Myšiak

Report
Nie je myšiak hôrny ale aj napríklad
myšiak lesný alebo myšiak obyčajný. Je
dravý mäsožravý vták z čeľade jastrabo
vité
Je najpočetnejším dravcom tak v Európe
ako aj u nás. Jeho početnosť však kolíše
podľa množstva potravy v roku.
Zavalitý dravec strednej veľkosti je dlhý
okolo 53 cm. Hmotnosť je 600-1100 g,
rozpätie krídel okolo 130 cm.
Sfarbenie je veľmi variabilné od
čiernohnedého až po bledosmotanové.
Spodná časť tela môže byť biela až
hnedá s rôznymi prechodmi
Typický hlas myšiaka lesného je ďaleko
počuteľný a znie ako mňaukavé "hji-je",
veľmi podobné hlasu sojky škriekavej.
http://www.prirodainfo.cz/zvuky.php?c
islo=82.00
Hniezdo si stavia väčšinou na okraji lesa na
listnatom alebo ihličnatom strome vo
výške 7-25 m. Inkubačný čas 33-35 dní.
Mláďatá vyletujú z hniezda vo veku 42-49
dní . Vyletené vtáky sa ešte 2 mesiace
zdržujú v blízkosti hniezda a sú kŕmené
rodičmi.
http://www.youtube.com/watch?v=1gbqS
B5m7Q0&feature=related

similar documents