Antun Mahnić

Report
Ana Žarak 8.b


Kobdilj, Slovenija, 14. rujna 1850. - Zagreb, 14.
prosinca 1920. (Slovenac (Mahnič) hrvatskog
podrijetla)
bio je biskup Krčke biskupije



stigavši u Krk, opredijelio se za hrvatske
narodne i vjerske interese, kao i za zajednički
nastup hrvatskog i slovenskog katoličkog
naroda
naročito se isticao zaštitom pisma glagoljice
bio je pokretač Hrvatskoga katoličkog pokreta


rođen je u Kobdilju, pokraj Štanjela,
u Habsburškoj Monarhiji (danas Slovenija)
završio je teološki studij u Beču i zaređen za
svećenika 1874., a doktorirao 1881.



potom predaje na teologiji
u tom razdoblju aktivno se uključuje u
slovenski društveni i politički život,
kritizirajući liberalizam i liberalni katolicizam
1889. =>započinje
izdavati katolički
časopis Rimski katolik



godine 1896. postaje krčki biskup
započinje s osnivanjem vjerskih društava i
aktivnostima vezanim uz katoličko izdavaštvo
->osnivanje tiskare Kurykta u Krku.
1901. godine izdan zajednički mjesečnik za
hrvatske i slovenske svećenike „Svećenička
zajednica”


1905. počinje izlaziti studentsko glasilo Luč.
vjerojatno je to bio odjek rezolucija Prvoga
hrvatskog katoličkog sastanka u Zagrebu,
1900., čiji je maran sudionik bio i biskup
Mahnić


Mahnićev najvažniji angažman je uvijek bilo
okupljanje i odgajanje mladeži. U tu svrhu je
želio dobiti u svoju biskupiju don
Boscove salezijance
1909. nastaje Hrvatski katolički đački
savez (HKĐS) - krovna organizacija mladeških
društava




u Zagrebu 1908 osniva Pijevo društvo
Hrvatski katolički pokret (HKP) - jedinstven
pokret različitih grupa katoličkih intelektualaca
Hrvatski katolički narodni savez (HKNS)
osnovan u Zagrebu 1910. (temeljno udruženje,
prema zamisli Antuna Mahnića)
1913. formira se u Hrvatski katolički
seniorat (HKS) (sjedište u Zagrebu upravljačko tijelo)


Mahnićev prvi životni cilj - širenje i obrana
katoličke vjere (i njezinih moralnih načela u
javnosti i društvu- koje je bilo prožeto
rastućim liberalizmom i sekularizacijom)
autor brojnih radova iz teološkog, filozofskog,
estetskog i politološkog područja



poslije 1. svjetskog rata Mahnić prognan iz
Krka od talijanskih vlasti u Frascati kod Rima
teško se razbolio te odlazi u Zagreb, gdje
umire
prvotno je sahranjen na Mirogoju,
potom su ostaci preneseni u
crkvu sv. Franje Ksaverskoga
u Zagrebu, a 2002.
u krčku katedralu.





Kobdilj, Slovenija, 14. rujna 1850. - Zagreb, 14.
prosinca 1920. (bio je biskup Krčke biskupije)
završio je teološki studij u Beču i zaređen za
svećenika 1874., a doktorirao 1881.
Mahnićev prvi životni cilj - širenje i obrana
katoličke vjere
poslije 1. svjetskog rata Mahnić prognan iz
Krka od talijanskih vlasti u Frascati kod Rima
teško se razbolio te odlazi u Zagreb, gdje
umire

similar documents