på bordene
 M.m.
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

similar documents