KLESZCZ MA*Y CZY DU*Y * NIC DOBREGO NIE WRÓ*Y

Report
WYKONAŁA:
Martyna Ciesielska
klasa IIIa gim.
Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół
im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15
09-120 Nowe Miasto
KLESZCZE – pajęczaki z rzędu roztoczy. Są pasożytami zewnętrznymi
głównie kręgowców. Wyróżnia się kilkaset gatunków, z czego tylko kilka
można spotkać w Polsce. Najczęściej spotykany jest kleszcz pospolity
(kleszcz pastwiskowy).
Ich ciało podzielone jest na głowotułów i odwłok. Może być
całkowicie pokryte chitynowym oskórkiem - kleszcze twarde
lub pozbawione go - kleszcze miękkie. Posiadają cztery pary odnóży
i ryjkowaty aparat gębowy zaopatrzony w ząbki, przystosowany
do ssania krwi i płynów tkankowych, jak i do lepszego zakotwiczenia się
w ciele żywiciela.
Dorosłe samice osiągają długość 3-4mm, zaś
samce 2,5mm. Po wyssaniu krwi osobniki stają się
kilkakrotnie większe.
->Kleszcza można spotkać
pod postacią:
-larwy,
-limfy,
-imago(postać dorosła).
-> Każda postać musi napić
się krwi, aby móc rozwijać
się dalej.
-> Cykl rozwojowy trwa
około 2 lat.
-> park,
-> las,
-> łąka,
-> ogród.
Wzrost aktywności kleszczy
rozpoczyna się na
przełomie marca/kwietnia
i trwa aż do
października/listopada.
-> Kleszczy jest coraz więcej!
-> Spowodowane jest to
łagodnymi zimami wynikającymi
ze zmian klimatycznych.
-> Regionami największego
zagrożenia jest północnowschodnia Polska, okolice
Szczecina i Opola. Jednak cały
nasz kraj jest rejonem
endemicznym.
Kleszcze najczęściej można
znaleźć w miejscach mało
widocznych
i niedostępnych, np. pod
pachami, w pachwinach,
we włosach i za uszami.
Dzięki znieczulającym
właściwościom śliny kleszcza, jego
ukąszenie jest bezbolesne!
Podczas spaceru należy nosić odpowiednie ubranie, ściśle przylegające
i zakrywające jak największą powierzchnię ciała, długie nogawki, długie
rękawy, nakrycie głowy i pełne obuwie!
Należy omijać gęste trawy, zarośla i wysokie krzewy. Najlepiej iść
środkiem ścieżki!
Dla większej ochrony można stosować repelenty!
Należ jak najszybciej go usunąć!
Im szybciej tym lepiej! Nie zwlekaj!
Można zrobić to samodzielnie lub przy
pomocy osoby dorosłej czy też lekarza.
Należy użyć do tego pęsety. Złapać kleszcza
tuż przy skórze i delikatnym, ale pewnym
ruchem wyciągnąć insekta skręcając go
lekko w lewo (kleszcz najczęściej ‘wkręca się’
w prawą stronę). Po wyjęciu należy
zdezynfekować ranę wodą utlenioną lub
spirytusem. Przyrządy dostępne w aptekach
są niestety mało efektywne.
Nie należy kleszcza: wykręcać, zgniatać, przypalać,
smarować tłuszczami, benzyną, środkami dezynfekującymi
ani innymi substancjami. Czynności te mogą powodować
zwracanie treści pokarmowych przez kleszcze, co może
podnieść ryzyko infekcji przenoszonymi przez nie
drobnoustrojami.
Brelioza – choroba bakteryjna przenoszona przez kleszcze.
Leczona antybiotykami.
Objawy: rumień wędrujący, pieczenie, świąd, naciek limfocytarny,
objawy grypopodobne.
W późniejszym stadium: bóle stawowo-mięśniowe,
zapalenie mózgu i opon mózgowych, porażenie nerwów
czaszkowych
i
rdzeniowych,
zapalenie
mięśnia
sercowego,
niedowład,
zaburzenia
psychiczne,
zmęczenie, zapalenie stawów, zanikowe zapalenie skóry.
KLESZCZOWE ZAPALENIA MÓZGU (KZM) – to choroba wirusowa
przenoszona przez kleszcze.
Objawy: grypopodobne, bóle głowy, wymioty, nudności, zaburzenia
świadomości, oczopląs, światłowstręt, śpiączka.
W następstwie choroby dochodzi do: niedowładu, depresji, zaniku
mięśni. Leczy się jedynie objawy choroby.
Aby zapobiegać KZM należy gotować krowie i kozie mleko!
Szczepionkę zaleca się szczególnie: leśnikom, służbom mundurowym,
rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki, turystom, uczestnikom
obozów, kolonii.
Bardzo ważne jest, aby po każdym spacerze dokładnie je
obejrzeć. Zróbmy to nie tylko dla nich, ale przede wszystkim
dla samych siebie! Kleszcze preferują miejsca delikatne,
trudno dostępne, w pobliżu naczyń krwionośnych. Najczęściej
przyczepiają się na szyi, głowie, grzbiecie i w pachwinach.
Insekty wypatrują swoje ofiary
Kleszcze są ślepe lecz mają bardzo dobrze
rozwinięty zmysł powonienia!
Kleszcze są powolne
W ciągu swojego życia kleszcz przemieszcza się na
odległość zaledwie kilku metrów!
Pranie zabija insekty
Nawet wysoka temperatura nie zabija kleszczy.
Bardziej skuteczne są gorące promienie suszarki do
włosów!
Kleszcze to zewnętrzne pasożyty kręgowców.
Są aktywne od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
NIE
KLESZCZOWI
Przenoszą DAJ
choroby takie SIĘ
jak: kleszczowe
zapalenie mózgu czy bolerioza. !
Kleszczowe zapalenie mózgu to choroba wywołana przez wirusy.
Nie ma na nią leczenia przyczynowego, ale można jej zapobiegać
stosując szczepienia ochronne.
MNIEJ UKĄSZEŃ
Bolerioza to choroba wywołana przez bakterie. Leczy się ją antybiotykami
lecz nie ma przeciw niej szczepionki.
- MNIEJ CHORÓB !
Miejsce po usunięciu kleszcza należy zdezynfekować i obserwować.
W razie jakiś niepokojących zmian należy niezwłocznie udać się
do specjalisty!

similar documents