Uppställning multiplikation

Report
Uppställning division
Så här gör man
Innan du börjar
För att kunna ställa upp och räkna ut större tal
med multiplikation måste man vara riktigt duktig
på gångertabellerna 1-10. Om du känner dig
osäker, träna på dem här:
• www.mult.se
• www.bigbrainz.com
10, 100 och 1000
Du behöver också kunna multiplicera tal med varandra
som slutar med nollor. Vi kollar om du kan det:
3 x 30
3 x 300
30 x 30
Tänk så här:
3x3=9
3 x 30 = 9 & 0
3 x 30 = 90
Tänk så här:
3x3=9
Tänk så här:
3 x 300 = 9 & 00
30 x 30 = 9 & 00
3 x 300 = 900
30 x 30 = 900
3x3=9
Det här ska du kunna:
• Multiplikationsalgoritm utan minnessiffra
• Multiplikationsalgoritm med minnessiffra
• Multiplikationsalgoritm med flersiffriga
faktorer
• Multiplikationsalgoritm med decimaltal
Multiplikationsalgoritm utan
minnessiffra
123
3
Så här gör man:
123
x 3
369
• 3x3=
9
• 3 x 20 = 60
• 3 x 100 = 300
Multiplikationsalgoritm med
minnessiffra
314
x 4
Så här gör man:
1
314
x 4
1256
1
• 4x4=
6 + 10
• 4 x 10 =
40 + 10= 50
• 4 x 300 = 1200
Multiplikationsalgoritm flersiffriga
faktorer
425
x 24
Så här gör man:
1
1 2
425
x 24 2
17 0 0
+ 85 0
10200
1 1
•
•
•
•
•
•
4x5=
20
4 x 20 =
80
4 x 400 = 1600
20 x 5 =
100
20 x 20 = 400
20 x 400 = 8000
• Summa
10200
Multiplikationsalgoritm med
decimaltal
316
x 2,7
402,6
x 32,4
Så här gör man:
316
x 2,7 4 1 1
2212
+ 632
853,2
•
•
•
•
•
•
0,7 x 6 =
4,2
0,7 x 10 =
7
0,7 x 300 = 210
2x6=
12
2 x 10 =
20
2 x 300 = 600
• Summa
853,2

similar documents