BU*DAYIN ÜRET*M A*AMALARI - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Report
Kamu Hastaneleri Birlikleri Muhasebe
Uygulamaları Eğitimi
07-12 Nisan 2014 – AFYONKARAHİSAR
(İkbal Termal Hotel & Spa)
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
1
663 SAYILI KHK İLE KURULAN TKHK, KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİKLERİ 02.11.2012 TARİHİNDE FAALİYETLERİNE
BAŞLAMIŞTIR.
KAMU HASTANE BİRLİKLERİNİN KURULMASI İLE ORTAYA ÇIKAN 88
ADET SATIN ALMA BİRİMİNDE YAPILAN TÜM SATINALMA
İŞLEMLERİNDE YEKNESAKLIĞI SAĞLAMAK İÇİN
BU HİZMET İÇİ EĞİTİMİ YAPILMAKTADIR.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
2
• BU İŞLEMLERİ YAPARKEN ESAS ALACAĞIMIZ KANUN VE YASAL MEVZUATLAR
• 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
• TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
• İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
• 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU, 4735 SAYILIKAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU VE MAL ALIMI, HİZMET
ALIMI,YAPIM İŞLERİ TEBLİĞİ ESAS KAYNAKLARIMIZ.
YARDIMCI KAYNAKLAR OLARAK BİLMEMİZ GEREKENLER İSE;
• KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
• DAMGA VERGİSİ KANUNU
• KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
• VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU
• HARÇLAR KANUNU
• PERSONEL MEVZATI (657 SAYILI KANUN), DEVLET VE KAMU İLE İLGİLİ MEVZUATLAR
• 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
• MEDENİ HUKUK
• TİCARET HUHUK
• YAPTIĞIMIZ İŞİN ESAS KAYNAKLARINI OLUŞTURMAKTADIR.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
3
ÖN MALİ KONTROL; HARCAMA BİRİMİNDE HANGİ
İŞLEMLER YAPILIR VE STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL BİRİMİNDEN NE
ZAMAN GEÇER?
NE ZAMAN SONUÇLANIR..? HANGİ AŞAMADAN
SONRA İŞLEM KESİN OLARAK SONUÇLANIR?
BU İŞLEMLERİN HEPSİ BİR BÜTÜNDÜR, AYIRT
EDEMEZSİNİZ.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
4
ÖN MALİ KONTROL İHALENİN HANGİ AŞAMASINDA VE
NELERİ DİKKATE ALARAK YAPILMAKTADIR?
•
•
•
•
MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İHALE BEDELİ BİR MİLYON TL. (1.000.000,00 TL.)
İNŞAAT YAPIM ONARIM İŞLERİNDE İHALE BEDELİ İKİ MİLYON TL. (2.000.000,00 TL.)
KISMİ HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDE YÜZBİN TL. (100.000,00 TL.) ÜZERİ ÖDEMELER
ÖN MALİ KONTROLE TABİ OLUP İNCELEME SONUNDA UYGUN GÖRÜLMÜŞ İSE;
ONAYINDAN SONRA İLGİLİ İŞLEMİN DEVAM ETMESİ İÇİN ÜST YAZI İLE GELEN BİRİME ASIL DOSYA
İLE DÜZENLENEN ONAYLI BELGE VE EKLERİ İADE EDİLİR.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
5
LİMİT ÜZERİ YAPILAN BİR İHALE SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE
ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU (91 MADDE) TANZİM EDİLEREK
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI,
ÖN MALİ KONTROL BİRİMİNE GÖNDERİLİR.
DOSYA BİR ASIL VE BİR SURET OLARAK DÜZENLENİR.
SURET DOSYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR KAŞESİ İLE TEK TEK KAŞELENİR.
DİZİN PUSULASI TÜM BELGELER DİKKATE ALINARAK HAZIRLANIR.
ARKALI ÖNLÜ EVRAKLAR YA ARDIŞIK SAYISAL (1,2,3,….) OLARAK DİZİNDE YER ALIR
VEYA SAYISAL DEĞERİN (1A/1B,2A/2B….)
ŞEKLİNDE DİZİN PUSULASINA KAYIT EDİLİR HAZIRLAYAN VE YETKİLİ TARAFINDAN
İMZALANIR MÜHÜRLENİR.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
6
BU ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU (91 MADDE OLARAK HAZIRLANMIŞ )
İNCELEME SONUNDA KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞ İSE
ASIL DOSYA ÜST YAZI İLE GELEN BİRİME İADE EDİLİR.
UYGUN OLMAYAN EVRAKLAR ASIL VE SURET OLARAK İADE EDİLİR.
ÜST YAZIDA GEREĞİ BELİRTİLİR VE DÜZELTİLEREK TEKRAR GÖNDERİLMESİ
TALEP EDİLİR. (YANLIŞ YAPILAN İŞ, YAPILDIĞI İLK YERE GERİ DÖNER.)
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
7
BU AŞAMADA UYGUN OLAN İHALE DOSYASI SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN
SONRA KAMU İHALE KANUNUN 10. maddesinin a/b/c/d/e/g bentlerinde
istenen belgeler. (Onaylı olarak Başkanlığımıza gönderilir. )
(Aslı İdarece Görülmüştür. Kaşelenir.)
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
8
ÇERÇEVE SÖZLEŞME, İNŞAAT, MAL VE HİZMET ALIMINDA; KISMİ KABUL VE
ÖDEME GEREKTİREN HAKEDİŞLER İÇİN ÖDEME EMRİ BELGESİ DÜZENLENİR.
(ENAZ ÜÇ ADET)
HARCAMA YETKİLİSİ VE GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ TARAFINDAN
İMZALANIR, MÜHÜRLENİR.
BU BELGE EKİNDE TKHK ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ‘NİN
3.BÖLÜM 10. MADDESİ GEREĞİNCE İSTENİLEN BELGELER KONUSUNA GÖRE
HAZIRLANARAK DOSYA EKİNDE ÜST YAZI İLE GÖNDERİLİR.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
9
ÖN MALİ KONTROL SÜRECİNDE;
MİF VE EKİ BELGELERİN KONTROLÜ UYGUN GÖRÜLEREK ONAYLANIR İSE
BELGE ASIL DOSYA VE EKLERİ İLE EN AZ ( İKİ ADET BİR ASIL BİR SURET)
ONAYLI İMZALI (KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.)
ASIL DOSYA BELGELERİ İLE ÜST YAZISI SAYMANLIĞA GÖNDERİLMEK ÜZERE
GİDEN EVRAK BİRİMİNE TESLİM EDİLİR.
(FOTOKOPİ OLAN BELGELERİ YETKİLİ TARAFINDAN İMZALANMALI VE ASLI
İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR KAŞESİ İLE KAŞELENMİŞ OLMALIDIR.)
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
10
FİRMALARDAN ALINAN BELGELERDE UYULMASI GEREKEN
KURALLAR YETKİ BELGELERİ SÜRELERİ
• İHALE TARİHİNDE VE HAKEDİŞ ÖDEME TARİHİNDE GEÇERLİ
OLMALIDIR.
• BELGELER NOTER ONAYLI İSE ONAY TARİHİ VE GEÇERLİLİK
YETKİ SÜRELERİ BEYAN VE İMZA TARİHİNDE YETKİLİ KİŞİ
OLMALIDIR.
• FOTOKOPİLER ASIL BELGE KADAR OKUNABİLİR VE ONAYLI
OLMALIDIR.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
11
• BİR İHALENİN İNŞAAT YAPIM ONARIM HARİÇ NORMAL ŞARTLAR ALTINDA
(90) DOKSAN GÜN İLE 200-250 GÜN ARASINDA BİR SÜREYİ GEREKTİRDİĞİ
BİLİNİR VE HER AŞAMASINDA BU FARKLI KİŞİLER TARAFINDAN İŞİN
YAPILMASI SAĞLANDIĞI DÜŞÜNÜLÜR İSE;
• BİR İHALE DOSYASINI İNCELEYEN KİŞİNİN TÜM İŞLERİN HER BİRİNİ AYRI
AYRI VE TAM OLARAK BİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
(BİR ALTIN KOLYENİN ZİNCİRİ OLDUĞUNUZU DÜŞÜNÜN, BU ZİNCİRİN NE
KADAR SAĞLAM VE GÜVENİLİR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
(EN ZAYIF HALKASI KADAR.)
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
12
1.ÖDENEK VE HARCAMA KALEMİNDE KARŞILIĞI VARMI?
2.TALEP İSTEK YAZISI UYGUN MU?
3.TEKNİK ŞARTNAME KOMİSYONUNUN KURULMASI VE HAZIRLANMASI
4.İHALE ONAYININ YETKİLİDEN ALINMASI,
5.İLAN VE DAVET (SÜRELER 7,15,30,45 GÜN)
6.YAKLAŞIK MALİYETİN HESAPLANMASI (ONAYININ ALINMASI)
7.İDARİ ŞARTNAME HAZIRLANMASI
8.İHALE KOMİSYONU KURULMASI (ASIL/YEDEK) DOSYA TESLİM EDİLMESİ
(ZEYİLNAME) (EVET/HAYIR)
9.İHALE EVRAKLARININ KİŞİ VEYA FİRMAYA SATIŞI VEYA SİSTEME
YÜKLENMESİ (EKAP),(KİK)
10.İHALE GÜNÜNÜ BELİRLENMESİ/ ZEYİLNAME VARMI YOK MU?
11.İHALENİN YAPILMASI KOMİSYONUN KARARI / YASAKLI İTİRAZ VS.
12.KARARIN YETKİLİ TARAFINDAN ONAYLANMASI/İPTAL ETMESİ?
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
13
1.SÖZLEŞMELER YAPILDI İŞ YERİ TESLİM EDİLDİ, MAL SATIN ALINDI,İNŞAAT
YAPILDI, HİZMET SATIN ALINDI.
2.KİŞİ BUNUN BEDELİNİ TALEP ETME AŞAMASINA GELDİ.(DİLEKÇE VERDİ).
3.BU SÜREÇ İÇİNDE ÖDEME YAPMADAN FİRMA VEYA GERÇEK KİŞİ HAKKINDA
BAZI BELGELER GEREKLİDİR.
4.İHALE TÜM SÜREÇLERİ YASAL OLARAK UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
5. BAZI SORGULAMALAR VE BELGELER TALEP EDİLEREK TEMİNİ SAĞLANMALIDIR.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
14
• KİŞİ VEYA FİRMANIN KONUYA İLİŞKİN ÖDEME TALEP
DİLEKÇESİ MEVCUT İSE DİLEKÇENİN EVRAK KAYIT
TARİHİNİ DİKKATE ALARAK;
• VERGİ BORCUNUN BULUNMADIĞINA İLİŞKİN BELGE,
• ÖDEME TARİHİ İTİBARİYLE SGK PRİM BORCUNUN
BULUNMADIĞINA İLİŞKİN BELGE,
• ADLİ SİCİL BELGESİ,
• ARANAN VEYA YASAKLI OLMADIĞINA İLİŞKİN, BELGE
EVET /HAYIR CEVABINA GÖRE İŞLEM YAPILIR.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
15
BİR İHALE DOSYASI İÇİN KİŞİNİN
MEDENİ KANUNU’NU
TİCARET KANUNU’NU
İHALE KANUNU
VERGİ KANUNLARINI
TEBLİGAT KANUN’NU
DEVLET MEMURLARI KANUNU’NU
HARCIRAH KANUNU’NU
MUHASEBE MEVZUATI’NI
BİLGİSAYAR KULLANIMINI
EBYS KULLANIMI
ASGARİ OPTİMUM DERECEDE BİLMESİ GEREKİR. ÇÜNKÜ BU KONU
BAŞLIKLARININ HER BİRİSİ AYRI AYRI UZMANLIK VE İHTİSAS ALANIDIR.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
16
• GERÇEK KİŞİNİN VEYA FİRMANIN TALEBİNDEN (30 GÜN)
YASAL SÜRE İÇİNDE ÖDEME YAPILMAZ VEYA GEREKÇELİ OLUMSUZ
CEVAP GERÇEK VE TÜZEL KİŞİYE VERİLMELİDİR.
• GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ ALACAĞI İÇİN FAİZ TALEP EDEREK
KURUMUMUZDAN ZARARININ KARŞILANMASINI İSTEYEBİLİR.
• YASAL OLMAYAN İŞLEMLER SONUCU, GECİKME CEZASI MÜSEBİBİNE
KİŞİ BORCU OLARAK RÜCU EDER.
• BU TUTAR BORÇ OLARAK MAAŞINDAN TAHSİL EDİLİR.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
17
Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali ve İç Kontrol Birimi tarafından yapılan
kontroller ‘de
SGDB de bu işlemler idarenin bütçesi,
Bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı,
Ayrıntılı harcama veya finansman programları,
Merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk
yönlerinden kontrol edilir.
Zorunlu Ön Mali Kontrole Tabi İşlemlerden bazıları
Kanun tasarılarının malî yükünün hesaplanması
Ödenek gönderme belgeleri
Ödenek aktarma işlemleri
Kadro dağılım cetvelleri
Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri
Yurtdışı kira katkısı
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
18
Birimlerdeki her faaliyet veya mali karar ve işlemin
Onaylanması,
Uygulanması,
Kaydedilmesi
Kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.
Personel sayısı yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin
tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri, risklerin
farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
19
Hata usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri
Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi
yapmalıdır.
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir
muamele yapılmamalıdır.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
20
Evrakların kontrolü değildir. Ön Mali Kontrol sadece
belirli evrakların, belirli kişilerin veya olayların kontrol
edilmesi demek değildir.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
21
Ön mali kontrol nedir?
İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin;
İdarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, Harcama programı,
finansman programı,
Merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu
Kaynakların etkili, ekonomik verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan
kontrolleri ifade eder.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
22
Kapsam ve Nitelik
Ön Mali Kontrol Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında
yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar.
Mali hizmetler birimi tarafından yapılacak ön mali kontrol, usul ve esaslarda
belirtilen kontroller ile idarece yapılacak düzenlemeler çerçevesinde bu
birim tarafından yapılması öngörülen kontrollerden meydana gelir.
Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi danışma ve
önleyici niteliği haiz olup, mali karar ve işlemlerin harcama yetkilisi
tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir.
Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmiş olması
harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
23
Süreç
Mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin
gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.
Sorumluluk
Kamu idarelerinde ön mali kontrol görevi, yönetimin sorumluluğu çerçevesinde
yürütülür.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
24
Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları
MADDE 11 -Harcama birimlerinin, ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın,
harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve
hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasını, yapım işleri için iki milyon Türk Lirasını
aşanlar kesinlikle kontrole tabidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir.
Bu sınırların dışında kalan mali karar ve işlemlerin kontrolünde bu yönergenin 29
uncu madde hükümleri esas alınır.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
25
Kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve
belgeleri içerecek şekilde oluşturulan iki nüsha onaylı ve dizi pusulası ekinde
işlem dosyası, (bir asıl dosya ile onaylı suretlerini ihtiva eden bir suret dosya
halinde düzenlenerek ön mali kontrole tabi tutulmak üzere ve suret dosyadaki
belgeler harcama birim mührü veya birim kaşesi ile tasdik edildikten sonra,
düzenleyen tarafından imzalanacak ve her sayfaya bir sıra numarası
verilecektir. İlanın aslı harcama biriminde muhafaza edilecek, ilan metninin
yayımlanma tarihi ve sayısını da gösteren onaylı bir örneği ise asıl ve suret
dosyalara konulacaktır.) Harcama Yetkilisi Tarafından Sözleşme İmzalanmadan
ve idare Taahhüt Altına Girmeden önce Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına
Gönderilir.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
26
Ön Mali Kontrol: İç kontrolün bir unsuru olup, mali işlemlere yönelik kontrol
faaliyetlerinin tamamını kapsar.
Yeni ön mali kontrol sistemi ile; harcama birimlerinin kaynakları etkili ekonomik
ve verimli kullanılması yönünde harcama birimlerine önleyici niteliği haiz
danışmanlık yapma görevi getirilmiştir.
Danışmanlık görevi bir yerindelik denetimi değildir.
Kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanımı harcama birimlerinin
sorumluluğundadır.
Temel sorunlardan birisi de yöneticilerden bir kısmı kaynakların etkili ekonomik
verimli kullanılması sorumluluğunu alma direncini göstermeleridir.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
27
Harcama; personele ücret ödenmesi (maaş, sosyal haklar,
yolluk vb.),mal, hizmet satın alınması gibi taahhüde
girişilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.
Kurumlarda harcama süreci harcama yetkililerinin;
• Hizmet gerekçesi
• İşin konusu
• Tutarı
• Süresi
uyumlu olmalıdır.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
28
Kullanılabilir ödeneği,
Gerçekleştirme usulü,
Gerçekleştirmeye görevli olanlara ilişkin bilgileri içeren
harcama talimatı vermesiyle başlar.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
29
ÇALIŞMA KONUSUYLA İLGİLİ TEMEL SORUNLAR KARŞILAŞILAN
GÜÇLÜKLER ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (I)
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
30
• Birimlerde gider yapıldıktan sonra onay,
• Harcama talimatının alınması ve belgelerin sonradan tamamlanması
• Giderin ödenmesinde gider çeşidine ve alım şekline göre İhale
onay belgesi, onay belgesi, harcama talimatından birisinin
düzenlenmesine uyulmaması
• İhale onay belgesi , onay belgesi, harcama talimatı ekinde yer
alan yaklaşık maliyet hesap cetvelinin dayanaklarının cetvel
ekinde yer almaması(proforma fatura vb.)
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
31
• Yaklaşık maliyetin tespitinin, ihale sürecinin en
önemli adımı olduğunun, bir kısım harcama
birimlerince göz ardı edilmesi,
• Yaklaşık maliyetin ihale mevzuatında birden fazla
yöntemle tespit edilmesine ilişkin düzenleme
olmasına rağmen,
• Harcama birimlerinin yaklaşık maliyeti hep aynı
yöntemle tespit etmesi ve bunun da her zaman
ekonomik neticeyle sonuçlanmaması.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
32
ÇALIŞMA KONUSUYLA İLGİLİ TEMEL SORUNLAR
KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (II)
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
33
• Harcama birimlerinin aynı nitelikteki ihtiyaç
tespitinin doğru şekilde yapılarak, ihalelerinin
destek hizmetini sağlayan harcama birimince
yapılması ve bunun da belli bir takvime
bağlanması ,
• (Kırtasiye alımı ihalesinin ilgili yılın Mayıs ayında
yapılması gibi.)
Mal, hizmet ve yapım ihalelerinin aralarında kabul edilebilir doğal bir
bağlantı olmadığı halde birlikte ihale edilmesi.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
34
ÇALIŞMA KONUSUYLA İLGİLİ TEMEL SORUNLAR KARŞILAŞILAN
GÜÇLÜKLER ÇÖZÜM ÖNERİLERİ(III)
Ödemeye esas kanıtlayıcı belgelerin kaybolması halinde suretlerin onaylarının
belgeyi düzenleyen ilgili kamu idarelerince mevzuatta belirtildiği şekilde
Yapılmaması.(Telefon faturalarının Türk Telekom’un ilgili birim yetkilisince
onaylanmaması)
Avans/Kredi işlemlerinde harcama yetkilisi mutemetlerinin gideri şahsi kredi
kartı ile gerçekleştirmeleri (İş avansları)
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
35
ÇALIŞMA KONUSUYLA İLGİLİ TEMEL
SORUNLAR/KARŞILAŞILAN
GÜÇLÜKLER/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ(IV)
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
36
İç kontrolün bir unsuru olan ön mali kontrolün sadece
yazılı prosedürler ile başladığı düşüncesinin hakim
olduğu görülmektedir.
Oysa etkili bir ön mali kontrol, çalışanların
sorumluluklarını ve yetkilerini anladıkları ve etik
davranmayı içselleştirdikleri durumlardır.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
37
ÇALIŞMA KONUSUYLA İLGİLİ TEMEL SORUNLAR KARŞILAŞILAN
GÜÇLÜKLER ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (V)
Çalışanların ve paydaşların sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir
biçimde endişelerini dile getirmelerine imkan tanıyacak bir
mekanizmanın Oluşturulmaması, İdarelerin hedeflerine
ulaşmasını engelleyen sistematik ve bireysel hataların en aza
indirilmesi, birimler ve insanlar arası etkili iletişim, bilgi
teknolojilerinin kullanılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması
görev sorumluluğu anlayışına yardımcı olacak faktörlerdir.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
38
ÇALIŞMA KONUSUYLA İLGİLİ TEMEL SORUNLAR KARŞILAŞILAN
GÜÇLÜKLER ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (VI)
Geniş anlamda mali kontrol; iç kontrol anlamına gelmektedir. Dar anlamda
ön mali kontrol ;
• Ödenekler,
• Taahhütler,
• İhale süreçleri,
• Sözleşmeler(ikincil taahhütler) ve bunlara ilişkin ödeme ve uygun
olmayan şekilde ödenmiş tutarların geri alınmasıyla ilgili mali kararların
yürütülmesinden önce yapılan kontrol faaliyetlerini ifade eder.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
39
ÇALIŞMA KONUSUYLA İLGİLİ TEMEL SORUNLAR KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER,
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (VII)
Kurumlarda mali kontrol dar anlamda
algılanmakta ve konunun önemi ilgililerince
yeterince anlaşılamamakta ,
Sonuç olarak da genellikle SGDB’lerin görevinin
evrak kontrolünden ibaret olduğu
düşünülmektedir.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
40
ÇALIŞMA KONUSUYLA İLGİLİ TEMEL SORUNLAR KARŞILAŞILAN
GÜÇLÜKLER, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (VIII)
Çalışanlar ve paydaşlar, harcama sürecinde yapılan
kontrollerin bürokrasi yarattığı ve çalışanları oyalayarak
zaman kaybına neden olduğunu düşünmektedir.
SGDB’ler bu süreçte geçilmesi gereken bir engel gibi
düşünülmemeli, SGDB’lerce yapılan iş ve işlemlerin yasal
mevzuat paralelinde yürütülmesinin tüm kurum yararına
olduğu düşüncesi kurum çalışanlarına üst yöneticilerce
yerleştirilmelidir.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
41
ÇALIŞMA KONUSUYLA İLGİLİ TEMEL SORUNLAR KARŞILAŞILAN
GÜÇLÜKLER, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (IX)
Problem çözme, mevzuat takip ve yorumlama
yeteneğinin artırılması içerikli eğitim faaliyetlerinin, en az
yılda iki defa düzenlenmesi, mali süreçte yer
alan aktörleri, yapılan işlemlerin bürokrasi yarattığı
düşüncesinden
uzaklaştıracak
ve
karşılaşılan
problemlerin hemen çözülmesi zaman kaybına engel
olacaktır.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
42
ÇALIŞMA KONUSUYLA İLGİLİ TEMEL SORUNLAR KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ (X)
Harcama ve ön mali kontrol sürecinde ortaya çıkacak
problemlerin çözümünün olmazsa olmazı problemin farkına
varabilmektir. Bu süreçte özellikle harcama
yetkililerinin; ekip çalışması, liderlik, personel yönetimi ve
organizasyonu, etkili iletişim konusunda eğitim almaları
sağlanmalıdır. Bunun sonucunda kurumda yürütülen iş ve
işlemler, personele eşit şekilde dağıtılacak ve kişisel gayretle
yürütülen çalışmaların yerini kolektif çalışma şekli alacaktır.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
43
ÇALIŞMA KONUSUYLA İLGİLİ TEMEL SORUNLAR KARŞILAŞILAN
GÜÇLÜKLER ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (XI)
Kurumlarda ön mali kontrol kavramı ile iş ve işlemlerin ilk
kontrol basamağının SGDB’ler olduğu algısı nedeniyle
‘Nasıl olsa SGDB’larının kontrolü sonucu hata tespit edilir’
şeklinde bir düşünce hakimdir.
Bu da 5018 sayılı KMYKK ile sağlanmak istenen
sorumluluğun yaygınlaştırılması düşüncesiyle tamamen
çelişmekte ve SGDB’larin asli görevlerini yerine getirmesine
engel olmaktadır.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
44
ÇALIŞMA KONUSUYLA İLGİLİ TEMEL SORUNLAR KARŞILAŞILAN
GÜÇLÜKLER ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (XII)
SGDB’lerin misyonlarının ötesinde görev yükü
taşımaları, yönetici ve uygulamacıların değişime
karşı pasif direniş göstermeleri, önemli sorunlar
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
45
ÇALIŞMA KONUSUYLA İLGİLİ TEMEL SORUNLAR KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (XIII)
5018 sayılı KMYKK ile getirilen iç kontrol, iç denetim, ön mali
kontrol gibi kavramlar birbiri ile karıştırılmaktadır. Bu yönde
bilgilendirilme ve kültürel bir dönüşüme ihtiyaç vardır.
Harcama süreci ve ön mali kontrolün sağlıklı işleyebilmesi ve
kurumsal hafızanın oluşturulabilmesi için; iyi tasarlanmış,
anlaşılır, kullanımı kolay bir yönetim bilgi sistemi ve sistemin
oluşturulması
zorunluluğu
getiren
yasal
mevzuata,
e‐bütçe/say2000i ve taşınır‐net programları entegre edilerek
ortak veri paylaşımının sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
46
ÇALIŞMA KONUSUYLA İLGİLİ TEMEL SORUNLAR, KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (XIV)
SGDB birimlerinin sadece yeni görev tanımları ile değil ,mali sistemde sahip
olunan sorumluluk ve görev tanımlarına eş haklar ile de donatılması
gerekmektedir.
Mevzuat düzenleyicilerin, mevzuatı uygulayanların homojen yapıda olmadığı
gerçeğini iyi süzememesi nedeniyle, 5018 sayılı KMYKK ile hedeflenen
noktaya tam olarak ulaşılamamıştır.
Birden çok alanın ikincil mevzuatla düzenlenmesi, mevzuat karmaşasına yol
açmış, uygulayıcıların mevzuatı takip etmesini güçleştirmiştir.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
47
MEVZUAT UYGULAMA AÇISINDAN YETERLİ Mİ?
5018 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuatın temel sorunlar başlığı altında yer
alan eleştiriler dışında yeterli yasal alt yapı ihtiyacını karşıladığı
düşünülmektedir.
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
48
Aydın ATMACA
TEŞEKKÜRLER
Aydın ATMACA Birim Sorumlusu (Uzman)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0.312 705 17 78
49

similar documents