Nasıl Başardım, Aslıhan Tolun - Araştırma

Report
TÜBİTAK ARAŞTIRMA DESTEĞİ
NASIL BAŞARDIM
Dr. Aslı Tolun
BİLİM AKADEMİSİ ÜYESİ
Boğaziçi Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
BAŞVURU SERÜVENİM
ARDEP’e göre, toplam 18 başvurum:
 8 kabul, 1991 yılında.
 6 red
 3 ARDEP’ten dönmüş
 1 geri çekilmiş
İLK:
 1983!
22 Haziran 2012
ARDEP BÜ
2
Proje yapmaya neden gerek duydunuz?

Araştırma geleneğinden geliyorum
Akademik işin bir parçası
Lisansüstü öğrencilerinin eğitimi için.

Genetik araştırmalar çok pahalıdır.


22 Haziran 2012
ARDEP BÜ
3
TÜBİTAK'a sunma konusunda
tereddüt yaşadınız mı?

Hayır.

İlk 1983.
22 Haziran 2012
ARDEP BÜ
4
Ön Hazırlık aşaması hakkında bilgi
veriniz

Son güne bırakmamaya özen gösteririm

Projenin sıfırdan başlaması değil de,
ilk aşamasının gerçekleştirilmiş olmasının
çok yararlı olacağına inanırım.
22 Haziran 2012
ARDEP BÜ
5
Hazırlık aşamasında ne gibi sorunlar
yaşadınız?

Etik kurul izni!

Proforma alma

Yardımcı araştırıcının geciktirmesi.
22 Haziran 2012
ARDEP BÜ
6
Proje önerisinin hazırlanma süresi ne
kadardı?

Isa - benim alanım hep aynı.

Az zamanda: toplam 15-25 saat kadar.
22 Haziran 2012
ARDEP BÜ
7
Size göre proje önerinizin başarılı
olması hangi faktörlere bağlıdır?




Özenli hazırlanmış olması
Anlaşılır olması
Gerçekçi olması
Panel üyeleri:



Uzmanlık alanı, örneğin moleküler genetikçi vs
tıbbi/klinik genetikçi ve hekim
Dürüstlük
Özenli çalışma.
22 Haziran 2012
ARDEP BÜ
8
Proje önerisi hazırlayacak olanlara
tavsiyeleriniz nelerdir?






Son ana bırakmamak
Projenin bilime katkı yapması (teknoloji?)
Araştırmanın temeli atılmış olsa
Anlaşılır olsa – herkez sizin konunuzda
uzman değil
Gerçekçi olsa
Amaç, kapsam, B planı…
22 Haziran 2012
ARDEP BÜ
9
Neden kabul ya da red?

TBAG vs SBAG

Hakemler – alanları, konuları, yeterlilikleri.
22 Haziran 2012
ARDEP BÜ
10
TÜBİTAK’a ÖNERİLERİM

Panel üyesi seçimi:




uzmanlık alanı
(kendi) araştırmacı olsun
sorumluluk sahibi
Panel üyelerinin yetkileri sınırsız olmasın:
örnek: etik kurul üyeleri, danışman
22 Haziran 2012
ARDEP BÜ
11

Kuruma araştırmacı danışman şart





Malzeme istemi: 2 yıl önceden kestirmek zor
Öğrencilere: kurslara katılmayı teşvik!
Asla: “bütçeyi bir yerlerden azaltın”
Tamamlayıcı (matching) destek alınabilir
“İsterseniz talebinizi gruba bir yazın”
22 Haziran 2012
ARDEP BÜ
12

Hoşgörü gösterilecekler:
Yeni başlayan gençler
Araştırıcı kimliğiyle öne çıkanlar

Güvenimizi sağlama..
22 Haziran 2012
ARDEP BÜ
13
TEŞEKKÜRLER
En çok da öğrencilerime...
22 Haziran 2012
ARDEP BÜ
14

similar documents