MA*INSKI FAKULTET U ZENICI

Report
DIGITALNI INSTRUMENTI ZA ELEKTRIČNA
MJERENJA
Vahid Mujić T-348/13
1



Osnovna podjela mjernih instrumenata u
elektrotehnici:
∙ analogne
∙ digitalne
2








Kod digitalnih mjernih instrumenata očitavanje mjerene veličine je mnogo
lakše i tačnije nego kod analognih intrumenata.
Vrijednost se direktno očita na LCD pokazniku, dakle nema dvojbe oko
izbora ljestvice,
određivanja konstante instrumenta i množenja sa njom i nema subjektivnih
grešaka pri očitavanju broja podioka kao sto je slučaj kod analognih mjernih
instrumenata.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE:
-Digitalni (cifarski ) prikaz
-Prikazivanje iz konačnog skupa vrijednosti (diskretne vrijednosti)
-Prikazivanje vremenski diskretno
-Minimalna greška jednaka polovini minimalne promjene najniže cifre
3
4
5
Simbol
Funkcija
Opis
DC napon
Mjerno područje za mjerenje
istosmjernih napona
AC napon
Mjerno područje za mjerenje
izmjenicnih napona
mV
mili Volt
1/1000V
A
Amper
Jedinica za jačinu električne
struje
mA
mili Amper
1/1000A
Ω
Ohm
Jedinica za eektrični otpor
dioda
Mjerno područje za testiranje
dioda
provodljivost
Mjerno područje za akustički test
provodljivosti
6
7
8






Osciloskopom možemo mjeriti:
Fazni pomak
Periode
Frekvenciju
Napon
Amplitudu......
9
10

Digitalni osciloskopi pružaju daleko veće
mogućnosti obrade signala od kojih valja
istaći spremanje, prijenos i mjerenje. Takvi
osciloskopi su ustvari računala posebne
namjene i uz njih dakako ide odgovarajuća
programska oprema (software). Treba reći da
je moguće i obično računalo (PC) uz neke
sklopovske i programske dodatke koristiti
kao osciloskop.
11
12

similar documents