HÖGMEDELTIDEN 1000 * 1300 Förändringar som gör att vi kan tala

Report
HÖGMEDELTIDEN 1000 – 1300
Förändringar som gör att vi kan tala
om en ny period:
- Treskiftet
- Hjulplogen
Som i sin tur leder till…
…Befolkningsökning
• Under högmedeltiden ökar befolkningen
markant.
• Jfr år 600 (2o miljoner i Europa) år 1300 c.a 70
miljoner…
• Detta är också en stor förändring som gör att
vi kan avgränsa högmedeltid från tidig
medeltid.
Även kyrkan hade en roll i detta…..
Kyrkans roll 1
• Kyrkan utbildar inte bara i religiösa frågor.
Munkarna fick till exempel också lära sig om
uppfinningarna inom jordbruket. Såväl som att
de lärde sig skrivkonst och om medicin.
• Munkarna spred dessa kunskaper. Kyrkan
hade förgreningar över hela den europeiska
kontinenten.
Kyrkans roll 2
• Kyrkan var en stor organisation med mycket
makt. Kungar var tvungna att lyda under
kyrkan. Kyrkan hade makten att bestämma
vem som hade rätt eller fel i konflikter mellan
olika kungar.
• Kunde även utse kungar.
• Påven mäktigast i Europa.
Handeln tar fart 1
• Effektiviseringen av jordbruket innebär att
bönderna kan specialisera sig.
• Bönderna kan producera ett överskott, det blir
mer mat än bara till familjen, detta kunde
bytas mot andra saker som till skomakarkit.
• All kraft behöver inte läggas på jordbruket och
odling av mat. Det blir tid över till att lära sig
nya saker. Till ex. tillverka skor.
Handeln tar fart 2
• Det sker en rad förändringar i och med att
handeln blomstrar.
• Städer uppstår och växer, där handeln sker
inom murarna.
• Adeln får konkurrens och i städerna har de
ingen makt.
• Livegna bönder kunde fly till städerna för att
börja ett nytt liv.

similar documents