Hydrogen - RTGkom.dk

Report
Hydrogen er det samme som brint
Navnet stammer fra de græske ord hydro og
gennao.
det betyder ”laver vand”
Hydrogen har atom nummer 1, er i periode 1, og
er i hovedgruppe 1.
Hydrogen minder ikke om andre atomer i
hovedgruppe 1
Hovedgruppe 1 har nemt ved at afgive 1 elektron
og blive positiv.
Fremstilles ved en reaktion af vanddamp og naturgas
Formlen lyder: CH4+h2O -> CO + 3H2
Ellers kan det fremstilles via elektrolyse.
Der er en proton i hydrogen
Der er en elektron i hydrogen
Der er 0, 1 og 2 neutroner i de forskellige
isotoper
Der er tre isotoper til hydrogen.
Den første kaldes bare hydrogen, de to
andre kaldes Deuterium og Tritium.
Tritium (hydrogen-3) er radioaktiv og
har en halveringstid på 12,32 år. Den
udsender β-partikler.
Fysisk egenskab:
Tilstandsform ved 20c: gas
Smeltepunkt: -259c
Kogepunkt -253c
Høj eksplosivt.
Mest almen H har 1
atommasse
Flamme farve er
gul/orange
Lugt og farvefri.
70% af universet masse består
af H
90% af alle atomer er
hydrogen.
Det meste af hydrogen er i
stjernerne, her bliver det brugt
som brændstof via fusion.
En vigtig del af biologisk kemi
sammen med kulstof.
Ikke særlig store forekomster
på jorden, grundet det
forsvinder ud af vores
atmosfære.
Hydrogen bruges som energibærer,
men det er stadig under udvikling.
Bruges i brint bomben.
Bruges Som raket brændstof
sammen med O.
Brugtes engang til luftballoner, men
vidste sig at være en dårlig ide.

similar documents