Genomgång Omkrets och area

Report
Geometri
Geo = jord
Metri = mäta
Delmoment
• 2- och 3-dimnesionella geometriska figurer;
namn, hur de ser ut och sambanden mellan
dem.
• Konstruktion av geometriska figurer.
• Omkrets
• Area
• Enhetsomvandlingar (längd, volym, massa)
• Skala
Vi börjar med omkrets och area
Omkrets
Area
Du kan beräkna
omkretsen av
olika figurer.
Du kan beräkna
arean av
rektanglar,
kvadrater och
rätvinkliga
trianglar.
Du kan beräkna
arean av
rektanglar,
kvadrater och alla
typer av trianglar.
Du kan beräkna
arean av
rektanglar,
kvadrater, alla
typer av
trianglar och av
sammansatta
figurer.
Dessutom jobbar vi alltid med följande:
Du kan lösa enkla
problem på ett i
huvudsak
fungerande sätt.
Problemlösning
Kommunikation
(Du visar att du har
förstått problemet
och påbörjat en
lösning, men du når
inte ända fram.)
Du kan självständigt
göra en enkel
redovisning av dina
matematiska
lösningar.
Du kan lösa enkla
problem på ett relativt
väl fungerande sätt.
Du kan lösa enkla
problem på väl
fungerande sätt.
(Du har löst problemet
med en metod som
fungerar.)
(Du har löst
problemet med en
för uppgiften
lämplig matematisk
metod. Alla
uträkningar är
korrekta.)
Du kan självständigt
göra en tydlig och
utförlig redovisning av
dina matematiska
lösningar.
Du kan göra en
strukturerad
redovisning med
korrekt resonemang
och matematiskt
språk.
och med:
Beräkningar
Du väljer en i
huvudsak
fungerande
matematisk metod
och gör beräkningar
med
tillfredställande
resultat.
Du väljer en i
ändamålsenlig
matematisk metod
och gör beräkningar
med gott resultat.
Du väljer en i
ändamålsenlig och
effektiv matematisk
metod och gör
beräkningar med
mycket gott
resultat.
Prov på omkrets och area:
Slutet av
V. 49
Omkrets
Omkrets
• Hur långt det är runt en figur.
• Förkortas: O
• Beräknas i kantiga figurer som summan av alla
sidor.
• Ex:
2 cm
4 cm
O = 4 cm + 4 cm + 2 cm + 2 cm = 12 cm
eller
O = 2  4 cm + 2  2 cm = 8 cm + 4 cm = 12 cm
Jobba i matteböckerna:
Matteborgen 6 A, s. 68 – 69
Extra:
Arbetsblad ”Omkrets”

similar documents